Η πρώτη αντίδραση Ελληνικής για ανακοίνωση Εurobank

Deal €70 εκατ. με Wargaming για αγορά μετοχών της Ελληνικής από την Eurobank – Δηλώσεις στην Brief

Τη σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών (SPA) με τη Wargaming Group Limited, για την απόκτηση ποσοστού 13,41% (55.337.721 μετοχές) στην «Ελληνική Τράπεζα» ανακοίνωσε η Eurobank αντί συνολικού τιμήματος €70.000.000.

Η Eurobank κατέχει ήδη ποσοστό 12,59% στην Ελληνική Τράπεζα και συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής η συμμετοχή της θα ανέλθει σε 26,0%.

Σχολιάζοντας την εξέλιξη αυτή, ο κ. Κωνσταντίνος Πιττάλης, Διευθυντής Investor Relations Ελληνικής Τράπεζας  οποίος φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Business Hour by Brief δήλωσε πως η συμφωνία αυτή υπόκειται στις απαιτούμενες εποπτικές εγκρίσεις, δηλαδή της Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας.

Στη συνέχεια σημείωσε ότι «η συμφωνία αυτή, θα ανεβάσει το ποσοστό της Eurobank περίπου στο 26%, ενώ το ποσοστό της Wargaming θα πέσει κοντά στο 7,2%. Αυτό σημαίνει πως:

α) το επιχειρηματικό μοντέλο και η στρατηγική της Ελληνικής Τράπεζας είναι ελκυστικό και αυτό δημιουργεί επενδυτικές ευκαιρίες για οργανισμούς όπως είναι η Eurobank,

β) είναι θετικό το ότι έχουμε επένδυση από μια τράπεζα ελληνική και

γ) αυτό δείχνει και την εμπιστοσύνη που έχει ο όμιλος Eurobank προς την κυπριακή οικονομία».

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση της Ελληνικής Τράπεζας στο ΧΑΚ:

Σε συνέχεια γνωστοποίησης που έγινε στην Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα»), ανακοινώνεται ότι η Wargaming Group Limited («WGL») κατέληξε σε συμφωνία στις 30 Νοεμβρίου 2022 για πώληση του 13,41% της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας (55.337.721 μετοχές) στην EUROBANK S.A. Η πώληση υπόκειται στη λήψη των απαιτούμενων εποπτικών εγκρίσεων από την Eurobank S.A. Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνημένης πώλησης, η EUROBANK S.A. θα έχει συμμετοχή 26,0% στην Τράπεζα ενώ η WGL θα έχει συμμετοχή 7,20% στην Τράπεζα, συμπεριλαμβανομένου του 0,41% συμμετοχής των ταμείων προνοίας που σχετίζονται με συμβούλους και την ανώτατη διοίκηση της WGL.

Δείτε στο βίντεο όλα όσα δήλωσε ο κ. Πιττάλης

 
24344