Στον Γενικό Λογιστή οι εξουσίες του Συμβουλίου Δανειστικών Επιτρόπων

Στον Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας θα μεταβιβαστούν οι αρμοδιότητες και εξουσίες του Συμβουλίου των Δανειστικών Επιτρόπων σύμφωνα με νομοσχέδιο που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο και θα κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή από τον Υπουργό Οικονομικών. Με το ίδιο νομοσχέδιο καταργείται το Ταμείο Δημοσίων Δανείων.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Γιατί καταργείται 

Το Ταμείο Δημοσίων Δανείων καταργείται ουσιαστικά επειδή ο σκοπός ίδρυσης του δεν υφίσταται πλέον. Από τις αρχές του 2007 έχει σταματήσει η παραχώρηση νέων δανείων και το Ταμείο συνεχίζει να λειτουργεί με σκοπό την διαχείριση των εκκρεμούντων παλαιότερων δανείων. Ο αριθμός αυτών των δανείων έχει μειωθεί αισθητά και κρίνεται ότι η διαχείριση τους μπορεί να γίνει από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας όπως γίνεται και με άλλα δάνεια που παραχωρήθηκαν από το Κράτος.

Με την κατάργηση του Ταμείου, επιδιώκεται παράλληλα η εξοικονόμηση διοικητικού φόρτου και κόστους. Να σημειώσουμε ότι το Ταμείο Δημοσίων Δανείων ιδρύθηκε το 1897.

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Οι βασικές πρόνοιες του νομοσχεδίου

  • Όπως προαναφέραμε με το νομοσχέδιο που προωθείται θα καταργηθεί το Ταμείο Δημοσίων Δανείων αλλά και το Συμβούλιο των Δανειστικών Επιτρόπων, με τις αρμοδιότητες, λειτουργίες και εξουσίες να μεταβιβάζονται στον Γενικό Λογιστή.
  • Οποιαδήποτε στοιχεία ενεργητικού, παθητικού και αποθεματικά εμπεριέχονται στην κυριότητα του Ταμείου Δημοσίων Δανείων, με την διάλυση του Ταμείου θα περιέλθουν στη Δημοκρατία.
  • Η νέα νομοθεσία δεν θα επηρεάσει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις προσώπων στα οποία έχει παραχωρηθεί ήδη δάνειο από το Ταμείο. 
  • Τυχόν δικαστικές διαδικασίες που εκκρεμούν, θα συνεχίσουν και θα ρυθμίζονται πλέον από τον Γενικό Λογιστή. 
     
Του Σωτήρη Νικηφόρου
 
5012
Thumbnail

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) ενημερώνει ότι, κατόπιν Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εξαίρεση και για σκοπούς ομαλοποίησης του Συστήματος, από την 1η Οκτωβρίου 2019 μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2019, οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα αλλαγής προσωπικού ιατρού εφόσον περάσουν τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία εγγραφής τους στον κατάλογο του υφιστάμενου προσωπικού τους ιατρού.

ad1mobile

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

ad2mobile

Νοείται ότι σύμφωνα με τη διαδικασία εγγραφής δικαιούχου σε προσωπικό ιατρό, ο δικαιούχος μπορεί να αλλάξει προσωπικό ιατρό: 

  • μέσω του συστήματος πληροφορικής, από την πύλη δικαιούχων χρησιμοποιώντας τον προσωπικό λογαριασμό χρήστη νοουμένου ότι έχει συνδέσει το αρχείο δικαιούχου του,
  • κατόπιν επίσκεψης στον προσωπικό ιατρό που θα επιλέξει.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΓεΣΥ στο τηλέφωνο 17000 (δωρεάν κλήση) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]

article 1