Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ για την αναστολή αποπληρωμής δανείων

Αποτελεσματικό εργαλείο για την αντιμετώπιση βραχυπρόθεσμων προκλήσεων ρευστότητας, η αναστολή πληρωμών

Η συνεχιζόμενη ικανότητα των τραπεζών να παρέχουν δανεισμό είναι ζωτικής σημασίας και η ΕΑΤ θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση, σημειώνει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ).

Η ΕΑΤ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις της πανδημίας COVID-19, αναφέρει σε ανακοίνωση της και προσθετει πως λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής, θα προχωρήσει σε σταδιακή κατάργηση των Κατευθυντήριων γραμμών της σχετικά με τη νομοθετική και μη νομοθετική αναστολή πληρωμών, σύμφωνα με την προθεσμία που έληξε στα τέλη Σεπτεμβρίου.

>>>Η ανακοίνωση στην Αγγλική<<<

Όπως αναφέρεται, οι κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στις πρώτες φάσεις της πανδημίας COVID-19, παρείχαν την απαραίτητη ευελιξία καθώς και τη βεβαιότητα σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο, ενόψει του σημαντικού αριθμού ενεργειών που έλαβαν οι τράπεζες για να υποστηρίξουν τους πελάτες τους λόγω των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόστηκαν.

>>>Διαβάστε ακόμη: Προτιμούν να πληρώνουν τις δόσεις δανείων τους οι Κύπριοι<<<

Η αναστολή πληρωμών, όπως σημειώνει η ΕΑΤ, υπήρξε ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την αντιμετώπιση βραχυπρόθεσμων προκλήσεων ρευστότητας που προκλήθηκαν από την πανδημία του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με την κοινοποίηση πάντως, σχετικά με τη γενική αναστολή πληρωμών που έλαβε η ΕΑΤ, η συντριπτική πλειονότητα των τραπεζών της ΕΕ συμμετείχε σε τέτοια προγράμματα.

Επιπλέον, ανάλογα με τη διάρκεια των επεκτάσεων πληρωμών, η οποία στην Ευρώπη ήταν κατά μέσο όρο μεταξύ 6 και 12 μηνών, η αναστολή πληρωμών θα συνεχίσει να παράγει τα αποτελέσματά τους για λίγο. 

Οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ βοήθησαν τις τράπεζες να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα μεγάλα ποσά αιτημάτων από πελάτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε τέτοια προγράμματα.

Ωστόσο, προσθέτει η ΕΑΤ πως  δεν θεωρεί επαρκή σε αυτήν την κατάσταση την περαιτέρω επέκταση ενός τέτοιου εξαιρετικού μέτρου.

«Είναι σωστό να επιστρέψουμε στην πρακτική ότι κάθε αναδιάρθρωση των δανείων πρέπει να ακολουθεί κατά περίπτωση προσέγγιση».

Η κανονιστική μεταχείριση που ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές θα συνεχίσει να ισχύει για όλες τις αναστολές πληρωμών που έχουν χορηγηθεί βάσει επιλέξιμου μορατόριου πληρωμών πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, αποφεύγοντας έτσι τους κινδύνους απόκλισης από την ανάγκη αναταξινόμησης των υπαρχόντων δανείων απότομα σε μεταγενέστερο στάδιο.

Καταλήγοντας στην ανακοίνωση η ΕΑΤ σημειώνει πως, οι τράπεζες μπορούν να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τους πελάτες τους με παρατεταμένη αναστολή πληρωμών και μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, τα δάνεια αυτά πρέπει να ταξινομούνται κατά περίπτωση σύμφωνα με το συνηθισμένο πλαίσιο προληπτικής εποπτείας.
 

 
10749
Thumbnail