Κεντρική Τράπεζα: Αυξήθηκε ο αριθμός των επενδυτικών οργανισμών

Στα €8.226,6 εκ. τον Σεπτέμβριο 2022

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα (18/11) τα στατιστικά στοιχεία των επενδυτικών οργανισμών με μήνα αναφοράς τον Σεπτέμβριο 2022.

Ο αριθμός των επενδυτικών οργανισμών αυξήθηκε από 274 τον Ιούνιο 2022 σε 284 τον Σεπτέμβριο 2022, ενώ το συνολικό ενεργητικό τους σημείωσε μείωση της τάξης του 5,48% στα €8.226,6 εκ. τον Σεπτέμβριο 2022, σε σύγκριση με €8.704,0 εκ. τον Ιούνιο 2022.

KΥΠΕ

 
24326