Και άλλο χρήμα από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

  • Την Άνοιξη κατάθεση αιτήματος στο REPowerEU
  • Για πράσινη μετάβαση και ενεργειακή εξοικονόμηση

ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΥΣΩ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
Με γρήγορα βήματα οι τεχνοκράτες του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εργάζονται για την έγκαιρη κατάθεση του αιτήματος της Κύπρου στο REPowerEU. Η υποβολή του αιτήματος αναμένεται την Άνοιξη.

Όπως πληροφορείται η Brief, με την υποβολή του αιτήματος και μέχρι την έγκρισή του, θα εγκαινιαστεί ένας κύκλος διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για καθορισμό των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν. 

Τα δάνεια μέσω του REPowerEU πρόκειται να διοχετευθούν από τον υφιστάμενο μηχανισμό των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και μελετάται να δοθούν αποκλειστικά σε επιχειρήσεις.

Τα δάνεια αφορούν χρηματοδότηση επενδύσεων για εξοικονόμηση της ενέργειας και της πράσινης μετάβασης των κυπριακών επιχειρήσεων. Ανάμεσα στα μέτρα του REPowerEU περιλαμβάνονται προτάσεις για υποστήριξη της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και επιτάχυνση  της ενοποίησης των ΑΠΕ, για την ενεργειακή μετάβαση, τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Επίσης, θα χρηματοδοτηθούν επενδύσεις για έργα ενέργειας, για απλοποίηση των διαδικασιών για αδειοδότηση έργων για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών σε χώρες με μειωμένες ή περιορισμένες διασυνδέσεις με το ηλεκτρικό δίκτυο της Ε.Ε. όπως η Κύπρος .

Το πακέτο REPowerEU περιέχει και πρόνοιες που επιτρέπουν τη χρηματοδότηση νέων αγωγών πετρελαίου και αναβάθμιση των υπαρχόντων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιο REPowerEU ως την απάντησή της στις δυσχέρειες και τη διαταραχή της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας που προκάλεσε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. 

Μέσω του Σχεδίου προτείνεται να αυξηθεί ο πρωταρχικός στόχος για το 2030 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από το 40 % στο 45 % στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων «Fit for 55 package». 

 
24967