ΧΑΡΤΕΣ: Αυτή είναι η πορεία του νέου αυτοκινητόδρομου των €71 εκ.

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Παλαιχωρίου / Θα κοστίσει €71.4 εκατομμύρια

Διαγωνισμό για την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας – Παλαιχωρίου προκήρυξε την Παρασκευή (30/9) το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Σύμφωνα με έγγραφα του διαγωνισμού, το έργο αφορά την κατασκευή 4 λωρίδων κυκλοφορίας μήκους περίπου 8.1 χιλιόμετρων, με ισόπεδους και ανισόπεδους κόμβους, υπέργειες και υπόγειες οχηματικές προσβάσεις προς τις κοινότητες και τις γεωργικές περιοχές, και γέφυρες.

>>> Διαβάστε επίσης:  Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τον νέο αυτοκινητόδρομο €71 εκ. <<<

BZDF

GFN

Πιο συγκεκριμένα, όπως σημειώνεται, το έργο θα αρχίζει περίπου από το έβδομο χιλιόμετρο (Τμήμα από Ανάγεια) ακολουθώντας τον υφιστάμενο δρόμο δημιουργώντας ισόπεδο κόμβο στους Εργάτες και ανισόπεδο κόμβο στο χωριό Αρεδιού, παρακάμπτοντας την κοινότητα Αρεδιού και ακολούθως δημιουργείται ανισόπεδος κόμβος στο χωριό Μαλούντα. Το έργο θα τελειώνει στο 15ο χιλιόμετρο (Τμήμα από Αγροκηπιά) περίπου με την δημιουργία ισόπεδου κυκλικού κόμβου στο χωριό Αγροκηπιά.

Δείτε την πορεία που θα ακολουθεί ο αυτοκινητόδρομος:

gfn
 df

 

Το μεγαλύτερο μέρος του δρόμου θα διέρχεται μέσω γεωργικών περιοχών ενώ τονίζεται ότι η περιοχή της προτεινόμενης όδευσης είναι πεδινή και ημιπεδινή και εκτείνεται μέχρι το χωριό Αγροκηπιά.

Για την εκτέλεση του έργου θα γίνουν οι πιο κάτω εργασίες:

 • Χωματουργικές εργασίες.
 • Κατασκευή Συστήματος Ομβρίων Υδάτων
 • Κατασκευή 3 γεφυρών.
 • Κατασκευή υπέργειων και υπόγειων οχηματικών προσβάσεων.
 • Κατασκευή ισόπεδων κυκλικών κόμβων.

Το έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα τεχνικά έργα:

 • Υπέργεια οχηματική Πρόσβαση ΟΒ1 ΧΘ 7+275.755
 • Υπόγεια  οχηματική Πρόσβαση UP1  ΧΘ 11+190,000
 • Υπόγεια  οχηματική Πρόσβαση UP3  ΧΘ 12+950,000
 • Ισόπεδος Κόμβος Εργατών ΧΘ 8+889.154
 • Ανισόπεδος Κόμβος Αγ. Ιωάννη ΧΘ 11+250
 • Ανισόπεδος Κυκλικός Κόμβος Μαλούντας ΧΘ 13+930
 • Ισόπεδος Κυκλικός Κόμβος Αγροκηπιάς ΧΘ 15+300
 • Γέφυρα D1 ΧΘ 9+984,17- 10+122,56
 • Γέφυρα D2 ΧΘ 14+471,50- 14+578,41
 • Γέφυρα D3 στο δρόμο 11

FD

Επιπλέον θα γίνουν οι εξής εργασίες υπηρεσιών:

 • Εκατέρωθεν επέκταση υφιστάμενου οχετού ομβρίων υδάτων και κατασκευή αυλακιού αποστράγγισης,
 • Υποδομές για εγκατάσταση αναδιπλούμενου οδικού φωτισμού (αναλόγως μελέτης του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών),
 • Μετακινήσεις ή επεκτάσεις ή εγκαταστάσεις νέων δικτύων υπηρεσιών (αναλόγως μελέτης των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας),

Γενικά, στα πλαίσια του έργου θα γίνουν όλες οι αναγκαίες εργασίες για την απορροή των ομβρίων υδάτων, καθώς και μετακινήσεις ή και επεκτάσεις δικτύων των υπηρεσιών κοινής ωφελείας.

Την ίδια στιγμή θα γίνουν και οι παρακάτω συμπληρωματικές εργασίες:

 • Ανακατασκευή/Ασφαλτόστρωση ερεισμάτων στον υφιστάμενο δρόμο,
 • Επένδυση αυλακιών,
 • Κατασκευή πεζοδρομίων,
 • Εγκατάσταση όλων των αναγκαίων επίπλων (street furniture). οδικής σήμανσης, σηματοδότησης κλπ. για την ασφαλή λειτουργία του δρόμου και αυτοκινητοδρόμου,
 • Όλες οι σχετιζόμενες εργασίες που περιγράφονται στα έγγραφα του συμβολαίου για την εκπλήρωση του σκοπού του Έργου περιλαμβανομένων και των εργασιών αποκατάστασης και παλινόρθωσης ώστε η λειτουργία του Κόμβου/Δρόμου να είναι πλήρης και όλα τα μέρη του ολοκληρωμένα.

GF

Αναφορικά με το κόστος, ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα €71.4 εκ. συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και χρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Ωστόσο αναμένεται η έγκριση συγχρηματοδότησης για υλοποίησή του εντός της προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

FD

FB

Σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού, η ημερομηνία έναρξης των εργασιών υπολογίζεται περί τον  Ιούνιο 2023. Ο χρόνος αποπεράτωσης του είναι 42 μήνες από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών. 

Η υποβολή προσφορών μπορεί να γίνει ως τις 25/11/2022 και ώρα 11:00 π.μ., στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) στον χώρο του διαγωνισμού.

Όπως είχε σημειώσει το Υπουργείο Μεταφορών, το έργο έχει ως στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, τη μείωση δυστυχημάτων, τη συντόμευση των διαδρομών, την εξοικονόμηση χρόνου και καυσίμων, καθώς και τη μείωση καυσαερίων. Με την ολοκλήρωση του έργου θα υπάρχει μεγαλύτερη υποστήριξη της πολυτροπικότητας για διακίνηση δημόσιων και ιδιωτικών μέσων μεταφοράς για επιβάτες (Ι.Χ. και λεωφορεία), καθώς και για τα μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων.

 
24344