ΚΕΒΕ:Διαφωνεί στη κατάργηση μείωσης 12% για πρόωρη σύνταξη στα 63

Συναντήθηκαν Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με το ΚΕΒΕ

Το θέμα με την έλλειψη εργατικού δυναμικού και την ανάγκη εκσυγχρονισμού της στρατηγικής απασχόλησης ξένων εργατών, έθεσε κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με την  Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το ΚΕΒΕ.
 
Το ΚΕΒΕ ευχαρίστησε την Υπουργό για την πρόσφατη απόφαση της που διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό την εργοδότηση αιτητών πολιτικού ασύλου, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι  διαπιστώνει μεγάλη έλλειψη εργατικού δυναμικού σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και σε επαγγέλματα, όπως εργάτες παραγωγής, ανειδίκευτοι εργάτες, εργάτες βάρδιας, αχθοφόροι, καθαριστές, βοηθοί κουζίνας, τραπεζοκόμοι, καμαριέρες.  Ζήτησε την οριστική τροποποίηση της στρατηγικής και των κριτηρίων για την απασχόληση ξένου εργατικού δυναμικού, στη βάση εγγράφου που κατέθεσε για το θέμα το οποίο ζητά μεταξύ άλλων:
 
Ίση μεταχείριση μεταξύ επιχειρήσεων είτε εφαρμόζουν συλλογική σύμβαση μέσω Συντεχνιών, είτε όχι.
Οι διαδικασίες να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα όχι πέραν των 4 εβδομάδων.
Οι αλλοδαποί φοιτητές να μπορούν να εργοδοτούνται σε όλα τα επαγγέλματα με πλήρη απασχόληση σε περίοδο που δεν έχουν μαθήματα και όχι μόνο σε εκείνα που καθορίζονται με διάταγμα.
Οι άδειες να δίνονται με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων όπως αυτές καταχωρούνται στις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης με ελάχιστο ποσοστό το 35% του συνολικού αριθμού του προσωπικού.
Να υπάρξουν ξεχωριστές και ειδικές διαδικασίες για τη ξενοδοχειακή βιομηχανία
 
Στη συνάντηση έγινε επίσης συζήτηση γύρω από το θέμα της εισαγωγής Εθνικού Κατώτατου Μισθού όπου το ΚΕΒΕ ξεκαθάρισε στην Υπουργό ότι θα προσέλθει στο διάλογο για το θέμα υπό την προϋπόθεση ότι θα παραλάβει προηγουμένως τη μελέτη του ILO την οποία θέλει να μελετήσει προσεκτικά πριν πάρει τις τελικές του αποφάσεις.
 
 
Όσον αφορά τη συζήτηση για κατάργηση της αναλογιστικής μείωσης του 12% για πρόωρη σύνταξη στα 63, το ΚΕΒΕ ξεκαθάρισε ότι διαφωνεί με αυτή την κατάργηση γιατί κάτι τέτοιο θα ισοδυναμεί ουσιαστικά με μείωση της συντάξιμης ηλικίας στα 63 έτη, τη στιγμή που παρατηρείται αύξηση του προσδόκιμου ζωής και σοβαρό πρόβλημα υπογεννητικότητας στην Κύπρο.  Κάτι τέτοιο, εξήγησε το ΚΕΒΕ, θα επηρεάσει αρνητικά τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του ΤΚΑ και θα οδηγήσει σε ακόμα χαμηλότερες συντάξεις.
 
Συζητήθηκαν επίσης τα θέματα του τερματισμού των μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων λόγω Κορωνοϊού και ο εκσυγχρονισμός του Συνταξιοδοτικού Συστήματος.
 
Η Υπουργός απάντησε διεξοδικά σε όλες τις ερωτήσεις που της έθεσαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και έδωσε πολύ ικανοποιητικές διευκρινίσεις σε όλα τα θέματα που συζητήθηκαν.

ΚΥΠΕ