Κεντρική Τράπεζα: Αυξήθηκαν καταθέσεις – Μειώθηκαν δάνεια

Καθαρή αύξηση €173,7 εκ. για καταθέσεις και καθαρή μείωση €100 εκ. για δάνεια τον Αύγουστο 2022

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανακοίνωσε ότι δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Αύγουστο 2022, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Σεπτεμβρίου 2022.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Αύγουστο 2022 κατέγραψαν καθαρή αύξηση* €173,7 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €183,9 εκ. τον Ιούλιο 2022. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφτασε στο 0,6%, σε σύγκριση με 1,3% τον Ιούλιο 2022. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Αύγουστο 2022 έφθασε στα €51,5 δισ.

>>> Διαβάστε επίσης: 7.500 οι υψηλά αμειβόμενοι που προσέλκυσε η Κύπρος για δουλειά <<<

Τα συνολικά δάνεια τον Αύγουστο 2022 κατέγραψαν καθαρή μείωση €100,0 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €162,7 εκ. τον Ιούλιο 2022. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο 2,0%, σε σύγκριση με 1,9% τον Ιούλιο 2022. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Αύγουστο 2022 έφθασε στα €28,5 δισ.

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε αναλυτικά τα στοιχεία.

*Ο όρος "καθαρή μείωση/αύξηση" αντιπροσωπεύει τον όρο "συναλλαγές", δηλαδή δεν περιλαμβάνει τις μεταβολές που προήλθαν από αναταξινομήσεις, συναλλαγματικές και άλλες αναπροσαρμογές.