Ιωάννου: Η αναστολή εκποιήσεων ευκαιρία για εξωδικαστικές λύσεις

Τι λέει ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου για την αναστολή εκποιήσεων μέχρι την 31η Ιουλίου

Ευκαιρία στους δανειολήπτες για να επιλύσουν εξωδικαστικώς τα προβλήματά τους με τα πιστωτικά ιδρύματα, ώστε να αποφευχθούν οι εκποιήσεις, αποτελεί η θέσπιση του νόμου για αναστολή των εκποιήσεων μέχρι τις 31η Ιουλίου για δάνεια που αφορούν κύρια κατοικία μέχρι €500.000, επαγγελματική στέγη και αγροτεμαχίου μέχρι €250.000, λέει ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου.
 
Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος εξέδωσε σημείωμα προς τους δανειολήπτες με αφορμή την δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Τροποποιητικού νόμου του 2021 με τον οποίο αναστέλλονται οι εκποιήσεις μέχρι την 31η Ιουλίου της κύριας κατοικίας του δανειολήπτη, της επαγγελματικής στέγης και αγροτεμαχίου του δανειολήπτη.
 
«Θεωρούμε ότι η μετατροπή των όσων ψήφισε η Βουλή σε νόμου του Κράτους, δίνει την ευκαιρία στους συμπολίτες μας να εξετάσουν την προοπτική επίλυσης των προβλημάτων τους, ακολουθώντας εξωδικαστικές διαδικασίες, ούτως ώστε, μετά τη λήξη διάρκειας του Νόμου, να ελαχιστοποιηθούν οι εκποιήσεις», αναφέρει στο σημείωμά του ο κ. Ιωάννου.
 
Επαναλαμβάνει ταυτόχρονα την ανάγκη αξιοποίησης του Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, ο οποίος εμπεριέχεται στη σχετική Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.
 
«Πρόκειται για ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό εργαλείο για την εξωδικαστική διευθέτηση αναδιαρθρώσεων Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, νοουμένου ότι τα δύο μέρη (Τράπεζα και δανειολήπτης) προσέρχονται στη σχετική διαδικασία με καλή πίστη και αντικειμενικό σκοπό τη δίκαιη και λογική διευθέτηση της υφιστάμενης εκκρεμότητας μεταξύ τους», τονίζει.
 
Λέγοντας ότι με την έκδοση του συγκεκριμένου Νόμου, δυνατόν να καθίσταται εφικτή η παρέμβαση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου για αντιμετώπιση προβλημάτων εκποίησης, μόνο όταν υποβάλλονται ενώπιόν του, νομίμως διατυπωθέντα παράπονα παραβίασης του συγκεκριμένου νόμου,  ο κ. Ιωάννου καλεί τα αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα και τις Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων να προχωρήσουν άμεσα σε αναστολή όλων των προγραμματισμένων εκποιήσεων ενυπόθηκων εξασφαλίσεων, οι οποίες εμπίπτουν στις κατηγορίες που καθορίζει ο Νόμος, έτσι ώστε να αποφεύγεται η υποβολή σχετικών παραπόνων στον Επίτροπο.
 
(ΚΥΠΕ)

 
21655