ΙCAEW: Αλλαγή τρόπου λήψης αποφάσεσων των εγκεκριμένων λογιστών

Αλλαγή στον τρόπο που αποφασίζουν οι εγκεκριμένοι λογιστές λόγω ανάγκης για βιωσιμότητα, είπε ο Πρόεδρος ΙCAEW

Η ανάγκη για βιωσιμότητα θα αλλάξει δραστικά τον τρόπο που οι εγκεκριμένοι λογιστές (Chartered Accountants) λαμβάνουν αποφάσεις και θα βρεθούν στο επίκεντρο των παγκόσμιων εξελίξεων για αντιστροφή της κλιματικής αλλαγής, δήλωσε ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου των Chartered Accountants Αγγλίας και Ουαλλίας (ΙCAEW) William Brooks κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε, στη Λευκωσία, όπου παρουσίασε τη στρατηγική του Ινστιτούτου ΙCAEW για την επόμενη δεκαετία.
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κύπρο έλαβε επίσης μέρος στο ‘Τhe Cyprus Internal Audit Forum’ όπου συμμετείχε σε πάνελ αναφορικά με τη συνεισφορά στην εξέλιξη της εταιρικής διακυβέρνησης στο Ηνωμένο Βασίλειο και το ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν οι εσωτερικοί ελεγκτές στην εταιρική διακυβέρνηση αυτή.
 
Επιπρόσθετα, είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Υπουργό Οικονομικών, Κωνσταντίνο Πετρίδη και να συζητήσουν τη σημασία και τις προοπτικές του χρηματοπιστωτικού τομέα και του λογιστικού ελέγχου στην Κύπρο, καθώς και για τη μελλοντική τους συνεργασία.
 
Επίσης, συναντήθηκε με τη Ρέα Γεωργίου, Γενική Λογίστρια και τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, Γενικό Ελεγκτή, όπου συζήτησαν και αντάλλαξαν εμπειρίες για θέματα γύρω από τη διοίκηση του Δημόσιου τομέα, τόσο στην Κύπρο, όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο.
 
Τέλος, συναντήθηκε με τους Πιερή Μάρκου, Πρόεδρο και τον Κυριάκο Ιορδάνους, Γενικό Διευθυντή του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), με τους οποίους μοιράστηκε τις εμπειρίες του και συζήτησε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

ΚΥΠΕ

 
17421