Η ΚΤΚ κατέγραψε αύξηση στα επιτόκια δανεισμού τον Αύγουστο

Οριακή άνοδο παρουσίασε το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας

Αύξηση για δεύτερο συνεχόμενο μήνα κατέγραψαν τα δανειστικά επιτόκια τον Αύγουστο, με τα πιστωτικά ιδρύματα να τιμολογούν την αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ, αλλά και τον αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο λόγω αβεβαιότητας και πληθωρισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια σημείωσε αύξηση στο 3,36%, σε σύγκριση με 3,27% τον προηγούμενο μήνα, ενώ οριακή άνοδο παρουσίασε το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας το οποίο διαμορφώθηκε στο 2,56%, σε σύγκριση με 2,55% τον προηγούμενο μήνα.

>>>Δείτε ακόμη: ΚΤΚ: Mείωση στον νέο δανεισμό και τον Αύγουστο

Μεγαλύτερη άνοδο, της τάξης των 34 μονάδων βάσης, σημείωσε το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. το οποίο ανήλθε στο 3,85%, σε σύγκριση με 3,51% τον προηγούμενο μήνα.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. κατέγραψε αύξηση στο 3,11%, σε σύγκριση με 3,04% τον προηγούμενο μήνα.

Σημειώνεται ότι τα επιτόκια αυτά αφορούν νέο δανεισμό και όχι τα υφιστάμενα δάνεια.

Μικρές αυξήσεις και στα επιτόκια καταθέσεων

Εξάλλου, αυξήσεις παρουσίασαν και οι αποδόσεις των επιτοκίων αποδοχής καταθέσεων. Ειδικότερα, το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά σημείωσε αύξηση στο 0,06%, σε σύγκριση με 0,05% τον προηγούμενο μήνα.

Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοδοτικές εταιρείες παρουσίασε αύξηση στο 0,13%, σε σύγκριση με 0,07% τον προηγούμενο μήνα.

Η ΕΚΤ από τον περασμένο Ιούλιο εισήλθε στον κύκλο ομαλοποίησης της νομισματικής πολιτικής, αυξάνοντας τα βασικά της επιτόκια για πρώτη φορά ύστερα από 11 χρόνια. Το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων στις 14 Σεπτεμβρίου του 2022 διαμορφώθηκε στο 0,75%, το επιτόκιο για πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης στο 1,5% και η οριακή διευκόλυνση χρηματοδότησης το 1,5%.

KYΠΕ

ΚΥΠΕ