Κεντρική: Πόσα ΜΕΧ έχουν οι τράπεζες – Επικαιροποιημένα στοιχεία

Με ημερομηνία αναφοράς 31 Αυγούστου 2022

Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία αναφοράς 31 Αυγούστου 2022, έδωσε η Κεντρική Τράπεζα.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσιεύει σήμερα επικαιροποιημένα συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία αναφοράς 31 Αυγούστου 2022.

Πατήστε εδώ.

 
24577