Ηλεκτρονική εγγραφή μαθητών στα δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης

Για τη σχολική χρονιά 2021-2022

Hλεκτρονικά θα πραγματοποιηθούν και όχι με φυσική παρουσία των γονέων/κηδεμόνων στα σχολεία, οι εγγραφές των μαθητών/τριών της Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου καθώς και η επιβεβαίωση εγγραφών των μαθητών/τριών Β΄ και Γ΄ τάξεων  Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών για τη σχολική χρονιά 2021–2022, όπως ανακοίνωσαν οι Διευθύνσεις Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Π.Α.Ν.).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση σημειώνεται ότι, για την Α΄ Τάξη Τεχνικών Σχολών οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν στις 22 και 23 Ιουνίου 2021 με φυσική παρουσία των μαθητών/τριών και γονέων/κηδεμόνων στις Τεχνικές Σχολές που επιθυμούν να εγγραφούν.

Για τον σκοπό αυτό, θα τεθεί σε λειτουργία η Πύλη Ηλεκτρονικής Επιβεβαίωσης Εγγραφών στη διεύθυνση https://engrafes.moec.gov.cy/, η οποία θα είναι προσβάσιμη σε όλους τους γονείς/κηδεμόνες για εγγραφή (Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου) ή επιβεβαίωση εγγραφής (Β΄ και Γ΄ τάξεων Γυμνασίου, Λυκείου και Τεχνικών Σχολών) των παιδιών τους από τις 23 μέχρι και τις 25 Ιουνίου 2021. Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να μεταβούν στη συγκεκριμένη Πύλη και μέσω του διαδικτυακού Συνδέσμου (Banner) που θα ενεργοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Π.Α.Ν.: www.moec.gov.cy, την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021. Επισυνάπτεται, για διευκόλυνση των γονέων/κηδεμόνων, σχετικό Εγχειρίδιο Χρήσης στο οποίο καταγράφεται με λεπτομέρεια η διαδικασία εγγραφής ή επιβεβαίωση της εγγραφής.

Συγκεκριμένα, στις 23 – 25 Ιουνίου 2021 ο/η γονέας/κηδεμόνας θα πρέπει να ακολουθήσει την πιο κάτω διαδικασία με στόχο την επιβεβαίωση της εγγραφής του παιδιού του:

Σύνδεση με την Πύλη Ηλεκτρονικής Επιβεβαίωσης Εγγραφών:

https://engrafes.moec.gov.cy/

Επιλογή του εικονιδίου Επιβεβαίωση Εγγραφής

Καταχώριση από τον/τη γονέα/κηδεμόνα:

-       του αριθμού του κινητού του/της τηλεφώνου,

-       της ηλεκτρονικής του/της διεύθυνσης - email (προαιρετικά),

-       του αριθμού του Δελτίου Ταυτότητας του παιδιού του/της ή του διαβατηρίου ή του αριθμού ARC (ανάλογα με τον αριθμό ταυτοποίησης που είναι καταχωρισμένος στο σχολείο) και

-       της ημερομηνίας γέννησης του παιδιού του/της με τη μορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ.

Επισημαίνεται ότι, αν οποιοδήποτε πεδίο απαιτεί να συμπληρωθούν γράμματα, αυτά πρέπει να καταχωριστούν με λατινικούς χαρακτήρες (αγγλικό αλφάβητο). Επίσης, όλοι οι αριθμοί (προσωπικός αριθμός εγγραφής, διαβατήριο, ARC, τηλέφωνο) πρέπει να είναι γραμμένοι χωρίς κενά διαστήματα (spaces), χωρίς παύλες, καθέτους ή τελείες και χωρίς μηδενικά στην αρχή.

Το Σύστημα προχωρεί αυτόματα στον έλεγχο και στην επιβεβαίωση των στοιχείων που καταχωρίστηκαν.

α) Με την ορθή καταχώριση των πιο πάνω πληροφοριών, το Σύστημα θα αποστείλει στο κινητό τηλέφωνο του γονέα/κηδεμόνα έναν Προσωρινό Κωδικό Πρόσβασης (OTP).

β) Στην περίπτωση που τα στοιχεία δεν καταχωρίστηκαν ορθά, θα εμφανιστεί μήνυμα για εκ νέου καταχώριση των απαραίτητων στοιχείων ή για επικοινωνία με το σχολείο του παιδιού για επιβεβαίωση των πιο πάνω στοιχείων.

Καταχώριση του Προσωρινού Κωδικού Πρόσβασης (OTP) στο Σύστημα, οπότε θα εμφανιστούν τα στοιχεία του/της μαθητή/μαθήτριας.

Για την ολοκλήρωση της επιβεβαίωσης της εγγραφής, το Σύστημα θα ζητήσει, προαιρετικά, επιπλέον πληροφορίες για τον/τη μαθητή/μαθήτρια. Ο/Η γονέας/ κηδεμόνας μπορεί να καταχωρίσει ή όχι τις συγκεκριμένες πληροφορίες. Στη συνέχεια, θα πρέπει να επιλέξει Επιβεβαίωση Εγγραφής.

Μετά την Επιβεβαίωση Εγγραφής, θα δίνεται επίσης προαιρετικά η επιλογή Πληρωμή, μέσω της οποίας ο/η γονέας/κηδεμόνας θα μπορεί να καταβάλει το ποσό των 8 ευρώ, το οποίο αφορά το Σχολείο (εκδρομές κ.λπ.).

Με βάση τα πιο πάνω, οι γονείς/κηδεμόνες, που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία την ηλεκτρονική επιβεβαίωση εγγραφής του παιδιού τους, θα λάβουν σχετικό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (αν αυτή έχει δοθεί). Οι γονείς/κηδεμόνες που δυσκολεύονται να κάνουν την ηλεκτρονική επιβεβαίωση, μπορούν να επικοινωνούν, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με το σχολείο που θα φοιτήσει το παιδί τους τη σχολική χρονιά 2021-2022, για να τους βοηθήσει.

Παράλληλα, οι γονείς/κηδεμόνες που για οποιονδήποτε λόγο δεν θα μπορέσουν να επιβεβαιώσουν την εγγραφή του παιδιού τους, θα πρέπει να παρουσιαστούν στη σχολική μονάδα, στην οποία θα φοιτήσει το παιδί τους, στις 28 και 29 Ιουνίου 2021, ώστε να διεκπεραιωθεί η εγγραφή ή η επιβεβαίωση της εγγραφής του παιδιού τους.

 
24987