iQ3Solar: Χρηματοδότηση από PRE-SEED/Πλατφόρμα για φωτοβολταϊκά

Η iQ3Solar χρηματοδοτείται από το έργο PRE-SEED για την ανάπτυξη πλατφόρμας για παρακολούθηση της απόδοσης των φωτοβολταϊκών πάρκων και τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών πεδίου

 

Η iQ3Solar LTD είναι μια νεοσύστατη κυπριακή εταιρεία που θα σχεδιάσει μια έξυπνη πλατφόρμα (iQ3Solar) για να παρέχει στους χειριστές φωτοβολταϊκών συστημάτων (PV) πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας των φωτοβολταϊκών στοιχείων και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο βελτιστοποίησης της απόδοσης των φωτοβολταϊκών πάρκων και των λειτουργιών πεδίου.

>>> Διαβάστε την ανακοίνωση στην αγγλική <<<

Η προτεινόμενη πλατφόρμα θα λαμβάνει δεδομένα που παράγονται από υπάρχοντα εξοπλισμό (όπως μετατροπείς, μετεωρολογικούς σταθμούς κ.λπ.), δορυφόρους και από τον ιδιόκτητο και πατενταρισμένο αισθητήρα μας. Βασισμένη σε αναλύσεις δεδομένων, η εύχρηστη πλατφόρμα θα επιτρέψει τον έγκαιρο εντοπισμό (και πρόβλεψη) των πιο κοινών και κρίσιμων βλαβών στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Θα παρέχει επίσης πληροφορίες και κατάλογο δραστηριοτήτων(δηλαδή, συστάσεις για ενέργειες μετριασμού) στους χειριστές για βελτιωμένη απόδοση Φ/Β. Η βέλτιστη λειτουργία των φωτοβολταϊκών μεταφράζεται σε αυξημένη παραγωγή ενέργειας, λιγότερα έξοδα συντήρησης και λειτουργίας και συνεπώς αυξημένα έσοδα για τους ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών πάρκων. Πρέπει να αναφερθεί ότι το τμήμα της αγοράς των φωτοβολταϊκών για το οποίο η iQ3Solar θα παρέχει τη λύση είναι γνωστό ως λειτουργία και συντήρηση (O&M).

Η iQ3Solar LTD είναι ένα spinout από το έργο SOLEX, το οποίο χρηματοδοτήθηκε και υποστηρίχθηκε κατά τη διάρκεια του 1ου και 2ου Κύκλου του προγράμματος Cyprus Seeds. To Cyprus Seeds πρόσφερε στην ομάδα SOLEX χρηματοδότηση για τις δραστηριότητές της εμπορευματοποίησης, όπως η ανάπτυξη του αισθητήρα, η κατάθεση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και το ταξίδι για συναντήσεις με επενδυτές και πιθανούς πελάτες.

fbfd

 Ωστόσο, το πιο σημαντικό, το Cyprus Seeds προσέφερε πολύτιμη υποστήριξη στην ομάδα, κρίσιμη για τη εμπορευματοποίηση, όπως:

• εκπαίδευση σε θέματα σχετικά με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, την προώθηση σε επενδυτές και την εξερεύνηση και εκμετάλλευση της αγοράς,
• καθοδήγηση από επαγγελματίες των ΗΠΑ με εμπειρία στην εμπορευματοποίηση της έρευνας και την ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων που βασίζονται στην έρευνα, και
• δικτύωση με πιθανούς πελάτες και επενδυτές.

To Cyprus Seeds έχει συμβάλει στην πιο πρόσφατη επιτυχία του iQ3Solar, όπως η απονομή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, η απόκτηση της αποκλειστικής άδειας από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, η ένταξη στο πρόγραμμα επιτάχυνσης EGG και η επιτυχία στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων εκ των προτέρων. To Cyprus Seeds συνεχίζει να παρέχει καθοδήγηση και υποστήριξη δικτύωσης στη νεοσύστατη εταιρεία. Η χρηματοδότηση του Cyprus Seeds προέρχεται κύριως από τα ιδρυτικά του μέλη που είναι ΄Η Ελληνική Πρωτοβουλία, το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, και το Ίδρυμα Αναστάσιος Γ. Λεβέντης, 

Η iQ3Solar LTD έλαβε χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (RIF) για την ανάπτυξη της καινοτόμου πλατφόρμας iQ3Solar που θα βοηθήσει τους χειριστές και τους ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών να αυξήσουν την παραγωγή ενέργειας. Το βραβευμένο έργο «Ευφυής πλατφόρμα συντήρησης λειτουργίας φωτοβολταϊκών πάρκων» (IQ-THREE) ξεκινά την 1/11/2022 και έχει διάρκεια 18 μήνες. Η iQ3Solar LTD στεγάζεται στη θερμοκοιτίδα ARIS (A Really Inspiring Space), που ιδρύθηκε από την Deloitte και την Τράπεζα Κύπρου, στη Λεμεσό της Κύπρου.

Το Έργο PRE-SEED/1221/0095 χρηματοδοτείται από τη Διευκόλυνση Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης του εργαλείου NextGenerationEU, μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Συντονιστή Έργου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, Δρ. Χαράλαμπο Αναστασίου (email: [email protected], Τηλ: +357 97904098).
 

 
24565