Κέρδη €50 εκατ. για την BoC - Αισιοδοξία για διανομή μερίσματος

Ο κ. Νικολάου είπε πως η τράπεζα αναβάθμιζε εκ νέου τον στόχο για απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων στο 10% από το 2023

Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €50 εκατομμυρίων ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου για το πρώτο εξάμηνο του 2022, επαναβεβαιώνοντας την πρόθεσή της για διανομή μερίσματος από το 2023 και μετέπειτα, αναλόγως των συνθηκών της αγοράς και υπό τη λήψη εποπτικών εγκρίσεων.

Στον απόηχο της απόρριψης της μη δεσμευτικής προσφοράς από την Lone Star ύψους €1,51 ανά μετοχή, ο Διευθύνοντας Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, Πανίκος Νικολάου, τόνισε πως η πρόοδος του συγκροτήματος «γίνεται αντιληπτή».

Ο κ. Νικολάου είπε πως η τράπεζα αναβάθμιζε εκ νέου τον στόχο για την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) στο 10% από το 2023, ενώ τώρα η απόδοση βρίσκεται στο 7,3%.

«Η πρόοδός μας γίνεται αντιληπτή», είπε, υπενθυμίζοντας ότι το ΔΣ της τράπεζας απέρριψε τις τρεις προτάσεις της Lone Star εκφράζοντας «την εμπιστοσύνη του στη στρατηγική και τις προοπτικές μας».

«Παραμένουμε ξεκάθαρα επικεντρωμένοι στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας και με τη σημερινή αναβάθμιση των στόχων μας τώρα αναμένουμε να επιτύχουμε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) πάνω από 10% από το 2023 και μετέπειτα, θέτοντας τις βάσεις για ουσιαστική διανομή μερισμάτων από το 2023 και μετέπειτα, αναλόγως των συνθηκών της αγοράς και υπό τη λήψη εποπτικών εγκρίσεων», τόνισε.

Ο κ. Νικολάου είπε πως έπειτα από το σχέδιο εθελούσιας εξόδου και τη μείωση του δικτύου καταστημάτων η τράπεζα έχει πετύχει πλήρως όλους τους στόχους εξορθολογισμού της λειτουργίας της τράπεζας και μείωση του ρίσκου στον ισολογισμό της.

Tα κέρδη μετά τη φορολογία ανήλθαν στα €50 εκατ. το πρώτο εξάμηνο, σε σύγκριση με €1 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους και πριν τα μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία ύψους €59 εκατ.

Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώθηκε στο 5,7% από 6,5% το πρώτο τρίμηνο με την οργανική μείωση των ΜΕΔ κατά €74 εκατ., ενώ ο νέος δανεισμός ανέβηκε στο €1,2 δις.

Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) της τράπεζας το πρώτο μισό του 2022 διαμορφώθηκε στο 14.2%, ενώ ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας διαμορφώθηκε στο 19.3%.

Ο νέος δανεισμός το εξάμηνο του 2022 ανήλθε σε €1,2 δισεκατομμύρια, παρουσιάζοντας άνοδο 305 σε ετήσια βάση, με €537 εκατ. νέων δανείων να παραχωρούνται το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Ο Πανίκος Νικολάου σημείωσε ότι υπολογίζεται επιβράδυνση στο ρυθμό αύξησης των νέων δανείων και εκτίμησε ότι η χρονιά θα κλείσει στα επίπεδα του 2019, δηλαδή γύρω στα €2 δις νέων δανείων.

Το σύνολο των εσόδων της τράπεζας το πρώτο μισό του 2022 παρουσίασε αύξηση 4% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε στα €299 εκατ. εκ των οποίων τα €145 εκατ. σε καθαρά έσοδα από τόκους (-4% σε ετήσια βάση), ενώ τα καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 12% στα €94 εκατ.

Τα συνολικά έξοδα παρουσίασαν αύξηση 2% και διαμορφώθηκαν στα €190 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2022, εκ των οποίων τα €100 εκατ. ή σχεδόν 53% σε έξοδα προσωπικού. Ο Δείκτης κόστους προς έσοδα (εξαιρουμένων του ειδικού φόρου για τις καταθέσεις και άλλων τελών, διαμορφώθηκε στο 58%. Πάντως έπειτα από την ολοκλήρωση του σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης με κόστος €99 εκατ., όπως δήλωσε ο κ. Νικολάου, η τράπεζα θα εξοικονομήσει €37 εκατ. ετησίως ή το 17% του κόστους προσωπικού.

Εξάλλου ήδη η τράπεζα καταγράφει βελτίωση στα έσοδά της, λόγω του μηδενισμού του επιτοκίου αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ (από -0,5%), εκτιμώντας ότι θα υπάρξει αύξηση εσόδων κατά €12 εκατ.

Στο τέλος Ιουνίου του 2022, οι καταθέσεις της τράπεζας στην ΕΚΤ διαμορφώθηκαν στα €9,9 δις από €9,2 δις την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα συνολικά δάνεια ανήλθαν σε €10,14 δις από €9,84 δις το εξάμηνο του 2021. Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων ανήλθε σε €25,8 δις από €24,96 το πρώτο μισό του 2021.

Το σύνολο των καταθέσεων διαμορφώθηκε στα €18,45 δις το πρώτο εξάμηνο από €17,53 δις την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με τον δείκτη δανείων (εξαιρουμένων των προβλέψεων) προς καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 55%.

Τέλος, τα ακίνητα που βρίσκονται που τυγχάνουν διαχείρισης στη Μονάδα Διαχείρισης Ακινήτων (REMU) υποχώρησαν στο €1,14 δις στο τέλος Ιουνίου του 2022, παρουσιάζοντας μείωση 18% σε ετήσια βάση. Οι προσθήκες, περιλαμβανομένου του κόστους κατασκευής ανήλθαν σε €26 εκατ., εβώ οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε €87 εκατ.

Αυτά είναι τα κύρια Σημεία για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022:

Ανθεκτική Μακροοικονομική Προοπτική

•    Ρυθμός ανάπτυξης ύψους 6.1%1 για το β’ τρίμηνο 2022. Αύξηση πάνω από 5%1 για το 2022, μεγαλύτερη από την Ευρωζώνη  

•    Ισχυρός νέος δανεισμός ύψους €1.2 δις., αυξημένος κατά 30% σε ετήσια βάση πάνω από τα επίπεδα πριν την πανδημία 

•    Αύξηση κατά 4% του xαρτοφυλακίου καθαρών εξυπηρετούμενων δανείων2  το α’ εξάμηνο 2022  

>>Διαβάστε ΕΔΩ τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Τράπεζας Κύπρου<<

Ισχυρή κερδοφορία από οργανικές δραστηριότητες

•    Κέρδη μετά τη φορολογία και πριν τα μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία ύψους €59 εκατ., αυξημένα κατά 20% σε ετήσια βάση, τα οποία υποστηρίχθηκαν από αυξημένα έσοδα και χαμηλότερες απομειώσεις

•    Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE)3 μετά τη φορολογία και πριν τα μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία ύψους 7.3%

•    Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €50 εκατ. για το α’ εξάμηνο 2022 σε σχέση με €1 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2021 

Ολοκλήρωση ενεργειών βελτίωσης αποτελεσματικότητας νωρίτερα από ότι αναμενόταν 

•    Δείκτης κόστος προς έσοδα4 στο 58% για το α’ εξάμηνο 2022, στα ίδια επίπεδα σε ετήσια βάση

•    Ολοκλήρωση με επιτυχία του Σχέδιου Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού (ΣΕΑ) το γ’ τρίμηνο 2022 με μη επαναλαμβανόμενο κόστος ύψους περίπου €99 εκατ.

•    Μείωση του αριθμού μόνιμου προσωπικού κατά περίπου 16%. Αναμενόμενη ετήσια εξοικονόμηση κόστους προσωπικού ύψους περίπου €37 εκατ. (19%) 

•    Μείωση καταστημάτων κατά 25% από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα

Ισχυρή κεφαλαιακή θέση και ρευστότητα

•    Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 14.2%4,5 και Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 19.3%4,5

•    Καταθέσεις ύψους €18.5 δις, αυξημένες κατά 4% σε τριμηνιαία βάση 

•    Σημαντικό πλεόνασμα ρευστότητας ύψους €6.7 δις, σε ευνοϊκή θέση για τις περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων 

Μεσαίο Μονοψήφιο ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια6

•    Μείωση ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια σε 5.7%6  (2.4%6,7 μετά τις πιστωτικές ζημιές), σε σχέση με 6.5%6,7 τον Μάρτιο 2022

•    Δείκτης κάλυψης ΜΕΔ στο 59%6. Χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων ύψους 43 μ.β.

>>Διαβάστε ΕΔΩ τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Τράπεζας Κύπρου<<

Διαβάστε αυτούσια τη δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Κύπρου:

«Η απόδοση του Συγκροτήματος κατά το α’ εξάμηνο 2022 επιβεβαιώνει τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου, με καλά διαφοροποιημένα και αυξημένα έσοδα, ενώ τα έξοδα παραμένουν υπό έλεγχο, δημιουργώντας υγιή κέρδη μετά τη φορολογία, πριν τα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία, ύψους €59 εκατ. (αύξηση 20% σε ετήσια βάση) και αντίστοιχη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ύψους 7.3%. Η επιχειρηματική δυναμική, οι ενέργειες που έχουμε λάβει, το βελτιωμένο περιβάλλον επιτοκίων και η σημαντικά ευνοϊκή μας θέση για τις περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων μας δίνουν πεποίθηση για επίτευξη του στόχου μας για διψήφια απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) νωρίτερα, το 2023.

Παρά τις ανησυχίες σχετικά με τις προοπτικές της παγκόσμιας και Ευρωπαϊκής οικονομικής ανάπτυξης, η Κυπριακή οικονομία συνέχισε να αναπτύσσεται σημαντικά κατά το β΄ τρίμηνο με το ΑΕΠ να σημειώνει αύξηση 6.1%, σημαντικά πιο πάνω από την Ευρωζώνη. Ο αυξημένος τουρισμός αναμένεται να στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη αυτή τη χρονιά, με το πραγματικό ΑΕΠ στην Κύπρο να αναμένεται να ξεπεράσει το 5% το 2022, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών. Ως ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο, συνεχίσαμε να στηρίζουμε την οικονομία χορηγώντας νέα δάνεια ύψους €1.2 δις τους πρώτους έξι μήνες του 2022, σημειώνοντας αύξηση 30% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, διατηρώντας παράλληλα αυστηρά κριτήρια δανεισμού. Ως αποτέλεσμα, το χαρτοφυλάκιο των καθαρών εξυπηρετούμενων δανείων μας αυξήθηκε κατά 4% κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2022 σε €9.7 δις.

Κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους, είχαμε συνολικά έσοδα ύψους €299 εκατ. και λειτουργικά κέρδη ύψους €109 εκατ., αυξημένα κατά 7% σε ετήσια βάση. Το β’ τρίμηνο του 2022 αντικατοπτρίζει την αρχή της ανάκαμψης των καθαρών εσόδων από τόκους λόγω της βελτίωσης των επιτοκίων. Επιπρόσθετα, το τρίμηνο χαρακτηρίστηκε από ισχυρή επίδοση στα καθαρά έσοδα από προμήθειες και δικαιώματα και σταθερά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες, ενώ τα συνολικά λειτουργικά έξοδα (αναπροσαρμοσμένα για τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές) παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα σε ετήσια βάση παρά τις πληθωριστικές πιέσεις. Ο δείκτης μας κόστος προς έσοδα ανήλθε σε 58%, στα ίδια επίπεδα σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας τις συνεχιζόμενες προσπάθειές μας για περιορισμό των εξόδων. H χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων (cost of risk) παρέμεινε εντός των ορίων του εύρους των στόχων μας στις 43 μ.β. Τα συνολικό αποτέλεσμα για τους πρώτους έξι μήνες του έτους ανήλθε σε καθαρά κέρδη ύψους €50 εκατ. 

Τον Ιούλιο ολοκληρώσαμε Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού (ΣΕΑ), μέσω του οποίου 550 υπάλληλοι έχουν εγκριθεί για αποχώρηση με το συνολικό μη επαναλαμβανόμενο κόστος να ανέρχεται σε περίπου €99 εκατ. που αναμένεται να αναγνωριστεί κατά το γ΄ τρίμηνο.

Με την ολοκλήρωση του σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού, η ετήσια εξοικονόμηση υπολογίζεται σε περίπου €37 εκατ. ή 19% του κόστους προσωπικού. Ταυτόχρονα, μειώσαμε τον αριθμό των καταστημάτων κατά 20 από την αρχή του έτους σε 60, μείωση ύψους 25%. Μέσω αυτών των δύο επιτυχημένων πρωτοβουλιών, το Συγκρότημα έχει επιτύχει νωρίτερα από ότι είχε προγραμματιστεί τον στόχο για εξορθολογισμό του μοντέλου λειτουργίας μας, ο οποίος είναι βασικός για τη βελτίωση της λειτουργικής μας αποτελεσματικότητας.

Η κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας παραμένει ισχυρή και σημαντικά πάνω από τις εποπτικές απαιτήσεις, μετά την πλήρη απορρόφηση του συνολικού κόστους του ΣΕΑ. Στις 30 Ιουνίου 2022, ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 19.3% και ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) σε 14.2%, με μεταβατικές διατάξεις και σε αναπροσαρμοσμένη βάση. Η ρευστότητά μας επίσης παραμένει ισχυρή και συνεχίζουμε να λειτουργούμε με σημαντικό πλεόνασμα ρευστότητας ύψους περίπου €6.7 δις, και βρισκόμαστε σε ευνοϊκή θέση για τις περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων. Οι καταθέσεις στον ισολογισμό μας παρουσίασαν αύξηση ύψους 4% κατά το τρίμηνο και ανήλθαν σε €18.5 δις.
Η ομαλοποίηση στον ισολογισμό μας συνεχίστηκε κατά το β’ τρίμηνο, με περαιτέρω οργανική μείωση των ΜΕΔ ύψους €74 εκατ., μειώνοντας το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια σε 5.7%, αναπροσαρμοσμένο για τις πωλήσεις ΜΕΔ. Παραμένουμε σε ορθή πορεία για την επίτευξη του στόχου μας για μείωση του ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια σε περίπου 5% μέχρι το τέλος του έτους και σε κάτω από 3% μέχρι το τέλος του 2025. 


Το 2022, αναμένεται να είναι μια μεταβατική χρονιά για την Τράπεζα Κύπρου, ολοκληρώνοντας τις ενέργειες για μεταμόρφωση του Συγκροτήματος σε ένα ισχυρό, και σταθερά κερδοφόρο οργανισμό με προσφορά τραπεζικών και ευρύτερα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών στην Κύπρο. Η δυναμική στρατηγική μας, η οποία αξιοποιεί την ισχυρή πελατειακή μας βάση, την ηγετική μας θέση στην αγορά και την επένδυση μας στην ψηφιακή μας υποδομή και την προσφορά ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες, αποδεικνύεται επιτυχημένη. 

Η πρόοδός μας γίνεται αντιληπτή. Σε ανακοίνωσή του στις 19 Αυγούστου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στη στρατηγική και τις προοπτικές μας με τη βεβαίωση της λήψης και την ομόφωνη απόρριψη τριών εθελοντικών, υπό όρους, μη δεσμευτικών προσφορών από την Lone Star από τις 5 Μαΐου 2022, αναφορικά με πιθανή προσφορά σε μετρητά για το σύνολο του εκδομένου, και αυτού που θα εκδοθεί, μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Παραμένουμε ξεκάθαρα επικεντρωμένοι στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας και με τη σημερινή αναβάθμιση των στόχων μας τώρα αναμένουμε να επιτύχουμε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) πάνω από 10% από το 2023 και μετέπειτα, θέτοντας τις βάσεις για ουσιαστική διανομή μερισμάτων από το 2023 και μετέπειτα, αναλόγως των συνθηκών της αγοράς και υπό τη λήψη εποπτικών εγκρίσεων».

ΚΥΠΕ

 
23469