Καθυστερήσεις στην έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας από Κτηματολόγιο

Πρόταση για να ξεκινά η εκδοση του τίτλου κατά την αποπεράτωση του κελύφους των κτηρίων

Τις καθυστερήσεις στην έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας και την ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών, συζήτησε, μεταξύ άλλων, αντιπροσωπεία του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών με τον Αναπληρωτή Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Ηλία Ελλίκο στην παρουσία και υπηρεσιακών του Τμήματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου έθεσαν προς συζήτηση, μεταξύ άλλων, τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται ως προς την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας, προτείνοντας όπως η διαδικασία έκδοσης του τίτλου ξεκινά κατά την αποπεράτωση του κελύφους των κτηρίων,  ώστε να μειωθεί σημαντικά ο χρόνος αναμονής, πρόταση που προϋποθέτει τροποποίηση της νομοθεσίας.

Προστίθεται ότι εκ μέρους του Κτηματολογίου αναφέρθηκε ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η τροποποίηση των διαδικασιών, ώστε ιδιώτες τοπογράφοι να αναλάβουν την ευθύνη, διασφαλίζοντας ότι ο τίτλος θα εκδίδεται το αργότερο σε τρεις μήνες μετά την ημερομηνία της τελικής έγκρισης, εφόσον μαζί με τις αιτήσεις για έκδοση τίτλων, κατατίθενται όλα τα απαιτούμενα πιστοποιημένα έγγραφα.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου σημείωσαν, επίσης, «δυστοκίες που χρήζουν άμεσων παρεμβάσεων, όπως το καθεστώς χρέωσης κοινοχρήστων σε περιπτώσεις ακινήτων, των οποίων οι τίτλοι εκκρεμούν» και ότι «οι σημερινές πρόνοιες επιτρέπουν στους χρήστες των ακινήτων να μην αποπληρώνουν το χρέος τους, μετακυλώντας το στους κατασκευαστές, ή τους ιδιοκτήτες».
 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, «ιδιαίτερη μνεία έγινε για την ανάγκη πλήρους ψηφιοποίησης των διαδικασιών που άπτονται των υπηρεσιών του Κτηματολογίου».
 

Αναφέρεται ότι η αντιπροσωπεία του Συνδέσμου αναγνώρισε την προσπάθεια που ήδη υλοποιήθηκε ως προς τη χρήση της τεχνολογίας για ποιοτικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του κοινού και των εταιρειών από το κράτος, αναφέροντας ωστόσο ότι αυτή πρέπει να προχωρήσει αμεσότερα.
 
Προστίθεται ότι ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Μιχάλης Χατζηπαναγιώτου ανέφερε ότι είναι ιδιαίτερα μεγάλη η σημασία της ψηφιοποίησης όλων των σταδίων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση και πώληση μίας ιδιοκτησίας, όπως η ηλεκτρονική διαπίστωση και πληρωμή τυχόν οφειλών κατά τη μεταβίβαση ενός ακινήτου.
 
«Κάτι τέτοιο θα επιδράσει ιδιαίτερα θετικά για το σύνολο της αγοράς, αφαιρώντας γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται σήμερα», προστίθεται στην ανακοίνωση του Συνδέσμου.
 
(ΚΥΠΕ)

 
24355