Κατεχόμενα: Αρχίζει η συζήτηση του «προϋπολογισμού» στη «βουλή»

Ο «προϋπολογισμός» του 2023 προβλέπει έσοδα 32 δισεκατομμυρίων 800 εκατομμυρίων ΤΛ

Άρχισε την Τετάρτη (30/11) η συζήτηση του «προϋπολογισμού» 2023 στη «βουλή». Η εξέταση του «προϋπολογισμού» στην «επιτροπή οικονομίας, οικονομικών, προϋπολογισμού και προγραμματισμού», θα συνεχιστούν μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου.

Ο «προϋπολογισμός» του 2023 προβλέπει έσοδα 32 δισεκατομμυρίων 800 εκατομμυρίων ΤΛ και έλλειμμα 3 δισεκατομμυρίων 50 εκατομμυρίων ΤΛ.

Σύμφωνα με το ΓΤΠ, τ/κ ΜΜΕ αναφέρουν ότι το μεγαλύτερο κονδύλι κατανεμήθηκε στο «υπουργείο» οικονομικών με 17 δισεκατομμύρια 715 εκατομμύρια 104 χιλιάδες 700 ΤΛ, το οποίο αντιστοιχεί στο 49,41% του «προϋπολογισμού».

Το δεύτερο υψηλότερο μερίδιο στον «προϋπολογισμό» του 2023 έχει το «υπουργείο εθνικής παιδείας» με 4 δισεκατομμύρια 130 εκατομμύρια 908 χιλιάδες 200 ΤΛ, ενώ το τρίτο υψηλότερο μερίδιο έχει το «υπουργείο υγείας» με 3 δισεκατομμύρια 115 εκατομμύρια 355 χιλιάδες 400 ΤΛ.

Στον «προϋπολογισμό», τα έσοδα υπολογίστηκαν σε 21 δισεκατομμύρια 470 εκατομμύρια ΤΛ, ενώ 11 δισεκατομμύρια 614 εκατομμύρια 144 χιλιάδες ΤΛ διατέθηκαν για δαπάνες προσωπικού.

Το ποσό των επιχορηγήσεων, ενισχύσεων και δανείων από την Τουρκία, το οποίο ήταν 4 δισεκατομμύρια ΤΛ πέρυσι, προβλέπεται να ανέλθει σε 8 δισεκατομμύρια ΤΛ στον «προϋπολογισμό» του 2023, ενώ στόχος είναι να καλυφθεί το έλλειμμα του «προϋπολογισμού» ύψους 3 δισεκατομμυρίων 50 εκατομμυρίων ΤΛ από εγχώριους πόρους.

ΚΥΠΕ

 
24577