Κεντρική: Τα τελευταία στοιχεία για ΜΕΧ στις κυπριακές τράπεζες

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ανήρτησε στην ιστοσελίδα της επικαιροποιημένα συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) (Συγκεντρωτικά Στοιχεία για τον Κυπριακό Τραπεζικό Τομέα).

Α. Συγκεντρωτικά στοιχεία και δείκτες

Παρατίθενται πιο κάτω συνοπτικοί πίνακες που παρουσιάζουν την εξέλιξη των συγκεντρωτικών μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων και συναφών δεικτών για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Κύπρο (εγχώριες εργασίες μόνο) σε ενοποιημένη βάση. 

>>Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά τα στοιχεία<<

Πίνακας 1: Συνοπτικά συγκεντρωτικά στοιχεία για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα

mjyvkh

Πίνακας 2: Συγκεντρωτικοί δείκτες για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα
,mjb

 
24345