ΚΕΒΕ: Ακόμα υπάρχουν κενά στην Ενιαία Αγορά

Πανευρωπαϊκή έρευνα για την ενιαία αγορά διεξήχθη από τα Ευρωπαϊκά Επιμελητήρια με τη συμμετοχή και του ΚΕΒΕ

Σύμφωνα με την πρόσφατη Πανευρωπαϊκή έρευνα για την ενιαία αγορά που διεξήχθη από τα Ευρωπαϊκά Επιμελητήρια με τη συμμετοχή και του ΚΕΒΕ ακόμα υπάρχουν κενά στη λειτουργία της.
 
Το 70% των επιχειρήσεων ανέφερε πως η Ενιαία Αγορά δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί ικανοποιητικά, πράγμα που θα τους επέτρεπε να λειτουργούν και να ανταγωνίζονται ελεύθερα σε μια αγορά των 500 εκ. καταναλωτών. Η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό την προεδρία της Ursula von der Leyen, οι εθνικές κυβερνήσεις και οι νεοεκλεγέντες Ευρωβουλευτές πρέπει να γνωρίζουν ποια είναι τα σημαντικά ζητήματα για τις επιχειρήσεις και τι πρέπει να κάνουν για την αντιμετώπιση τους. Πέραν των 1100 επιχειρήσεων σε όλη την ΕΕ έδωσαν τις απόψεις τους σε σχέση με την παρούσα κατάσταση της Ενιαίας Αγοράς.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 
 
Τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων πρέπει να αξιολογούν στη βάση πραγματικών δεδομένων το επιχειρηματικό περιβάλλον πριν προχωρούν στην κατάθεση νομοθετικών προτάσεων. Είναι αυτό ακριβώς που ώθησε τα Ευρωεπιμελητήρια να διεξάγουν την έρευνα. Τα αποτελέσματα πρέπει να χρησιμοποιηθούν από τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον καταρτισμό του Προγράμματος Εργασίας της που αναμένεται να δημοσιευτεί σύντομα.
 
Σύμφωνα με την έρευνα, τα μεγαλύτερα εμπόδια όσον αφορά το εμπόριο εντός της ΕΕ είναι:

 • Πολύπλοκες ρυθμιστικές διαδικασίες (79.5%)
 • Διαφορετικοί εθνικοί κανονισμοί (71.6%)
 • Δυσκολία στην πρόσβαση σε πληροφορίες για κανονισμούς και απαιτήσεις (69.1%)
 • Διαφορετικοί εθνικοί κανονισμοί για προϊόντα (67.0%)
 • Διαφορετικές πρακτικές που αφορούν τις συμβάσεις και το νομοθετικό πλαίσιο (65.6%)

 
Τα μεγαλύτερα εμπόδια που αναφέρθηκαν από τις Κυπριακές επιχειρήσεις είναι:

 • Ανεπαρκής νομική/οικονομική πληροφόρηση για δυνητικούς συνεργάτες σε άλλες χώρες
 • Δύσκολη πρόσβαση σε πληροφορίες για κανονισμούς και απαιτήσεις
 • Ζητήματα που αφορούν την ανάκτηση οφειλών
 • Ανησυχίες σχετικά με την επίλυση εμπορικών ή ρυθμιστικών διαφορών, λόγω επίσης και ελλείψεων όσον αφορά τη νομική προστασία ενώπιον εθνικών και Ευρωπαϊκών αρχών και δικαστηρίων
 • Πολύπλοκες ρυθμιστικές διαδικασίες

 
Οι προτεινόμενες λύσεις για αντιμετώπιση της κατάστασης είναι:

 • Μείωση της γραφειοκρατίας, π.χ. πολύπλοκες αναφορές, απαιτήσεις για παροχή πληροφοριών και εγγράφων, κλπ (91.2%)
 • Καλύτερη και σαφέστερη πληροφόρηση σε διάφορες γλώσσες σχετικά με τις αναγκαίες διαδικασίες και απατήσεις για δραστηριοποίηση σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ μέσω μιας ενιαίας διαδικτυακής πύλης (86.5%)
 • Απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου για εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ με την παροχή ενός μέγιστου αριθμού διαδικασιών μέσω μιας διαδικτυακής πύλης (85.0%)
 • Βελτιωμένη εφαρμογή των νομοθεσιών της ΕΕ μέσω συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επιβολή τους (83.0%)
 • Καλύτερος υπολογισμός των επιπτώσεων από νέες ρυθμίσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (82.5%)

 
Ο Πρόεδρος των Ευρωεπιμελητηρίων Christoph Leitl ανέφερε: «Η έρευνα δίνει την ευκαιρία βαθειάς κατανόησης των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σε καθημερινή βάση και κυρίως οι ΜμΕ που αποτελούν την ατμομηχανή της Ευρώπης για οικονομική ανάπτυξη, καινοτομία, δημιουργία θέσεων εργασίας και κοινωνική ενσωμάτωση στην ΕΕ. Η έρευνα καταδεικνύει πως τα εμπόδια διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης και πως οι μικρές επιχειρήσεις απαιτούν την καλύτερη προσαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Γι’ αυτό και παροτρύνουμε την Επιτροπή να αναπτύξει πρωτοβουλίες για μείωση της γραφειοκρατίας και παροχή καλύτερης πληροφόρησης στις επιχειρήσεις».

>>> Οικονομία Κύπρος - Επιλεγμένη ροή ειδήσεων Brief <<< 
 
Σχολιάζοντας με τη σειρά του τα αποτελέσματα της έρευνας ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης τόνισε: «Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στα εμπόδια που η έρευνα κατέδειξε πως αντιμετωπίζουν οι Κυπριακές επιχειρήσεις που στην πλειοψηφία τους είναι μικρές. Τα εμπόδια δεν διαφέρουν ουσιαστικά από τα εμπόδια που αναφέρθηκαν από τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και αυτό καταδεικνύει πως τόσο οι εθνικές κυβερνήσεις όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για αντιμετώπιση τους, κάτι που θα οδηγήσει στην επιτυχή ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς. Το ΚΕΒΕ θα συνεχίσει να αναδεικνύει τα προβλήματα αυτά και να ζητά την ταχεία λήψη των αναγκαίων μέτρων. Παράλληλα το Επιμελητήριο συνεχίζει την ενίσχυση των υπηρεσιών του και καλεί τις επιχειρήσεις όπως τις εκμεταλλευθούν στο έπακρο. Αναφέρω χαρακτηριστικά και μόνο πως το ΚΕΒΕ διαθέτει υπηρεσίες που αφορούν τον εντοπισμό συνεργατών από άλλα κράτη μέλη και όχι μόνο, μπορεί να παρέχει αξιόπιστη πληροφόρηση για κανονισμούς και απαιτήσεις καθώς και για την ανάκτηση οφειλών και την επίλυση διαφορών».
 
Επιπρόσθετες πληροφορίες:
 

(ΚΥΠΕ)

 
16454