ΙδΕΚ:Στο τελικό στάδιο για χρηματοδότηση των πιο καινοτόμων ιδεών

Θα ληφθούν οι αποφάσεις για τη χρηματοδότηση συνολικού ποσού €18 εκατ., για ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων-υπηρεσιών

Αυτή την εβδομάδα θα ληφθούν οι αποφάσεις για τη χρηματοδότηση συνολικού ποσού €18 εκατ., για ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών από επιχειρήσεις και start up στην Κύπρο.  
 
Όπως ανακοίνωσε το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), ενώπιον ανεξάρτητων Επιτροπών Αξιολόγησης τίθενται αυτή τη βδομάδα οι προτάσεις των νεοφυών και υφιστάμενων επιχειρήσεων που πέρασαν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης των τριών Προγραμμάτων υποστήριξης της επιχειρηματικής καινοτομίας, «PRE-SEED», «SEED» και «INNOVATE». 

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<
 
Τα Προγράμματα είχαν προκηρυχθεί πριν από μερικούς μήνες από το ΙΔΕΚ με συνολικό προϋπολογισμό ύψους €18 εκατ. και στόχο τη χρηματοδότηση νέων καινοτόμων ιδεών με διεθνή προσανατολισμό. Συνολικά, 115 προτάσεις νεοφυών και υφιστάμενων επιχειρήσεων διεκδικούν από €100.000 μέχρι €1 εκατ. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην πρώτη φάση υποβλήθηκαν πέραν των 300 προτάσεων και για τα τρία Προγράμματα, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία.  

Για τη διαδικασία αξιολόγησης κλήθηκαν διακεκριμένοι εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες από το εξωτερικό, με πλούσια επιχειρηματική δραστηριότητα και αποδεδειγμένη εμπειρία επιλογής των πλέον καινοτόμων ιδεών με προοπτικές ανάπτυξης σε διεθνές επίπεδο. Συγκεκριμένα, κάθε Επιτροπή αποτελείται από εφτά αξιολογητές, μεταξύ των οποίων μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας, της Αρχής Καινοτομίας του Ισραήλ, επιχειρηματικοί "άγγελοι", serial entrepreneurs και επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης, ο συντονιστής του κάθε έργου καλείται σε δια ζώσης παρουσίαση (pitching) ενώπιον των μελών της Επιτροπής, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν με τον συμμετέχοντα το περιεχόμενο της πρότασης, υποβάλλοντας ερωτήσεις για όλο το φάσμα της ιδέας, της υλοποίησής της καθώς και για την προστιθέμενη αξία και όφελος, με ιδιαίτερη έμφαση στην επιχειρηματική στρατηγική. Η διαδικασία, η οποία διεξάγεται στη Λευκωσία, ξεκίνησε τη Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020.

Όπως δήλωσε ο Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα και Καινοτομία της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κυριάκος Κόκκινος, τα τρέχοντα προγράμματα επιχειρηματικότητας «στοχεύουν στο να ενισχύσουν, να ενθαρρύνουν και να στηρίξουν τις προσπάθειες των κυπριακών επιχειρήσεων να καινοτομήσουν και να εισάγουν στην αγορά νέα προϊόντα και ιδέες τα οποία θα βοηθήσουν τόσο τις επιχειρήσεις όσο και την οικονομία της Κύπρου ευρύτερα να διαμορφώσει μία νέα παραγωγική βάση που θα στηρίζεται στην καινοτομία».

Αναφερόμενος στους λόγους για τους οποίους κλήθηκαν αξιολογητές από το εξωτερικό, ο κ. Κόκκινος εξήγησε πως η επιλογή έγινε πάρα πολύ προσεκτικά με σκοπό να διασφαλιστεί η ποιότητα και η αξιοκρατία. «Διαθέτουν μεγάλη πείρα στην αξιολόγηση αυτού του είδους προτάσεων, προέρχονται από τον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο της επιχειρηματικότητας και μπορούν να διακρίνουν εάν μία ιδέα είναι βιώσιμη», δήλωσε.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Οι παρουσιάσεις αποτελούν το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης για τα τρία ξεχωριστά Προγράμματα χρηματοδότησης του ΙδΕΚ.

Τα Προγράμματα εντάσσονται στο υφιστάμενο πλαίσιο του ΙδΕΚ για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία RESTART 2016-2020 και συγχρηματοδοτούνται από την Κυπριακή Δημοκρατία (μέσω του Προϋπολογισμού του ΙδΕΚ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ (ΕΤΠΑ).

(ΚΥΠΕ)

 
10829
Thumbnail