ΚΕΔΙΠΕΣ: Πόσες αιτήσεις για το Σχέδιο «ΕΣΤΙΑ» εγκρίθηκαν

Μη ικανοποιητικά αξιολογεί τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα του Σχεδίου «ΕΣΤΙΑ» οι ΚΕΔΙΠΕΣ – Οι εξελίξεις

Μη ικανοποιητικά θεωρεί τα, μέχρι τώρα, αποτελέσματα του Σχεδίου «ΕΣΤΙΑ» η ΚΕΔΙΠΕΣ, αφού μόλις οι μισές αιτήσεις που έχουν υποβληθεί είναι πλήρως συμπληρωμένες και μπορούν να εξεταστούν για έγκριση ή απόρριψη.

Όπως αναφέρθηκε κατά την διάρκεια της παρουσίασης της Προόδου Διαχείρισης της Εταιρείας, μέχρι σήμερα και λαμβάνοντας υπόψη τις υποβολές αιτήσεων κατά τον επιπρόσθετο χρόνο που δόθηκε από 1η μέχρι 15η Ιουνίου 2020 στα πλαίσια των μέτρων στήριξης της οικονομίας για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού, έχουν υποβληθεί 3.071 αιτήσεις που αντιστοιχούν σε 3.801 λογαριασμούς και ποσό €887 εκατ. 

Οι πλήρως συμπληρωμένες αιτήσεις ανέρχονται στις 1.521 που αντιστοιχούν σε 1.858 λογαριασμούς και ποσό €416 εκατ. Δηλαδή, μόνο οι μισές αιτήσεις είναι πλήρως συμπληρωμένες και μπορούν να προωθηθούν για εξέταση.

Σύμφωνα, εξάλλου, με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την ΚΕΔΙΠΕΣ, οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες αιτήσεις από το Υπουργείο Εργασίας αντιστοιχούν σε 550 λογαριασμούς και ποσό €113 εκατ.

Υπενθυμίζεται πως, με βάση τα αναθεωρημένα χρονοδιαγράμματα, το μόνο στάδιο σε σχέση με το Σχέδιο «ΕΣΤΙΑ» που βρίσκεται σε εκκρεμότητα, είναι αυτό της εξέτασης των αιτήσεων από τον Αρμόδιο Φορέα, δηλαδή το Υπουργείο Εργασίας.

Η εν λόγω διαδικασία αναμένεται πως, θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020. 
 

 
17486