Κάντε αίτηση για τα σπουδαστικά βοηθήματα από σήμερα (ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ)

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων ορίστηκε η 7η Μαϊου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ενημερώνει το κοινό ότι οι αιτήσεις για τα σπουδαστικά βοηθήματα στους δικαιούχους παθόντες* για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, είναι διαθέσιμες από τις 13 Απριλίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τις ανακοινώσεις:

αρ. 4/2020-21/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΑΘΟΝΤΕΣ (για προπτυχιακές σπουδές)  και

αρ. 4/2020-21/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΑΘΟΝΤΕΣ (για μεταπτυχιακές σπουδές), καθώς και το «Έντυπο Αίτησης για Δικαιούχους Παθόντες»:

αρ. 4/2020-21/ΑΙΤΗΣΗ/ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΑΘΟΝΤΕΣ μόνοαπό την Ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου: http://www.cyscholarships.gov.cy.

Ως τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων ορίστηκε η 7/05/21, η ώρα 3:00 μ.μ.  Οι αιτήσεις με όλα τα στοιχεία και πιστοποιητικά θα πρέπει να παραδοθούν στη Γραμματεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ή να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected] ή μέσω ταχυδρομείου ή μέσω εταιρειών ταχείας μεταφοράς στη διεύθυνση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, Φλωρίνης 7, Greg Tower, 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία.    

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να αποταθείτε στο τηλ.: 22 456433 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

 
24301