Ήθελε 736, αλλά θα προσλάβει τελικά 227 ο ΟΚΥΠΥ

Ελλειμματικός και με μειωμένη κρατική χορηγία ο προϋπολογισμός του ΟΚΥΠΥ / Πόσες θέσεις εργασίας θα προκηρύξει και γιατί

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ

Στην πλήρωση 227 επιπρόσθετων θέσεων εργασίας, αναμένεται πως θα προχωρήσει εντός του 2021 ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ), την ώρα που 736 θέσεις που είχαν συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του 2020 φαίνεται ότι δεν θα πληρωθούν τελικά.

Για την πιο πάνω εξέλιξη ενημερώνει σχετικά την Βουλή ο Οργανισμός, σε επεξηγηματικό υπόμνημα το οποίο συνοδεύει τον προϋπολογισμό του για το 2021, παραθέτοντας, μάλιστα, και σχετικό κατάλογο, εξηγώντας, παράλληλα, τους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται η πλήρωση των 227 θέσεων εργασίας.

Όσον αφορά τις 736 θέσεις που περιλήφθηκαν στον προϋπολογισμό του ΟΚΥΠΥ για το 2020 και αναμένεται ότι δεν θα πληρωθούν κατά το έτος 2021, η πλειοψηφία αυτών αφορά Ιατρικούς Λειτουργούς (237) και Λειτουργούς Νοσοκομειακού Εργαστηρίου (212), ενώ η πλειοψηφία των θέσεων που αναμένεται πως θα προκηρυχθούν εντός του τρέχοντος έτους αφορούν γραφείς (50), Νοσηλευτικούς Λειτουργούς Ψυχικής Υγείας (35) και Διοικητικούς Λειτουργούς (32).

Αναλυτικά οι θέσεις που θα πληρώνονταν το 2020, καθώς και οι επιπρόσθετες θέσεις για το 2021 φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα: α

Γιατί είναι αναγκαία η πλήρωση των επιπρόσθετων θέσεων
Στο επεξηγηματικό υπόμνημά του ο ΟΚΥΠΥ εξηγεί αναλυτικά και τους λόγους που κρίνεται αναγκαία η πλήρωση των θέσεων που περιλήφθηκαν στον προϋπολογισμό για το 2021.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τις 50 θέσεις Γραφέων, ο ΟΚΥΠΥ ότι κρίνεται αναγκαία η πρόσληψή τους για κάλυψη διαφόρων αναγκών όπως, η διοικητική υποστήριξη, η τηλεφωνική υποστήριξη, η αρχειοθέτηση εγγράφων και φακέλων και η δακτυλογράφηση εγγράφων και επιστολών.

Επιπρόσθετα, ο ΟΚΥΠΥ σημειώνει πως «κρίνεται αναγκαία η έγκριση των εν λόγω θέσεων, αφού γραφείς οι οποίοι εργάζονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις και δεν έχουν αποσπαστεί στον Οργανισμό, πιθανόν πολύ σύντομα θα μεταφερθούν σε άλλα Υπουργεία για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Λογιστηρίου, αφήνοντας έτσι κενά τα οποία θα πρέπει άμεσα να αναπληρωθούν». 

Σημειώνεται πως, το εκτιμώμενο κόστος (βασικός μισθός) για το έτος 2021 υπολογίζεται σε €338.650.

Αναφορικά, δε, για τις 35 θέσεις Νοσηλευτικών Λειτουργών για τον Κλάδο Ψυχικής Υγείας (Κλίμακα Α8/€24.500), το εκτιμώμενο κόστος των οποίων για το 2021 υπολογίζεται στις €385.840 (βασικός μισθός), ο ΟΚΥΠΥ υποδεικνύει ότι «για άμεση στελέχωση των Μονάδων και Δομών της Υπηρεσίας Ψυχικής Υγείας, κρίνεται απαραίτητη η έγκριση 35 νέων θέσεων για νοσηλευτικούς λειτουργούς Ψυχικής Υγείας».

Σε σχέση με τις 32 θέσεις Διοικητικών Λειτουργών (Κλίμακα Α8/€24.500) o Οργανισμός υπογραμμίζει πως κρίνεται αναγκαία η προσθήκη τους, έτσι ώστε να καλυφθούν ανάγκες σε θέματα όπως γενικά γραφειακά καθήκοντα, συλλογή και ανάλυση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών και ετοιμασία σημειωμάτων, υπομνημάτων, εκθέσεων και πρακτικών, καθώς και η υποβολή εισηγήσεων για την επίλυση των διάφορων προβλημάτων και διεκπεραίωση των αποφάσεων που λαμβάνονται.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Παράλληλα, οι θέσεις αυτές προτείνονται να στελεχώσουν άμεσα τη Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών του Οργανισμού, αφού, όπως επεξηγείται, μέχρι σήμερα όλες οι αγορές (Αναλωσίμων, Φαρμάκων, Ιατρικού Εξοπλισμού) διεκπεραιώνονταν από τη Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών (ΔΑΠ) του Υπουργείου Υγείας (ΥΥ) καθώς ο Οργανισμός δεν είχε το δικό του τμήμα. 

Επιπρόσθετα των πιο πάνω και όσον αφορά τις 20 θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (Κλίμακα Α2/€15.109), το εκτιμώμενο κόστος των οποίων υπολογίζεται στις €135.980 (βασικός μισθός), ο Οργανισμός αναφέρει πως «για τις ανάγκες στελέχωσης των νέων γραφείων του Οργανισμού καθώς και των Νοσηλευτηρίων από προσωπικό με κύρια καθήκοντα την εξυπηρέτηση κοινού καθώς και άλλα γραμματειακά καθήκοντα, κρίνεται αναγκαία η προσθήκη θέσεων βοηθών Γραμματειακού έτσι ώστε να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων».

Ο προϋπολογισμός του ΟΚΥΠΥ
Σύμφωνα, εξάλλου, με εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον προϋπολογισμό του ΟΚΥΠΥ για το 2021, αυτός προβλέπει έσοδα συνολικού ύψους €504.080.004 για το έτος 2021, που προέρχονται:

  • από κρατική χορηγία ύψους €120.000.000 για κάλυψη των δαπανών του Οργανισμού (το 2020 η χορηγία ανερχόταν στα €233,4 εκατ.), 
  • από έσοδα €100.456.442 για παροχή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας μετά και την εισαγωγή της πρώτης φάσης του ΓΕΣΥ (1/6/19), 
  • από έσοδα €235.466.645 για παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας, κυρίως με την εισαγωγή της δεύτερης φάσης του ΓΕΣΥ την 1/9/2020, 
  • έσοδα €13.930.000 από εγγραφές ασθενών στους Προσωπικούς Ιατρούς του ΟΚΥπΥ, καθώς και 
  • έσοδα από άλλες υπηρεσίες ύψους €34.226.917.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Την ίδια ώρα, οι συνολικές δαπάνες του Οργανισμού προβλέπεται να ανέλθουν σε €552.816.652, εκ των οποίων, μεταξύ άλλων:

  • €99.463.584 αφορούν λειτουργικές δαπάνες
  • €66.697.741 αφορούν δαπάνες προσωπικού για υφιστάμενες και νέες θέσεις εργασίας
  • €43.565.945 αφορούν δαπάνες ωρομίσθιου προσωπικού
  • €24.080.000 για την παροχή κινήτρων στους Προσωπικούς Ιατρούς (ΠΙ) (€2.514.000), ενώ €21.566.000 θα διατεθούν στους Ειδικούς Ιατρούς ως επιπρόσθετο κίνητρο σε σχέση με την ενδονοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή φροντίδα, όπως προβλέπει η συμφωνία του Οργανισμού με τις Συντεχνίες Ιατρών.

Ως εκ των πιο πάνω, ο προϋπολογισμός του ΟΚΥΠΥ για το 2021 είναι ελλειμματικός κατά €48.736.648.

Μάριος Αδάμου
 
23634