Αυτό διαβεβαιώνει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Εκπαιδευτικών Συμβούλων

Αρμόδιοι φορείς του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) διαβεβαιώνουν τους φοιτητές από χώρες της ΕΕ ότι ανεξάρτητα από τις τελευταίες εξελίξεις, αυτοί που θα επιλέξουν να ξεκινήσουν την φοίτηση τους σε πανεπιστήμια της χώρας το Σεπτέμβριο του 2020 δεν θα επηρεαστούν από πιθανή έξοδο της χώρας από την ΕΕ, αναφέρει σε ανακοίνωση του, ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Εκπαιδευτικών Συμβούλων (ΚΣΕΣ) Δρ. Άδωνης Αμερικάνος.

Αυτό μεταφράζεται, σημειώνεται, σε συνέχιση του ίδιου ύψους διδάκτρων που ισχύει και σήμερα καθ’ όλη την διάρκεια της φοίτησης τους (αν και έχει αναπτυχθεί έντονη φημολογία για πιθανή μείωση των διδάκτρων) αλλά και την συνέχιση του φοιτητικού δανείου για όλη την διάρκεια των σπουδών τους (1,3 ή και 4 έτη).

>>> ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ BREXIT ΕΔΩ <<<

Όπως αναφέρεται, οι αρμόδιοι υπουργοί, Chris Skidmore, Υπουργός Πανεπιστημίων Αγγλίας, Kirsty Williams, Υπουργός Παιδείας της Ουαλίας και Richard Lochhead Υπουργός Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Σκωτίας, διαβεβαίωσαν τους ενδιαφερόμενους φοιτητές ότι η συνέχιση του ίδιου ύψους διδάκτρων καθώς και η πρόσβαση στα φοιτητικά δάνεια θα ισχύσει και στην περίπτωση της εξόδου του ΗΒ από την ΕΕ χωρίς συμφωνία.
 
Διαβεβαιώσεις για το πιο πάνω έχει εκδώσει και ο Σύνδεσμος Πανεπιστημίων ΗΒ καθώς και ο πρώην Υπουργός Πανεπιστημίων του ΗΒ Jo Johnson αδελφός του νυν Πρωθυπουργού Boris Johnson μετά από την παραίτηση του από το πιο πάνω αξίωμα.

 
7260
Thumbnail

Η νέα στρατηγική της ΕΕ για τις ΜμΕ που ανακοίνωσε η Ursula von der Leyen όταν ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον περασμένο Ιούλιο στο πλαίσιο των πολιτικών της προτεραιοτήτων, πρόκειται να εγκριθεί από την Επιτροπή στις 10 Μαρτίου, αναφέρει σε σημερινή (19/2) ανακοίνωσή του το ΚΕΒΕ.

ad1mobile

Παρατίθεται αυτούσια η ανακοίνωση του ΚΕΒΕ:
 
«Δυστυχώς έχουμε δει αρκετές προηγούμενες πρωτοβουλίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έρχονται και να παρέρχονται με ελάχιστα αισθητό αντίκτυπο στις οικονομίες των κρατών μελών και εν γένει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να πετύχει η νέα πρωτοβουλία, πρέπει να επιτρέψει στις ΜμΕ να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες και να τις βοηθήσει να ανταποκριθούν στις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Πρέπει επίσης να διασφαλίσει ότι οι ΜμΕ θα είναι ανάμεσα στις προτεραιότητες της ΕΕ, καθώς οι πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης θα κατανεμηθούν σε συγκεκριμένα μέτρα και, στη συνέχεια, θα υλοποιηθούν σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

ad2mobile

Με διαφορετικά λόγια, μόνο εάν η αρχή «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» δεν είναι παρά ένα ωραίο σύνθημα, αλλά αντίθετα είναι εμπεδωμένη στη χάραξη και εφαρμογή πολιτικής  θα μπορέσει η ΕΕ να επιτελέσει τον ρόλο της ως πρωτοπόρος της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Η ενίσχυση της αρχής αυτής όσον αφορά στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ απαιτεί πιο αυστηρή εφαρμογή των αρχών της απλοποίησης του ρυθμιστικού πλαισίου, τη μέτρηση του κόστους και των πλεονεκτημάτων εναλλακτικών λύσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στη διενέργεια του τεστ για τις ΜΜΕ σε νομοθετικές προτάσεις.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<
 
Η ενίσχυση της αρχής «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» στην εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη, απαιτεί βασικά τον συντονισμό: μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής, μεταξύ της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ των αρμόδιων αρχών των εθνικών και περιφερειακών διοικήσεων, και τέλος, μεταξύ θεσμικών οργάνων και εκπροσώπων ΜμΕ, όπως τα Επιμελητήρια.
 
Απαιτεί επίσης ποσοτικοποίηση και παρακολούθηση. Στις επιχειρήσεις, συχνά υποστηρίζουμε ότι «αυτό που μπορεί να μετρηθεί μπορεί να βελτιωθεί» και αυτή η προσέγγιση πρέπει να ισχύει και για τη χάραξη πολιτικής. Ως εκ τούτου, τα Επιμελητήρια πιστεύουν ακράδαντα ότι η υλοποίηση της Στρατηγικής για τις ΜμΕ θα πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά, εντός των καθιερωμένων διαδικασιών οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ και να αξιολογείται τακτικά από το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας. Τα Επιμελητήρια είναι έτοιμα να συμβάλουν μέσω της παροχής ανατροφοδότησης όσον αφορά τον αντίκτυπο συγκεκριμένων μέτρων για τις ΜΜΕ σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
 
Στο παρελθόν, οι φορείς χάραξης πολιτικής μπορεί να προσπάθησαν να ελαχιστοποιήσουν τον φόρτο των πρωτοβουλιών τους στις μικρότερες επιχειρήσεις. Αλλά η μείωση των παράπλευρων απωλειών δεν αρκεί όταν μιλάμε για το 99% όλων των επιχειρήσεων και το 85% της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Είναι γι’ αυτό που τα Επιμελητήρια επιθυμούν όπως κατά την νέα θητεία της Επιτροπής οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής προχωρήσουν πολύ περισσότερο και επιδείξουν περισσότερη φιλοδοξία για να ενισχύσουν τις ΜΜΕ.
 
Αυτή η φιλοσοφία πρέπει να εφαρμοστεί στις πολλές και σημαντικές πρωτοβουλίες που καθορίζονται στο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2020 σε βασικούς τομείς όπως η αειφορία, η ψηφιοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη, η βιομηχανική πολιτική, οι δεξιότητες, το διεθνές εμπόριο, οι επενδύσεις, η ενιαία αγορά, η απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου και η προστασία των καταναλωτών.
 
Αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση είναι για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιμελητηρίων η έννοια της αρχής «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» και αυτό πρέπει να προσφέρει η νέα Στρατηγική για τις ΜΜΕ, προκειμένου να έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.»

article 1