Η «καλή ψαριά» του 2018 είχε και τα αντίστοιχα έσοδα

Η αξία παραγωγής των υδατοκαλλιεργειών το 2018 υπολογίζεται γύρω στα  € 45.4 εκ.

Στους 1470 τόνους ανήλθε το 2018 η ολική παραγωγή της θαλάσσιας αλιείας.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, οι κύριες παραγωγές ανά είδος ήταν:

  1. μακρύπτερος τόνος (Thunnus alalunga - ALB): 628 τόνοι, 
  2. ερυθρός τόνος (Thunnus thynnus - BFT): 133 τόνοι, 
  3. γόππα (Boops boops - BOG): 91 τόνοι, 
  4. χάννος (Serranus cabrilla - CBR): 71 τόνοι, 
  5. ξιφίας (Xiphias gladius - SWO) 45 τόνοι, 
  6. μπαρμπούνι (Mullus surmuletus - MUR): 44 τόνοι, 
  7. σκάρος (Sparisoma cretense - PRR): 29 τόνοι, 
  8. κουρκούνα άσπρη (Siganus rivulatus - SRI): 25 τόνοι, 
  9. ρώσσος (Sargocentron rubrum - HWH): 25 τόνοι και 
  10. φατσούκλι (Pagellus acarne - SBA): 20 τόνοι.  

Όπως αναφέρει στην ετήσια έκθεση του το Υπουργείο, η παραγωγή επιτραπέζιου μεγέθους ψαριών από τις υδατοκαλλιέργειες κατά το 2018, ανήλθε περίπου στους 7,391 τόνους αξίας €39.4 εκ.  

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<<

 

Από αυτή την παραγωγή εξήχθησαν περίπου 4,911 τόνοι αξίας €24,5 εκ. 

Κατά το 2018, η παραγωγή γόνου έφθασε τα 34.7 εκ. ιχθύδια, αξίας περίπου €5.7 εκ. 

Συνολικά, η αξία παραγωγής των υδατοκαλλιεργειών το 2018 υπολογίζεται γύρω στα  € 45.4 εκ.

Σημειώνεται ότι τα τελικά και ολοκληρωμένα στοιχεία για τη συνολική παραγωγή και αξία της Κυπριακής υδατοκαλλιέργειας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αλιείας (www.moa.gov.cy/dfmr) περί τα τέλη Μαΐου 2019.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο στήριξης του κλάδου της Αλιείας, το 2015 εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας της ΕΕ με ποσοστό 75,33%, ενώ το υπόλοιπο 24,67% θα διατεθεί από εθνικούς πόρους. 

Τα 12 Μέτρα

Το συνολικό ποσό του προγράμματος ανέρχεται στα €52.721.604, τα οποία διανέμονται μέσω 12 Σχεδίων (Μέτρων):

Μέτρο 1.3: Χρηματοδότηση δημιουργίας δικτύου μεταξύ επιστημόνων και αλιέων. 
Μέτρο 1.8: Σχέδιο Χορηγιών για επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη (€53.437).
Μέτρο 1.10: Σχέδιο Απόσυρσης Αλιευτικών Σκαφών Παράκτιας Αλιείας (€2.955.480,70). 
Μέτρο 1.18: Σχέδιο για την καταπολέμηση του λαγοκέφαλου στα παράκτια νερά της Κύπρου (€213.075). Στο ίδιο Μέτρο εντάσσονται και:
    α. Επέκταση/Εκσυγχρονισμός τεχνητών υφάλων στις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές και 
    β. Δημιουργία Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών με Τεχνητούς Υφάλους. 
Μέτρο 1.19: Σχέδιο Χορηγιών για την αποζημίωση των ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από προστατευόμενα θηλαστικά (€2.580.437).
Μέτρο 1.20: Σχέδιο Χορηγιών για άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών (€26.686).
Μέτρο 1.21: Σχέδιο Χορηγιών για αντικατάσταση ή εκσυγχρονισμό κύριων ή βοηθητικών κινητήρων στα αλιευτικά σκάφη (€3.076).
Μέτρο 1.23: Στο Μέτρο αυτό εντάχθηκαν δύο προσκλήσεις για έργα από τις οποίες προέκυψαν:

1η Πρόσκληση
   α. Νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση, υπηρεσίες και CCTV σε αλιευτικά καταφύγια (€320.000)
   β. Διαμόρφωση του αλιευτικού καταφυγίου και ποταμού Λιοπετρίου (€6,9 εκ.)

2η Πρόσκληση
   α. Βελτιωτικά έργα στα αλιευτικά καταφύγια επαρχίας Λάρνακας / Αμμοχώστου (€265.096)
   β. Βελτιωτικά έργα στο αλιευτικό καταφύγιο Λάρνακας (€266.850)
   γ. Βελτιωτικά έργα στα αλιευτικά καταφύγια Κάτω Πύργου και Πωμού (€549.872). 

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Μέτρο 2.2: Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια (μέχρι το τέλος του 2018 καταβλήθηκε το πόσο των €1.054.711).
Μέτρο 2.7: Αύξηση του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας (μέχρι το τέλος του 2018, δηλώθηκαν δαπάνες ύψους €28.560).
Μέτρο 3.1: Σχέδιο Χορηγιών προμήθειας εξοπλισμού απαραίτητου για διασφάλιση διαβίβασης δεδομένων αλιείας (μέχρι το τέλος του 2018, δηλώθηκαν δαπάνες ύψους €1.462.001).
Μέτρο 3.2: Πρόγραμμα Συλλογής και Διαχείρισης Δεδομένων Αλιείας για την περίοδο 2014-2020 (μέχρι το τέλος του 2018, δηλώθηκαν δαπάνες ύψους €2.032.227).

Κώστας Μηλικούρης
 
3462
Thumbnail

Το επίσημο αίτημα ολόκληρης της Επαρχίας Πάφου, με πολύ ξεκάθαρο τρόπο, έθεσε ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος για το θέμα της κατασκευής της Μαρίνας ώστε με το ίδιο έργο να κατασκευαστεί τόσο η Μαρίνα όσο και η προβλήτα. Ο κ . Φαίδωνος αναφέρθηκε στο Υφυπουργείο Τουρισμού που ξεκίνησε την διαδικασία για να βγεί σε προσφορές προκειμένου να βρεθεί εκείνος ο τεχνοκράτης και εκείνη η ομάδα ώστε να ετοιμάσει τους όρους για τις προσφορές για την νέα μαρίνα της Πάφου.

ad1mobile

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<<

 

Τούτη  είπε, είναι η ώρα, ώστε  αυτός, που θα κερδίσει για να κατασκευάσει την Μαρίνα της Πάφου στην περιοχή των Ποτίμων μέσα στους όρους να συμπεριληφθεί και η κατασκευή προβλήτας στο Λιμανάκι της Κάτω Πάφου.

Ο Δήμαρχος Πάφου σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ανέφερε πως η κατασκευή τόσο της μαρίνας στην περιοχή Ποτίμων όσο και της προβλήτας στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου πρέπει να γίνουν από τον ίδιο προσφοροδότη, μέσα από την ίδια διαδικασία και αφού θα πάρει τεράστια κίνητρα πολεοδομικά και οικονομικά στα Πότιμα.

>>> Οικονομία Κύπρος - Επιλεγμένη ροή ειδήσεων Brief <<<

 

ad2mobile

Σύμφωνα με τον κ. Φαίδωνος μέσα σε αυτές τις προσφορές και την διαδικασία να συμπεριληφθεί και η προβλήτα προσθέτοντας πως είναι ο μοναδικός τρόπος η Επαρχία Πάφου ταυτόχρονα με το ίδιο έργο να αποκτήσει και Μαρίνα και Προβλήτα. 

ΚΥΠΕ

article 1