ΚΕΔΙΠΕΣ: Τα οφέλη από τις συμφωνίες με ΣΕΔΙΠΕΣ και Altamira

Η συνέντευξη της ημέρας στην Brief - Λάμπρος Παπαλαμπριανού, Διευθυντή Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης ΚΕΔΙΠΕΣ

*Χορηγός Business Hour By Brief η RCB Bank

ΓΡΑΦΕΙ Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΑ

Στα €93,1 εκ. ανήλθαν το Γ’ τρίμηνο του 2022 οι ταμειακές εισροές στην ΚΕΔΙΠΕΣ, παρουσιάζοντας μείωση 19,2% έναντι €115,2εκ. για το Β’ τρίμηνο του 2022, και αύξηση 3,5% έναντι €90,0εκ. του Γ’ τριμήνου 2021.

Όπως δήλωσε ο κ. Λάμπρος Παπαλαμπριανού, Διευθυντή Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης ΚΕΔΙΠΕΣ ο οποίος φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Business Hour by Brief, οι σωρευτικές ταμειακές εισροές από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ την 1/9/2018 μέχρι και τις 30/09/2022 ανήλθαν σε €1.548,8εκ.

>>> Δείτε ΕΔΩ αυτούσια την παρουσίαση των αποτελεσμάτων διαχείρισης της ΚΕΔΙΠΕΣ <<<

Οι σημαντικές συμφωνίες με Altamira και ΣΕΔΙΠΕΣ

Το πρώτο κεφάλαιο, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο κ. Παπαλαμπριανού, αφορά τη υπογραφή της συμφωνίας με την οποία τίθεται σε εφαρμογή η αναθεωρημένη συμφωνία εξυπηρέτησης χαρτοφυλακίου με την Altamira.

«Οι όροι της συμφωνίας έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα ότι συνάδουν με όρους αγοράς. Υπήρξε επιβεβαίωση και από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ολοκλήρωση της σχετικής δέσμευσης που ισχύει από το 2018».

Πριν από την υπογραφή της αναθεωρημένης συμφωνίας, υπήρξε ανάπτυξη νέου επιχειρηματικού πλάνου, το οποίο συνάδει με τις ανάγκες και την αποστολή της ΚΕΔΙΠΕΣ. «Στο αναθεωρημένο SLA (Service-level agreement) έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο καταβάλλεται η αμοιβή της Altamira, η οποία κατά 73% θα είναι στη βάση της απόδοσής της, όσον αφορά τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της ΚΕΔΙΠΕΣ, σε αντίθεση με 50% που ήταν η προηγούμενη συμφωνία». Η συνολική αμοιβή αναμένεται να είναι μειωμένη κατά 24%.

Σε σχέση με το δεύτερο κεφάλαιο που έκλεισε, αφορά τη συμφωνία μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων από την ΣΕΔΙΠΕΣ. Η μεταβίβαση των δανείων έχει ολοκληρωθεί ενώ η μεταβίβαση των υπόλοιπων περιουσιακών στοιχείων αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Δ’ τριμήνου 2022.

«Η μεταβίβαση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ΚΕΔΙΠΕΣ, καθώς θα βοηθήσει στην πιο εύρυθμη λειτουργία της όσον αφορά στο θέμα της λήψης αποφάσεων που αφορούν τη διαχείριση των περιουσιακών της στοιχείων».

Το σχέδιο ΕΣΤΙΑ και το σχέδιο Ενοίκιο Έναντι Δόσης

Τα δύο αυτά σχέδια, όπως εξήγησε ο κ. Παπαλαμπριανού, στοχεύουν στην προστασία της κατοικίας των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμούς.

«Το σχέδιο ΕΣΤΙΑ ήταν ένα φιλόδοξο σχέδιο με περιορισμένη απήχηση και σκοπός τους ήταν η ενίσχυση της βιωσιμότητας των δανείων μέσω συνδυασμού διαγραφής χρέους και επιχορήγησης της δόσης του στεγαστικού δανείου από το κράτος».

Από την άλλη, το σχέδιο Ενοίκιο Έναντι Δόσης διαφέρει, αφού για διαφύλαξη του προνομίου της στέγασης, συνεισφέρουν όλα τα μέλη. «Ιδιαίτερα ο ευάλωτος δανειολήπτης καλείται να παραδώσει την ιδιοκτησία της κατοικίας του στην ΚΕΔΙΠΕΣ. Όμως, διατηρεί το δικαίωμα παραμονής στην κατοικία του για 15 έτη ή εφόρου ζωής εάν είναι πάνω από 65 ετών.

«Διατηρεί επίσης το δικαίωμα επαναγοράς της κατοικίας εάν αποκτήσει την οικονομική δυνατότητα. Η τράπεζα ή η εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων, καλείται να διαγράψει το υπόλοιπο του δανείου που εξασφαλίζεται με την κύρια κατοικία. Επίσης η κυβέρνηση θα καταβάλλει το ενοίκιο προς την ΚΕΔΙΠΕΣ»,

Το σχέδιο Ενοίκιο Έναντι Δόσης, απευθύνεται σε λήπτες επιδομάτων για ακίνητα αξίας μέχρι €250.000. Επίσης θα δικαιούνται συμμετοχή οι μη βιώσιμοι αιτητές του σχεδίου ΕΣΤΙΑ.

Επηρεάζει τις ταμειακές εισροές η επέκταση αναστολής εκποιήσεων

Ο κ. Παπαλαμπριανού, τόνισε πως οι εκποιήσεις δεν είναι αυτοσκοπός και ούτε η προτιμητέα λύση για την ΚΕΔΙΠΕΣ.

«Οι συνολικές λύσεις αναδιάρθρωσης ή/και ανάκτησης μέσω της διαχειρίστριας εταιρείας Altamira, ανήλθαν σε €3,1 δισ. Οι πωλήσεις υποθηκευμένων ακινήτων σε πλειστηριασμούς έχουν συνεισφέρει μόλις €25 εκ. Στις ταμειακές εισροές, ενώ αποκτήθηκαν και ακίνητα αξίας €200 εκ. Μετά από αποτυχημένο πλειστηριασμό. Η συνολική εισφορά των εκποιήσεων μέχρι σήμερα είναι περίπου 7% των συνολικων ανακτήσεων της ΚΕΔΙΠΕΣ».

Συνεχίζοντας πρόσθεσε πως το εύρος της αναστολής εκποιήσεων αγγίζει €2.9 δισ. χορηγήσεις που είναι περίπου το μισό χαρτοφυλάκιο των ΜΕΧ. «Αναπόφευκτα αυτό σημαίνει πως οι ταμειακές εισροές θα είναι μειωμένες και θα επηρεαστεί και αρνητικά η ικανότητας πλήρους αποπληρωμής της κρατικής βοήθειας».

Καταληκτικά ο κ. Παπαλαμπριανού δήλωσε ότι θα μεταφερθούν στο κράτος ακίνητα αξίας €140 εκ. και η επόμενη αποπληρωμή κρατικής βοήθειας θα γίνει εντός του Δ’ τριμήνου της τάξεως των €60-80 εκ.

Δείτε στο βίντεο την συνέντευξη του Λάμπρου Παπαλαμπριανού, Διευθυντή Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης ΚΕΔΙΠΕΣ

*Χορηγός Business Hour By Brief η RCB Bank

 
24345