Ηροδότου: Οι 4 προκλήσεις των τραπεζών

Στις ήδη υφιστάμενες προκλήσεις των τραπεζών έρχεται να προστεθεί και η κλιματική αλλαγή ο ΔΚΤ

Με αφορμή τον την ετήσια έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου (ΚΤΚ) για το έτος 2021, ο Διοικητής της ΚΤΚ, Κωνσταντίνος Ηροδότου ανέφερε τις 4 προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι τράπεζες.

>>>Διαβάστε ΕΔΩ αυτούσια την έκθεση<<<

>>Διαβάστε επίσης: Διοικητής Κεντρικής: Θα φτάσει το 6,8% ο πληθωρισμός<<

Όπως αναφέρει ο κ. Ηροδότου στις ήδη υφιστάμενες προκλήσεις των τραπεζών όπως την επίλυση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, την ανάγκη για εξορθολογισμό του επιχειρηματικού μοντέλου των τραπεζών, την ανάπτυξη και εφαρμογή της ψηφιοποίησης στις εργασίες τους, έρχεται να προστεθεί και η κλιματική αλλαγή.

Αναφορά έκανε και στις κατευθυντήριες γραμμές που είχε εκδώσει η ΕΚΤ το Νοέμβριο του 2020 σχετικά με τη διαχείριση του κινδύνου από τις κλιματικές αλλαγές, όπου τίθενται οι προσδοκίες της για το πώς τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να διαχειρίζονται τους κινδύνους που προκύπτουν στους ισολογισμούς τους αλλά και στην ίδια την εικόνα τους από τις κλιματικές και περιβαλλοντικές αλλαγές.

Σύμφωνα με τον Διοικητή της ΚΤΚ, τα κυπριακά σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα θα συμμετέχουν σε άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress-test) μέσα στο 2022, που πραγματοποιεί η ΕΚΤ σχετικά με τους κινδύνους που προκύπτουν από τις κλιματικές αλλαγές.

Ο κ. Ηροδότου είπε πως πέραν των σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων στις οποίες απευθύνονται οι κατευθυντήριες γραμμές και τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα θα πρέπει να αξιολογήσουν και να εφαρμόσουν τις υπό αναφορά κατευθυντήριες γραμμές, έχοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας.

Όπως πρόσθεσε, ήδη η Κεντρική Τράπεζα έχει ζητήσει από τα λιγότερα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα να προβούν σε αξιολόγηση του βαθμού ετοιμότητάς τους για εφαρμογή των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών.

 
24983