Καταργείται η φορολόγηση του Εφάπαξ Δημοσίων Υπαλλήλων

Το συνταξιοδοτικό του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα συζητά η Βουλή - Δείτε παραδείγματα υπολογισμού εφάπαξ

Τα Νομοσχέδια για εισαγωγή επαγγελματικού σχεδίου συνταξιοδοτικών ωφελημάτων στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, εξετάζει τη Δευτέρα (12/9) η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή θα εξετάσει τον περί Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Υπαλλήλων της Κρατικής Υπηρεσίας και  του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2022. (Αρ. Φακ. 23.01.063.093-2022).

>>> Διαβάστε σχετικό: Τέρμα στην φορολόγηση του Εφάπαξ των Δημοσίων Υπαλλήλων <<<

Το νομοσχέδιο προνοεί θέσπιση νέου επαγγελματικού σχεδίου συνταξιοδοτικών ωφελημάτων για τους υπάλληλους της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, το οποίο θα διέπεται από τις βασικές πρόνοιες του υφιστάμενου κυβερνητικού σχεδίου συντάξεων που αφορούν στην υπηρεσία των υπαλλήλων από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά).

Επίσης, θα συζητήσει τον περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα  περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής)  (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. (Αρ. Φακ. 23.01.063.094-2022) .

Το νομοσχέδιο προνοεί κατάργηση του μέτρου που αφορά στη φορολόγηση του εφάπαξ ποσού με αναδρομική ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2021 για τα μέλη του υφιστάμενου κυβερνητικού σχεδίου συντάξεων και για τα μέλη των σχεδίων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα που είναι όμοια με αυτό, καθώς και επανένταξη στο υφιστάμενο κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων των υπηρετούντων νεοεισερχόμενων δικαστών, με αναδρομική ισχύ από 1η Οκτωβρίου 2011.

Στη συνεδρία κλήθηκαν να παραστούν εκπρόσωποι των αρμόδιων και εμπλεκόμενων Υπουργείων, του Γενικού Λογιστηρίου, της Νομικής Υπηρεσίες, καθώς και των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων στον κρατικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Τι αναφέρεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών - Παραδείγματα

Όπως είχε αναφέρει και η Brief σε αναλυτικό της ρεπορτάζ (Διαβάστε το αυτούσιο ΕΔΩ) με το νομοσχέδιο καταργείται συγκεκριμένα το μέτρο που αφορά στη φορολόγηση του εφάπαξ ποσού, με αναδρομική ισχύ από 1.1.21. Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στο νομοσχέδιο και στη συγκεκριμένη αιτιολογική έκθεση, με το Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022», καταργείται το μέτρο που αφορά στη φορολόγηση του εφάπαξ ποσού με αναδρομική ισχύ από 1.1.2021 για τα μέλη του υφιστάμενου Κυβερνητικού Σχεδίου Συντάξεων καθώς και για τα μέλη των Σχεδίων στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα που είναι όμοια με αυτό.

Επίσης, επανεντάσσονται στο υφιστάμενο Κυβερνητικό Σχέδιο Συντάξεων, οι υπηρετούντες κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Nόμου, νεοεισερχόμενοι δικαστές, με αναδρομική ισχύ από 1.10.2011 καθώς και οι νεοεισερχόμενοι δικαστές που θα διοριστούν μελλοντικά. Συνεπώς, επανεντάσσονται στο υφιστάμενο Κυβερνητικό Σχέδιο Συντάξεων και ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, δεδομένων των προνοιών του άρθρου 112.4 του Συντάγματος, σύμφωνα με τις οποίες οι εν λόγω αξιωματούχοι είναι μέλη της μονίμου νομικής υπηρεσίας της Δημοκρατίας και υπηρετούν υπό τους ίδιους όρους που υπηρετούν οι δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Μιλώντας στην Brief, ο ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ Στράτης Ματθαίου σημείωσε ότι μέχρι τις 31.12.2012 το εφάπαξ των δημόσιων υπαλλήλων δεν φορολογείτο. Η απόφαση για φορολόγηση του ίσχυσε από 1.1.2013 και έκτοτε συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Σημειώνεται ότι οποιοδήποτε εφάπαξ ποσό ή φιλοδώρημα κερδίζεται με υπηρεσία από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά, υπόκειται στην επιβολή φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών καταργείται εκ νέου η φορολόγηση του με αναδρομική ισχύ από 1.1.2021. Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Ματθαίου σημείωσε ότι η συγκεκριμένη απόφαση δεν αναμένεται να έχει ιδιαίτερο κόστος για τα κρατικά ταμεία, καθώς πρόκειται για μια φορολογία που επιβαλλόταν μια φορά κατά την λήψη του εφάπαξ από ένα δημόσιο υπάλληλο.

Σε άρθρο του που δημοσιεύτηκε προ μερικών μηνών, όταν είχε υπάρξει κατάληξη στο συνταξιοδοτικό μεταξύ κυβέρνησης και συνδικαλιστικών οργανώσεων του δημόσιου τομέα, ο Χαράλαμπος Σάββα, Μόνιμος Γραμματέας Α' ΠΑΣΥΔΥ, παραθέτει ένα παράδειγμα και σημειώνει για το αφορολόγητο εφάπαξ και παραθέτουμε πιο κάτω: 

Συνάδελφος Χ επιθυμεί να αφυπηρετήσει στις 28.2.2022, σε ηλικία 60 ετών, από την μισθοδοτική Κλίμακα Α11(ii). Εργάζεται στο Δημόσιο από τις 3.8.1992 με συνεχόμενη υπηρεσία, αρχικά προσλήφθηκε επί την Κλ. Α8-Α10-Α11 και στη συνέχεια προήχθη σε Α11(ii). Ποια είναι τα συνταξιοδοτικά του ωφελήματα και πόση φορολόγηση τυγχάνει το εφάπαξ του για υπηρεσία μετά την 1.1.2013; 

ωσδψσαςδ

Από τους υπολογισμούς, ο συνάδελφος με την ισχύουσα νομοθεσία κατά το έτος αφυπηρέτησης του, το 2022, έχει υποχρέωση να υποβάλει στην φορολογική του δήλωση για σκοπούς φορολόγησης, με βάση τις πρόνοιες του Φόρου Εισοδήματος, το εφάπαξ ποσό των €20,748 που του αναλογεί για υπηρεσία μετά την 1.1.2013.

δωψεαδςδδαδ

Εκτιμάται ότι όλο το εφάπαξ του συνάδελφου, με μηνιαία σύνταξη €1.500 και ετήσια στα €19.000, που αντιστοιχεί στην υπηρεσία του μετά την 1.1.2013 θα τύχει φορολόγησης. Οι πρώτες €8.500 με 20% και οι υπόλοιπες €12.248 με 25%. Σύνολο φόρου που θα αποκοπεί €4.762. Με τις νέες ρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν ο συνάδελφος θα απαλλάσσεται πλέον μιας τέτοιας υποχρέωσης και το φιλοδώρημά του θα το καρπούται οι ίδιος με όφελος τις €4.762.

Brief / ΚΥΠΕ 

 
24565