Κεντρική Τράπεζα ΕΕ: Αυτό αποφάσισε για τις εκποιήσεις στην Κύπρο

Η επιστολή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προς τον Υπουργό Οικονομικών – Ποια απόφαση πήρε σχετικά με τις εκποιήσεις

Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών, Κωνσταντίνο Πετρίδη και κοινοποίηση των Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου απέστειλε το μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ, σχετικά με αίτημα για διατύπωση γνώμης της ΕΚΤ (Διαβάστε ΕΔΩ το σχετικό ρεπορτάζ της Brief) επί πρόταση νόμου για τη μεταβίβαση και την εγγραφή υποθήκης επί ακινήτων

>>>>Δείτε ακόμη: Η απάντηση της ΕΚΤ στο Υπουργείο Οικονομικών για τις εκποιήσεις

Όπως αναφέρεται στην επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών της Κύπρου, κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης, η ΕΚΤ αποφάσισε να μην διατυπώσει εν προκειμένω γνώμη, καθώς το σχέδιο νόμου άπτεται μόνον οριακά των τομέων αρμοδιότητάς της βάσει του άρθρου 127 παράγραφος 4 και του άρθρου 282 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παράγραφος 1 έκτη περίπτωση της απόφασης 98/415/ΕΚ του Συμβουλίου1 και το άρθρο 127 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΚΤ αποφάσισε να μην διατυπώσει γνώμη αφού έλαβε ιδιαιτέρως υπόψη το γεγονός ότι σκοπός των τροποποιήσεων που εισάγονται με το σχέδιο νόμου είναι μόνον η παράταση της αναστολής των διαδικασιών εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων έως την 31η Οκτωβρίου 2021. Η ΕΚΤ αντιλαμβάνεται ότι, τον Δεκέμβριο του 2020, προκειμένου να μετριαστούν οι συνέπειες της πανδημίας της νόσου COVID-19, εγκρίθηκε νόμος με τον οποίο οι διαδικασίες εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων ανεστάλησαν έως τον Μάρτιο του 2021, ο οποίος τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με σκοπό την παράταση της περιόδου αναστολής έως την 31η Ιουλίου 2021. Σημειώνεται επίσης ότι το πεδίο εφαρμογής του σχεδίου νόμου θα περιορίζεται σε πρώτες κατοικίες εκτιμώμενης αξίας έως 350 000 ευρώ (μείωση σε σχέση με το ποσό των 500 000 ευρώ βάσει του ισχύοντος νόμου), μικρές επαγγελματικές στέγες επιχειρήσεων με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 750 000 ευρώ (μείωση σε σχέση με το ποσό των 2 000 000 ευρώ βάσει του ισχύοντος νόμου) και αγροτεμάχια εκτιμώμενης αξίας έως 100 000 ευρώ (μείωση σε σχέση με το ποσό των 250 000 ευρώ βάσει του ισχύοντος νόμου).

>>> Διαβάστε ΕΔΩ αυτούσια την επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών <<<

Να υπενθυμίσουμε πως συνέρχεται στις 11.30 αύριο Τρίτη, 27 Ιουλίου εκτάκτως η Ολομέλεια της Βουλής προκειμένου να εξετάσει την αναπομπή του νόμου για τη μεταβίβαση και υποθήκευση ακινήτων (εκποιήσεις) που αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ως αντισυνταγματικός.

Ο νόμος αναπέμφθηκε στη Βουλή, όπως εξάλλου είχε αναφέρει η Brief σε προηγούμενο της ρεπορτάζ (Διαβάστε ΕΔΩ) με σχετική επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας προς την Πρόεδρο της Βουλής  την 23η Ιουλίου και κοινοποιήθηκε στους Βουλευτές από την υπηρεσία της Βουλής σήμερα, Δευτέρα 26 Ιουλίου.

 Πριν τη συνεδρία της Ολομέλειας, στις 10.00  θα συνεδριάσει εκτάκτως η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών για να εξετάσει τους λόγους αναπομπής και να ετοιμάσει έκθεση προς την Ολομέλεια της Βουλής.
 
Ο αναπεμφθείς νόμος ψηφίστηκε από τη Βουλή την 8η Ιουλίου και παρατείνει την αναστολή εκποιήσεων ακινήτων από την 31η Ιουλίου μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021 λόγω των εντεινόμενων κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων που επέφερε η έξαρση της πανδημίας.

Να σημειώσουμε πως είτε υπερψηφιστεί, είτε καταψηφιστεί η αναπομπή, θα ισχύει η προηγούμενη νομοθεσία πριν τις εκποιήσεις, ενώ σε περίπτωση που τα καταψηφιστεί τότε θα λάβει απόφαση το Ανώτατο.

 
14765