Κεντρική Τράπεζα: Άνοδος €3,3 δισ. στις καταθέσεις το 2021

Η ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα στο τέλος Δεκεμβρίου διαμορφώθηκε στα €21,6 δισ.

Στα 51,52 δισεκατομμύρια ανήλθαν οι καταθέσεις στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα στο τέλος Δεκεμβρίου του 2021, παρουσιάζοντας άνοδο €3,31 δισ. σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2020.
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), το υπόλοιπο των δανείων στο τέλος Δεκεμβρίου του 2021 διαμορφώθηκε στα €29,9 δισ. καταγράφοντας μείωση €1,87 δισ. αντικατοπτρίζοντας τη συνεχιζόμενη απομόχλευση των δανειακών χαρτοφυλακίων των τραπεζών.
 
Η ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα στο τέλος Δεκεμβρίου διαμορφώθηκε στα €21,6 δισ.
 
Σύμφωνα με την ΚΤΚ, Οι συνολικές καταθέσεις τον Δεκέμβριο 2021 κατέγραψαν καθαρή αύξηση (εξαιρουμένων των αναταξινομήσεων και συναλλαγματικών αναπροσαρμογών)  €331,2 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €480,8 εκ. τον Νοέμβριο 2021.
 
Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφτασε στο 5,7%, σε σύγκριση με 5,8% τον Νοέμβριο 2021.
 
Τα συνολικά δάνεια τον Δεκέμβριο 2021 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €386,0 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €3,9 εκ. τον Νοέμβριο 2021. 
 
Ο  ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο 0,8%, σε σύγκριση με 1,4% τον Νοέμβριο 2021, αναφέρει η ΚΤΚ.
 
ΚΥΠΕ