Κεντρική Τράπεζα Κύπρου: Το NPL project θα χτυπήσει υφιστάμενα και νέα κόκκινα δάνεια

Ο Μηχανισμός της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου για τα ΜΕΧ - Ναι μεν μειώθηκαν αλλά έχουμε υψηλούς δείκτες λέει η ΚΤΚ

Η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (ΚΤΚ) έχει ήδη προβεί σε σειρά ενεργειών για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) με τη δημιουργία σχετικού Μηχανισμού, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει σε σχετική της ανακοίνωση. 

Η σχετική δέσμευση του Διοικητή της ΚΤΚ ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων για τη δημιουργία του Μηχανισμού έχει ήδη υλοποιηθεί, καθώς από τις 2 Νοεμβρίου 2021 έχει κατατεθεί εκτενής και αναλυτικά επεξεργασμένη πρόταση προς το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο, με βάση το Σύνταγμα,  είναι το αρμόδιο όργανο για να την προωθήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων, σημειώνεται στην ανακοίνωση, συμπληρώνοντας πως η ΚΤΚ δημιούργησε τον Μηχανισμό σε συνεργασία με εξειδικευμένους νομικούς συμβούλους που προσέλαβε κατόπιν διενέργειας διαγωνισμού και συνέταξαν και τις τροποποιήσεις των σχετικών νομοθεσιών για την εφαρμογή και λειτουργία του προτεινόμενου Μηχανισμού.

>>> Διαβάστε επίσης: Υποδείξεις ΥΠΟΙΚ προς τις τράπεζες για επιτόκια, αναδιαρθρώσεις και χρεώσεις <<<

Παράλληλα – και πέραν της συγκεκριμένης πλήρους πρότασης για τη δημιουργία Μηχανισμού – η ΚΤΚ σημειώνει πως έχει αναθέσει σε έγκριτους διεθνείς συμβουλευτικούς οίκους τη διαμόρφωση πρότασης διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (NPL project) με στόχο την υποβοήθηση του συνόλου του τραπεζικού συστήματος να μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνειά του και συνεπώς να ενισχύσει την προστασία της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.  

Όπως έχει κατ’ επανάληψη αναφερθεί, η ΚΤΚ αναφέρει πως είναι αξιοσημείωτη η μείωση στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια. Η μείωση αυτή ωστόσο είναι συγκεντρωμένη στις μεγαλύτερες τράπεζες. Η ΚΤΚ εκ του θεσμικού της ρόλου οφείλει να ενεργεί προληπτικά, καθώς, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, το κυπριακό τραπεζικό σύστημα συνεχίζει να επιδεικνύει ψηλό επίπεδο ΜΕΧ σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, κάτι που τονίζεται στις εκθέσεις των διεθνών οίκων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

Με την αυξανόμενη αβεβαιότητα λόγω των διεθνών γεωπολιτικών, οικονομικών και τραπεζικών εξελίξεων το εν λόγω έργο (NPL project) έχει στόχο - όπως αναφέρει η ΚΤΚ - να διασφαλίσει ότι το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου θα είναι έτοιμο να διαχειριστεί όχι μόνο τις υφιστάμενες ΜΕΧ, αλλά και τις αρνητικές συνέπειες που ενδεχομένως προκύψουν από μια πιθανή μελλοντική αύξησή τους.

Η πρόοδος του κυπριακού τραπεζικού συστήματος τα τελευταία χρόνια είναι σημαντική και αναγνωρίζεται διεθνώς. Η ΚΤΚ σημειώνει στην ανακοίνωση της η εποπτεία της συνεισέφερε στην ανάταξη της κυπριακής Οικονομίας, κάτι που αναγνωρίζεται από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Διαχειρίστηκε σημαντικές κρίσεις και είναι σήμερα ανθεκτικό και θωρακισμένο σε ένα διεθνές περιβάλλον γεμάτο αβεβαιότητες. Ενώ παράλληλα προχωρά σε κινήσεις εκσυγχρονισμού του προς όφελος των καταναλωτών και της κυπριακής Οικονομίας.

Γραφείο Τύπου ΚΤΚ