Ηροδότου: Προειδοποιεί για νέο κύκλο ΜΕΔ και ενδεχόμενες ζημιές

Η δυνατότητα των δανειοληπτών να τηρούν τις υποχρεώσεις τους θα διαμορφώσει και την κατάσταση με τα δάνεια, τόνισε

Το μήνυμα ότι, «οι κυπριακές εμπορικές τράπεζες θα πρέπει να είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν ένα νέο κύκλο ΜΕΔ, προβλέψεων και ενδεχομένως ζημιών, φαινόμενο το οποίο παρατηρείται παγκοσμίως», έστειλε σήμερα (9/9) ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Κωνσταντίνος Ηροδότου υπογραμμίζοντας ότι «σημαντικός παράγοντας για το πως θα διαμορφωθεί η κατάσταση με τα δάνεια εκτός του τραπεζικού συστήματος και τις επιπτώσεις στο επηρεαζόμενο κοινό, θα αποτελέσει η δυνατότητα των δανειοληπτών να τηρούν τις δανειακές τους υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα της πανδημίας».

Όπως τόνισε, μεταξύ άλλων, «σε ότι αφορά τον τραπεζικό τομέα, η αναστολή των δόσεων και εκποιήσεων, είναι εξ’ ορισμού προσωρινού χαρακτήρα και δεν μπορούν να επιλύσουν διαρθρωτικές αδυναμίες». 

«Ο εξορθολογισμός του ισολογισμού των τραπεζών θα πρέπει να συνεχιστεί και η ανοικοδόμηση του τραπεζικού συστήματος μετά την πανδημία του κορωνοϊού θα πρέπει να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση του μη εξυπηρετούμενου χρέους», επεσήμανε.

>>> Διαβάστε ακόμη: Ο CEO της BOC, Π. Νικολάου, νέος Πρόεδρος του Συνδέσμου Τραπεζών <<<

Ειδικότερα σε χαιρετισμό του κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Τραπεζών, ο κ. Ηροδότου ανέφερε πως, «η οικονομική δραστηριότητα στην Κύπρο, όπως και διεθνώς, έχει μειωθεί σημαντικά αυτό το έτος λόγω του δραματικού πλήγματος που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού». 

Με την πανδημία, υπογράμμισε, οι κίνδυνοι για τις τράπεζες είναι κυρίως πιστωτικοί και θα εξαρτηθούν από την ένταση και τη διάρκεια της ύφεσης. «Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρώπη εφαρμόζουν πολιτικές που μειώνουν, στο μέτρο του δυνατού, τις επιπτώσεις που προκάλεσε η πανδημία», υπέδειξε. 

Σε ότι αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), συμπλήρωσε, «η γρήγορη αντίδραση των τεχνοκρατών της, καθώς και τα μέτρα πολιτικής που πήραμε ως Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, συνέβαλαν στη διατήρηση ευνοϊκών χρηματοδοτικών συνθηκών, ενισχύοντας τη ροή πιστώσεων στις οικονομίες της Ευρωζώνης». 

«Το εποπτικό σκέλος της ΕΚΤ, ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM), επίσης ενήργησε γρήγορα και παρείχε στις εμπορικές τράπεζες την αναγκαία προσωρινή ευελιξία σε ότι αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια και τη ρευστότητα», εξήγησε περαιτέρω.

Πρόσθετες πρωτοβουλίες, υπογράμμισε ο κ. Ηροδότου, αναλήφθηκαν και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Η πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να εγκρίνει τη δημιουργία του νέου προσωρινού μέσου ανάκαμψης, του ‘Next Generation EU’, με προϋπολογισμό 750 δισεκ. ευρώ, εξασφαλίζει κρίσιμης σημασίας πόρους για τη στήριξη της ανάκαμψης ενώ, παράλληλα, εκφράζει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη», είπε τονίζοντας πως «οι διαθέσιμοι πόροι θα πρέπει να διατεθούν για παραγωγικούς σκοπούς, οι οποίοι θα αντανακλούν τις νέες ανάγκες, μεταξύ των οποίων η προστασία του περιβάλλοντος, η έρευνα και τεχνολογία, η επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, η καλύτερη υγειονομική περίθαλψη, η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων καθώς και ο ψηφιακός μετασχηματισμός». 

«Όλα αυτά, θα δράσουν ως καταλύτης στο ζητούμενο μας, δηλαδή, την αύξηση της παραγωγικότητας της οικονομίας και τελικά, την επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης μετά την πανδημία», επεσήμανε περαιτέρω.

Πλήγηκε καίρια ο τομέας των υπηρεσιών
Σε ότι αφορά την κυπριακή οικονομία ειδικότερα, συνέχισε ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, «ο τομέας των υπηρεσιών έχει πληγεί καίρια, με τον τομέα του τουρισμού να έχει υποστεί συρρίκνωση αφού τα έσοδα του έχουν μειωθεί, ενώ οι ιδιωτικές δαπάνες παραμένουν μειωμένες σε σύγκριση με τα προ της πανδημίας επίπεδα λόγω της παρατεταμένης αβεβαιότητας». 

Παράλληλα, είπε, «οι δημοσιονομικές αντοχές του κράτους έχουν περιοριστεί με την παραχώρηση €1,2 δισεκ. ευρώ για τη στήριξη των εργαζομένων και επιχειρήσεων μέσω των σχεδίων στήριξης, καθώς και τα επακόλουθα μέτρα και σχετικά διατάγματα περιορισμού της νόσου».

Σε ότι αφορά την πορεία του ΑΕΠ, εκτίμησε πως «παρά τη μεγάλη πτώση που παρατηρήθηκε, η κυπριακή οικονομία άρχισε να παρουσιάζει σημάδια μερικής ανάκαμψης μετά τον Μάιο, δείχνοντας στοιχεία σταδιακής επιστροφής στην κανονικότητα. Συνολικά, για ολόκληρο το έτος 2020 και σύμφωνα με το κεντρικό σενάριο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, η συρρίκνωση αναμένεται να κυμανθεί γύρω στο -7,3%».

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Στο μέτωπο της οικονομικής διαχείρισης της πανδημίας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τον τραπεζικό τομέα, συμπλήρωσε, «η αναστολή των δόσεων και εκποιήσεων, είναι εξ’ ορισμού  προσωρινού χαρακτήρα και δεν μπορούν να επιλύσουν διαρθρωτικές αδυναμίες. Ο εξορθολογισμός του ισολογισμού των τραπεζών θα πρέπει να συνεχιστεί και η ανοικοδόμηση του τραπεζικού συστήματος μετά την πανδημία του κορωνοϊού θα πρέπει να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση του μη εξυπηρετούμενου χρέους», τόνισε. 

«Είναι σημαντικό να αναφέρω ότι, ενώ όλες οι ευρωπαϊκές τράπεζες λειτουργούν σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον με ιστορικά χαμηλά επιτόκια, οι κυπριακές εμπορικές τράπεζες έχουν την πρόσθετη πρόκληση της επίλυσης του προβλήματος των ΜΕΔ. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένουμε ότι θα ολοκληρωθούν οι ενέργειες που έχουν αναληφθεί έτσι ώστε να έχουμε περαιτέρω μείωση των ΜΕΔ που βρίσκονται εντός του τραπεζικού συστήματος», πρόσθεσε.

«Όπως έχω αναφέρει και στο παρελθόν, θα πρέπει πάλι να λεχθεί ότι η πώληση των ΜΕΔ μπορεί να ανακουφίζει τους ισολογισμούς των εμπορικών τραπεζών αλλά ο αντίκτυπος στο ιδιωτικό χρέος παραμένει αφού τα δάνεια αυτά δεν διαγράφονται. Σημαντικός παράγοντας για το πως θα διαμορφωθεί η κατάσταση με τα δάνεια εκτός του τραπεζικού συστήματος και τις επιπτώσεις στο επηρεαζόμενο κοινό, θα αποτελέσει η δυνατότητα των δανειοληπτών να τηρούν τις δανειακές τους υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα της πανδημίας», επεσήμανε ακόμη. 

Με αυτό το δεδομένο, τόνισε, «οι κυπριακές εμπορικές τράπεζες θα πρέπει να είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν ένα νέο κύκλο ΜΕΔ, προβλέψεων και ενδεχομένως ζημιών, φαινόμενο το οποίο παρατηρείται παγκοσμίως». 

Καθοριστικός ο ρόλος των Τραπεζών για στήριξη βιώσιμων επιχειρήσεων
Την ίδια ώρα, ο κ. Ηροδότου υπέδειξε πως «ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος στη στήριξη των βιώσιμων επιχειρήσεων και στην προσπάθεια ανάκαμψης της Κυπριακής οικονομίας από την κρίση που προκάλεσε η πανδημία θα είναι καθοριστικός». 

«Οι αρμόδιες εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ, χρησιμοποιώντας τα buffers [μαξιλάρια] ασφάλειας που δημιούργησαν όλα αυτά τα χρόνια, έχουν αποφασίσει να παρέχουν προσωρινή ευελιξία στα τραπεζικά συστήματα των χωρών μελών έτσι ώστε αυτά να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυξημένη παροχή ρευστότητας προς τις βιώσιμες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, αντισταθμίζοντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις που προκλήθηκαν από την πανδημία», εξήγησε.

«Αν και τα προβλήματα που έχουν προκληθεί στην Κυπριακή οικονομία είναι σοβαρά, εντούτοις είναι αντιμετωπίσιμα. Η πανδημία κατέδειξε μεταξύ άλλων την αναγκαιότητα περαιτέρω αξιοποίησης και ενίσχυσης της εφαρμογής της ψηφιακής τεχνολογίας, έτσι ώστε η κρίση να μετατραπεί σε ευκαιρία προώθησης της σχετικής επιστημονικής γνώσης προς όφελος της οικονομικής ανάπτυξης», είπε. 

Η αποτελεσματική μετάβαση στη ψηφιοποίηση, εξήγησε επίσης, «θα επιτρέψει στις τράπεζες να επαναπροσδιορίσουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα και να τα αξιοποιήσουν με τρόπο που να βελτιώνεται η μειωμένη κερδοφορία τους. Η ψηφιοποίηση είναι σημαντική έτσι ώστε οι εμπορικές τράπεζες να διατηρήσουν και να προσελκύσουν νέες εργασίες και κατ’ επέκταση νέους πελάτες», υπογράμμισε.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

«Θα ήθελα ακόμα να τονίσω ότι η ενίσχυση του ρυθμού ανάπτυξης μέσω στήριξης από τον τραπεζικό τομέα των επιχειρήσεων που επενδύουν σε έργα φιλικά προς το περιβάλλον, αποτελεί πλέον μία καίριας σημασίας επιλογή στην ενίσχυση της απασχόλησης και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθούν περαιτέρω οι αναπτυξιακές προοπτικές για σταδιακή επούλωση των οικονομικών προβλημάτων που δημιούργησε η πανδημία, ενώ παράλληλα θα μειωθούν τα τεράστια περιβαλλοντικά προβλήματα της υφηλίου», εξήγησε.

«Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να επαναλάβω, ότι η ΚΤΚ θα συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια για τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη χώρα μας και να συμβάλλει με όσα μέσα διαθέτει, στην καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει το τραπεζικό σύστημα και γενικότερα η οικονομία του τόπου σε αυτή την πρωτοφανή και δύσκολη παγκόσμια οικονομική συγκυρία», κατέληξε ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας.

Το βίντεο με την ομιλία του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας:

 
10428
Thumbnail