Η «καλή ψαριά» του 2018 είχε και τα αντίστοιχα έσοδα

Η αξία παραγωγής των υδατοκαλλιεργειών το 2018 υπολογίζεται γύρω στα  € 45.4 εκ.

Στους 1470 τόνους ανήλθε το 2018 η ολική παραγωγή της θαλάσσιας αλιείας.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, οι κύριες παραγωγές ανά είδος ήταν:

  1. μακρύπτερος τόνος (Thunnus alalunga - ALB): 628 τόνοι, 
  2. ερυθρός τόνος (Thunnus thynnus - BFT): 133 τόνοι, 
  3. γόππα (Boops boops - BOG): 91 τόνοι, 
  4. χάννος (Serranus cabrilla - CBR): 71 τόνοι, 
  5. ξιφίας (Xiphias gladius - SWO) 45 τόνοι, 
  6. μπαρμπούνι (Mullus surmuletus - MUR): 44 τόνοι, 
  7. σκάρος (Sparisoma cretense - PRR): 29 τόνοι, 
  8. κουρκούνα άσπρη (Siganus rivulatus - SRI): 25 τόνοι, 
  9. ρώσσος (Sargocentron rubrum - HWH): 25 τόνοι και 
  10. φατσούκλι (Pagellus acarne - SBA): 20 τόνοι.  

Όπως αναφέρει στην ετήσια έκθεση του το Υπουργείο, η παραγωγή επιτραπέζιου μεγέθους ψαριών από τις υδατοκαλλιέργειες κατά το 2018, ανήλθε περίπου στους 7,391 τόνους αξίας €39.4 εκ.  

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<<

 

Από αυτή την παραγωγή εξήχθησαν περίπου 4,911 τόνοι αξίας €24,5 εκ. 

Κατά το 2018, η παραγωγή γόνου έφθασε τα 34.7 εκ. ιχθύδια, αξίας περίπου €5.7 εκ. 

Συνολικά, η αξία παραγωγής των υδατοκαλλιεργειών το 2018 υπολογίζεται γύρω στα  € 45.4 εκ.

Σημειώνεται ότι τα τελικά και ολοκληρωμένα στοιχεία για τη συνολική παραγωγή και αξία της Κυπριακής υδατοκαλλιέργειας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αλιείας (www.moa.gov.cy/dfmr) περί τα τέλη Μαΐου 2019.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο στήριξης του κλάδου της Αλιείας, το 2015 εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας της ΕΕ με ποσοστό 75,33%, ενώ το υπόλοιπο 24,67% θα διατεθεί από εθνικούς πόρους. 

Τα 12 Μέτρα

Το συνολικό ποσό του προγράμματος ανέρχεται στα €52.721.604, τα οποία διανέμονται μέσω 12 Σχεδίων (Μέτρων):

Μέτρο 1.3: Χρηματοδότηση δημιουργίας δικτύου μεταξύ επιστημόνων και αλιέων. 
Μέτρο 1.8: Σχέδιο Χορηγιών για επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη (€53.437).
Μέτρο 1.10: Σχέδιο Απόσυρσης Αλιευτικών Σκαφών Παράκτιας Αλιείας (€2.955.480,70). 
Μέτρο 1.18: Σχέδιο για την καταπολέμηση του λαγοκέφαλου στα παράκτια νερά της Κύπρου (€213.075). Στο ίδιο Μέτρο εντάσσονται και:
    α. Επέκταση/Εκσυγχρονισμός τεχνητών υφάλων στις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές και 
    β. Δημιουργία Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών με Τεχνητούς Υφάλους. 
Μέτρο 1.19: Σχέδιο Χορηγιών για την αποζημίωση των ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από προστατευόμενα θηλαστικά (€2.580.437).
Μέτρο 1.20: Σχέδιο Χορηγιών για άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών (€26.686).
Μέτρο 1.21: Σχέδιο Χορηγιών για αντικατάσταση ή εκσυγχρονισμό κύριων ή βοηθητικών κινητήρων στα αλιευτικά σκάφη (€3.076).
Μέτρο 1.23: Στο Μέτρο αυτό εντάχθηκαν δύο προσκλήσεις για έργα από τις οποίες προέκυψαν:

1η Πρόσκληση
   α. Νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση, υπηρεσίες και CCTV σε αλιευτικά καταφύγια (€320.000)
   β. Διαμόρφωση του αλιευτικού καταφυγίου και ποταμού Λιοπετρίου (€6,9 εκ.)

2η Πρόσκληση
   α. Βελτιωτικά έργα στα αλιευτικά καταφύγια επαρχίας Λάρνακας / Αμμοχώστου (€265.096)
   β. Βελτιωτικά έργα στο αλιευτικό καταφύγιο Λάρνακας (€266.850)
   γ. Βελτιωτικά έργα στα αλιευτικά καταφύγια Κάτω Πύργου και Πωμού (€549.872). 

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Μέτρο 2.2: Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια (μέχρι το τέλος του 2018 καταβλήθηκε το πόσο των €1.054.711).
Μέτρο 2.7: Αύξηση του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας (μέχρι το τέλος του 2018, δηλώθηκαν δαπάνες ύψους €28.560).
Μέτρο 3.1: Σχέδιο Χορηγιών προμήθειας εξοπλισμού απαραίτητου για διασφάλιση διαβίβασης δεδομένων αλιείας (μέχρι το τέλος του 2018, δηλώθηκαν δαπάνες ύψους €1.462.001).
Μέτρο 3.2: Πρόγραμμα Συλλογής και Διαχείρισης Δεδομένων Αλιείας για την περίοδο 2014-2020 (μέχρι το τέλος του 2018, δηλώθηκαν δαπάνες ύψους €2.032.227).

Κώστας Μηλικούρης
 
4673
Thumbnail

Στις €928.453 διαμορφώθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2019 η αξία των ακάλυπτων επιταγών που καταχωρήθηκαν στον προκαταρκτικό κατάλογο του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών (ΚΑΠ) της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ).

ad1mobile

>>>Διαβάστε επίσης - ΑΝΑΛΥΣΗ: Η χρήση επιταγών στην Κύπρο «πεθαίνει»<<<

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Τρίτη η ΚΤΚ, στον προκαταρκτικό κατάλογο του ΚΑΠ καταχωρήθηκαν το 1ο εξάμηνο του  2019 , συνολικής αξίας €928.453, σε σύγκριση με   €815,130 την περσινή αντίστοιχη περίοδο.
 

,

ασδ

ad1mobile
,

Στο πρώτο εξάμηνο του 2019 καταχωρήθηκαν στον προκαταρκτικό κατάλογο του ΚΑΠ 565 ακάλυπτες επιταγές σε σύγκριση με 494 επιταγές την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

ad1mobile
,

φγη

ad1mobile
article 1