Η ώρα της απόφασης για τα κίνητρα ΔΗΣΥ σε δανειολήπτες με ΜΕΔ

Ποια είναι τα κίνητρα προς τους δανειολήπτες για μείωση ΜΕΔ που πάνε σήμερα στην Ολομέλεια

Τις προτάσεις νόμου - κίνητρα, που κατάθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Δημοκρατικού Συναγερμού οδεύουν προς ψήφιση σήμερα (22/11) στην Ολομέλεια της Βουλή. Οι προτάσεις νόμου αφορούν στη δυνατότητα ανταλλαγής ακίνητης περιουσίας για αποπληρωμή δανείου και άμεση απαλλαγή από μεταβιβαστικά τέλη, φόρο κεφαλαιουχικών κερδών, φόρο εισοδήματος, εταιρικό φόρο, κόστος χαρτοσήμων, ΦΠΑ και εισφορά για την Άμυνα.

Ουσιαστικά πρόκειται για παράταση μέτρων που πάρθηκαν ήδη, για ένα χρόνο, αλλά και για επιπλέον μια νέα πρόταση νόμου. Σύμφωνη γνώμη με την πρόταση νόμου έχει και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΔΗΚΟ.

>>>Διαβάστε επίσης - 7 + 1 προτάσεις νόμου - κίνητρα για δανειολήπτες με ΜΕΔ από ΔΗΣΥ<<<

Επίσης συμφωνούν με την τελική πρόταση νόμου ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος, καθώς και το Υπουργείο Οικονομικών, ο ΣΕΛΚ και ο Σύνδεσμος Τραπεζών. Τα υπόλοιπα κόμματα κατά την συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των προτάσεων νόμου στην ολομέλεια του σώματος

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί πως, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τις προτάσεις νόμου, οι οποίες κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων από τους βουλευτές Αβέρωφ Νεοφύτου, Μάριο Μαυρίδη και Ονούφριο Κουλλά εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Οκτωβρίου και 4 Νοεμβρίου 2019.

Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Φορολογίας του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του Συνδέσμου Διεθνών Τραπεζών Κύπρου και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

Σκοπός των προτάσεων νόμου, όπως αναφέρεται σε ειδική έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών, είναι η τροποποίηση των αντίστοιχων βασικών νομοθεσιών, ώστε να παραταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 η ισχύς των υφιστάμενων ρυθμίσεων που αφορούν στην παραχώρηση φορολογικών ελαφρύνσεων και κινήτρων που παραχωρήθηκαν με σκοπό την ενίσχυση και την προώθηση των αναδιαρθρώσεων δανείων και οι οποίες λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2019.  

Οι φορολογικές ελαφρύνσεις και κίνητρα που παραχωρούνται στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείων αφορούν κυρίως στα ακόλουθα:   

1/ Μη επιβολή έκτακτης εισφοράς για την άμυνα της Δημοκρατίας σε περίπτωση λογιστικού κέρδους και/ή πλασματικού μερίσματος.

2/ Μη καταβολή τελών μεταβίβασης στην περίπτωση μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας επ’ ονόματι του δανειστή.

3/ Μη καταβολή εξόδων χαρτοσήμων που προκύπτουν από την αναδιάρθρωση δανείων μέχρι το ποσό των υφιστάμενων οφειλών.

4/ Εξαίρεση από τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος οποιουδήποτε οφέλους, πλεονάσματος, κέρδους ή ζημιάς προσώπου που προκύπτει στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείου.

5/ Μη επιβολή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών.

6/ Μεταφορά εμπράγματου βάρους, σε περίπτωση απόκτησης ακινήτου από τον δανειστή στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείου, κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου  από τον δανειολήπτη στον δανειστή. 

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Σύμφωνα με τους εισηγητές των προτάσεων νόμου, η παράταση της ισχύος των πιο πάνω μέτρων κρίνεται αναγκαία, ώστε να συνεχιστεί η προσπάθεια περιορισμού των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων. Όπως οι ίδιοι δήλωσαν ενώπιον της Κ.Ε. Οικονομικών, τα μέτρα αυτά είναι επωφελή τόσο για τους δανειολήπτες όσο και για την κυπριακή οικονομία. O Χρηματοοικονομικός Επίτροπος, καθώς και οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του ΣΕΛΚ συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτάσεων νόμου.

Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου συμφώνησαν επίσης με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτάσεων νόμου και παράλληλα εισηγήθηκαν την τροποποίηση της δεύτερης πρότασης νόμου, με την οποία προτείνεται η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου.

Ειδικότερα, εισηγήθηκαν την ενσωμάτωση στο κείμενο της πρότασης νόμου σχετικών προνοιών, ώστε οι διατάξεις του υφιστάμενου νόμου που αφορούν στις αναδιαρθρώσεις δανείων να ισχύουν και για τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων.  Όπως οι ίδιοι επισήμαναν, η προτεινόμενη τροποποίηση είναι αναγκαία, προκειμένου οι διατάξεις του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου που αφορούν αναδιαρθρώσεις να είναι συμβατές με τις αντίστοιχες διατάξεις που περιλαμβάνονται στο σχετικό με τις αναδιαρθρώσεις δανείων νομοθετικό πλαίσιο.    

Σημειώνεται ότι ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος, καθώς και οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του ΣΕΛΚ συμφώνησαν με την εισήγηση του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου.

Η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη σχετική τροποποίηση του κειμένου της δεύτερης πρότασης νόμου του, με τη σύμφωνη γνώμη των εισηγητών της. 

Ο Πρόεδρος και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού εισηγούνται την ψήφιση των προτάσεων νόμου σε νόμους, αφού το κείμενο της δεύτερης πρότασης νόμου τροποποιηθεί κατάλληλα, σύμφωνα με τα πιο πάνω.

>>>Διαβάστε επίσης: Παρέμβαση Βουλής για αποφυγή επιβολής επιβαρύνσεων σε εταιρείες <<< 

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και το μέλος της βουλευτής των Ανεξαρτήτων επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των προτάσεων νόμου στην ολομέλεια του σώματος.

Ευαγόρας Προκοπίου
 
24350