Και έλεγχος και πρόστιμα για τους τουρίστες - Πώς διακινούνται

Τι ισχύει με τους τουρίστες όσο αφορά το SafePass και τι δείχνουν σε περίπτωση ελέγχου / Δίνεται πρόστιμο αν δεν έχουν το κατάλληλο πιστοποιητικό;

ΓΡΑΦΕΙ Η 
ΚΥΠΡΙΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ

Σχεδόν παντού έγινε υποχρεωτικό το SafePass στην Κύπρο αφού από την Τρίτη (20/7) μόνο με αυτό μπορούν να προσέρχονται οι πολίτες τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους που υπάρχουν άνω των 20 ατόμων την ίδια στιγμή, μετά από τα νέα μέτρα που έλαβε του Υπουργικό Συμβούλιο την Παρασκευή (16/7) (Δείτε όλα τα νέα μέτρα ΕΔΩ).

Φυσικά αυτό το μέτρο δεν επηρεάζει μόνο τους Κύπριους πολίτες αλλά και τους τουρίστες που έρχονται για τις διακοπές τους στο νησί μας και έτσι το εύλογο ερώτημα που εγείρεται είναι το πως θα διακινούνται αφού δεν κατέχουν το SafePass. 

Με το CyprusFlightPass οι διακινήσεις τουριστών

Σε επικοινωνία της Brief με το Υφυπουργείο Τουρισμού, μας διευκρινίστηκε ότι η διακίνηση των τουριστών γίνεται με το CyprusFlightPass. Όπως μας αναφέρθηκε από το Υφυπουργείο, οι τουρίστες, σε περίπτωση ελέγχου, δείχνουν το CyprusFlightPass τους, το οποίο αντικαθιστά το SafePass.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Εξάλλου όπως αναφέρεται στο διάταγμα ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2021, για τους χώρους στους οποίους η πρόσβαση δυνάμει του παρόντος Διατάγματος προϋποθέτει την προσκόμιση είτε αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου, είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού, είτε αποδεικτικού στοιχείου αποδέσμευσης για την ασθένεια του COVID19, είτε του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Digital Covid Certificate), πρόσωπα τα οποία δεν είναι μόνιμα διαμένοντες στη Δημοκρατία και εισέρχονται νόμιμα στη Δημοκρατία

(α) μέσω των αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου προσκομίζουν ως αποδεικτικό την Κυπριακή Κάρτα Πτήσης που εξασφαλίζουν μέσω της πλατφόρμας CyprusFlightPass, και 

(β) μέσω των νόμιμων σημείων εισόδου στη Δημοκρατία διά μέσου θαλάσσης, εάν πρόκειται για επιβάτες κρουαζιερόπλοιων προσκομίζουν το αποδεικτικό που εξασφαλίζουν από το κρουαζιερόπλοιο ως κάρτα αποβίβασης και εάν πρόκειται για επιβάτες σκαφών αναψυχής προσκομίζουν το αποδεικτικό που εξασφαλίζουν από τον Διαχειριστή της Μαρίνας στην οποία ελλιμενίζονται, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και Υφυπουργείου Ναυτιλίας.

Δίνεται πρόστιμο στους τουρίστες που δεν κατέχουν το CyprusFlightPass;

Σε επικοινωνία της Brief με την Αστυνομία Κύπρου, μας τονίστηκε ότι αν ένας τουρίστας δεν έχει το CyprusFlightPass, υπόκειται σε ότι ισχύει και για τους πολίτες της ΚΔ που δεν έχουν το SafePass τους. «Οι τουρίστες πρέπει να έχουν το CyprusFlightPass όπως οι πολίτες της ΚΔ πρέπει να έχουν το SafePass. Ότι ισχύει και για τους Κύπριους πολίτες ισχύει και για τους τουρίστες», ανέφερε συγκεκριμένα Εκπρόσωπος της Αστυνομίας.

Όπως ανέφερε ο Εκπρόσωπος , δεν υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ πολιτών της ΚΔ και τουριστών όσο αφορά τα εξώδικα που δίνονται για παραβίαση των διαταγμάτων.

>>> Όλες οι έρευνες και αναλύσεις της Brief <<<

Όπως άλλωστε αναφέρεται στο διάταγμα ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2021:

(α) όλα τα πρόσωπα, ανεξαρτήτως της χώρας αναχώρησής τους, οι οποίοι ταξιδεύουν αεροπορικώς προς τη Δημοκρατία, του παρόντος Διατάγματος, συμπληρώνουν ηλεκτρονικά, εντός 24 ωρών, πριν την έναρξη του ταξιδιού τους προς τη Δημοκρατία, όλες τις πληροφορίες, στοιχεία και δηλώσεις που απαιτούνται, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προνοούνται στην πλατφόρμα CyprusFlightPass και κατέχουν την Κυπριακή Κάρτα Πτήσης (CyprusFlightPass) πριν την επιβίβασή τους στο αεροσκάφος και κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία, 

(β) ανεξάρτητα από τις πρόνοιες της παραγράφου (α), σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος ή συντήρησης της πλατφόρμας CyprusFlightPass, που επίσημα ανακοινώνεται από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, ο επιβάτης δύναται να συμπληρώνει χειρόγραφα το έντυπο, 

(γ) επιβάτες, οι οποίοι αφικνούνται στη Δημοκρατία, χωρίς να κατέχουν την Κυπριακή Κάρτα Πτήσης (CyprusFlightPass), ηλεκτρονικά ή συμπληρωμένο το έγγραφο χειρόγραφα μόνο στην περίπτωση που συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στην παράγραφο (β), διαπράττουν αδίκημα, και εφαρμόζονται στην περίπτωσή τους οι περί Εξωδίκου Ρυθµίσεως Αδικηµάτων Νόµοι του 1997 έως (Αρ. 6) του 2020, οι οποίοι προβλέπουν εξώδικο πρόστιμο 300 ευρώ, εκτός εάν οι επιβάτες δεν εισέλθουν στη Δημοκρατία και επιστρέψουν στην αρχική χώρα αναχώρησής τους, 

(δ) επιβάτες, οι οποίοι αφικνούνται στη Δημοκρατία, χωρίς να έχουν στην κατοχή τους την Κυπριακή Κάρτα Πτήσης (CyprusFlightPass) υπόκεινται σε εξώδικο πρόστιμο του ποσού των 300 ευρώ και πραγματοποιούν εργαστηριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19 στον αντίστοιχο αερολιμένα της Δημοκρατίας, καταβάλλοντας το αντίστοιχο αντίτιμο για την εξέταση και αυτοπεριορίζονται μέχρι και την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Κυπριάνα Σταύρου
 
22431