Η κακή επιδημιολογική εικόνα βούλιαξε και το οικονομικό κλίμα

ΓΡΑΦΕΙ Ο 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Η μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού και ειδικότερα η κακή επιδημιολογική εικόνα της Κύπρου την τρέχουσα χρονική περίοδο, φαίνεται να οδήγησε στη διαμόρφωση λιγότερο αισιόδοξων εκτιμήσεων για τη μελλοντική οικονομική κατάσταση, ιδιαίτερα στις υπηρεσίες και στα νοικοκυριά, επηρεάζοντας αρνητικά τον Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ).

Τον Ιούλιο 2021, το οικονομικό κλίμα υποχώρησε, με τον Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) να μειώνεται κατά 4,7 μονάδες σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2021, όπως αναφέρει σε σχετική έρευνά του, το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Η μείωση του ΔΟΣ προκύπτει κυρίως από την υποχώρηση του οικονομικού κλίματος στις υπηρεσίες και ανάμεσα στους καταναλωτές.  Στους υπόλοιπους τομείς οι μεταβολές στο επιχειρηματικό κλίμα τον Ιούλιο ήταν οριακές, χωρίς ουσιαστική επίδραση στον ΔΟΣ. 

Συγκεκριμένα, το κλίμα στις υπηρεσίες σημείωσε επιδείνωση κυρίως λόγω πιο συγκρατημένων εκτιμήσεων για τον κύκλο εργασιών κατά το επόμενο τρίμηνο

Συγκριτικά με τον Ιούνιο, οι καταναλωτές αναθεώρησαν προς τα κάτω τις προσδοκίες τους για τη μελλοντική οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους και της χώρας. Έτσι παρουσιάστηκαν πιο διστακτικοί σε σχέση με μελλοντικές δαπάνες για μεγάλες αγορές. Η υποχώρηση του ΔΟΣ μετά από τέσσερις συνεχόμενους μήνες αυξήσεων, αλλά και η άνοδος της αβεβαιότητας που καταγράφηκε τον Ιούλιο σε όλους τους τομείς και μεταξύ των καταναλωτών, φαίνεται να συνδέονται με την πρόσφατη επιδείνωση της επιδημιολογικής κατάστασης.

Οριακές μεταβολές σε λιανικό εμπόριο, κατασκευαστικό τομέα και μεταποίηση 

Στο λιανικό εμπόριο το κλίμα χειροτέρευσε οριακά λόγω προς τα κάτω αναθεώρησης των προσδοκιών για τις πωλήσεις του επόμενου τριμήνου. 

Στις κατασκευές και τη μεταποίηση το επιχειρηματικό κλίμα κατέγραψε οριακή άνοδο, ως αποτέλεσμα προς τα πάνω αναθεώρησης των προσδοκιών για την απασχόληση και την παραγωγή αντίστοιχα. Τον Ιούλιο οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για τον αριθμό των εργαζομένων τους κατά το επόμενο τρίμηνο καταγράφηκαν πιο αισιόδοξες συγκριτικά με τους προηγούμενους μήνες. Οι προσδοκίες για τις τιμές πώλησης αναθεωρήθηκαν σημαντικά προς τα πάνω πλησιάζοντας σε ιστορικά υψηλό επίπεδο.

Στη μεταποίηση το επιχειρηματικό κλίμα σημείωσε οριακή άνοδο λόγω βελτίωσης της τρέχουσας κατάστασης και των προσδοκιών . Τον Ιούλιο οι επιχειρήσεις αναθεώρησαν προς τα πάνω τις προσδοκίες για το επόμενο τρίμηνο σχετικά με την παραγωγή τους και τις τιμές πώλησης των προϊόντων τους. Οι αξιολογήσεις για τα τρέχοντα επίπεδα των συνολικών παραγγελιών και των αποθεμάτων τελικών προϊόντων, καθώς και οι προσδοκίες για την απασχόληση παρέμειναν γύρω στα επίπεδα των προηγούμενων δύο μηνών.

Συμπερασματικά, ο ΔΟΣ για την Κύπρο τον Ιούλιο μειώθηκε κατά 4,7 μονάδες σε σχέση με τον Ιούνιο λόγω υποχώρησης του οικονομικού κλίματος στις υπηρεσίες και ανάμεσα στους καταναλωτές, κυρίως ως αποτέλεσμα αποδυνάμωσης των προσδοκιών. Η πρόσφατη επιδείνωση της επιδημιολογικής κατάστασης φαίνεται να συντέλεσε στην άνοδο της αβεβαιότητας τον Ιούλιο,τόσο ανάμεσα σε επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς, όσο και μεταξύ των καταναλωτών. Το επιχειρηματικό κλίμα στο λιανικό εμπόριο, στις κατασκευές και στη μεταποίηση δεν κατέγραψε ουσιαστικές μεταβολές από τα επίπεδα Ιουνίου.

Πάντως πρέπει να σημειωθεί ότι παρά την υποχώρηση, ο ΔΟΣ παραμένει πάνω από τον μακροχρόνιο μέσο όρο του (100 μονάδες), υποδηλώνοντας ευνοϊκές συνθήκες για την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας. 
 

 
14856