Κέρδη για Mall of Cyprus - Ζημιές για Mall of Engomi

Τι δείχνουν τα οικονομικά αποτελέσματα των δύο εμπορικών κέντρων για το πρώτο εξάμηνο του 2022

Με αυξημένα έσοδα έκλεισαν το πρώτο εξάμηνο του 2022 για τα εμπορικά κέντρα Mall of Cyprus και Mall of Engomi.

Σύμφωνα με τα οικονομικά εξαμηνιαία αποτελέσματα, που αναρτήθηκαν στο ΧΑΚ, τα έσοδα του εμπορικού κέντρο «The Mall of Cyprus», για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2022 έως 30 Ιουνίου 2022, ήταν €8.931.713, σε σύγκριση με €7.460.600 για την αντίστοιχη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου του 2021. Επιπλέον τα λειτουργικά κέρδη του «The Mall of Cyprus» για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 ήταν €5.652.527 (για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021 ήταν €5.729.889).

Αναφορικά με τα κέρδη του «The Mall of Cyprus» μετά από φόρους ανήλθαν σε €4.869.336 για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021  που ήταν €4.386.230.

>>> Διαβάστε επίσης: 

Την ίδια στιγμή, στα οικονομικά αποτελέσματα αναφέρεται ότι το σύνολο του ενεργητικού του «The Mall of Cyprus» μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022 ήταν €216.231.944 (στις 31 Δεκεμβρίου 2021 ήταν €217.147.948) και το καθαρό ενεργητικό ήταν €106.038.925 (στις 31 Δεκεμβρίου 2021 ήταν €104.569).

>>> Δείτε ΕΔΩ αυτούσια τα οικονομικά αποτελέσματα του Mall of Cyprus <<<

Όσο αφορά το «The Mall of Engomi»,  για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2022 έως 30 Ιουνίου 2022, σημείωσε έσοδα €1.796.830 σε σύγκριση με €936.734 την αντίστοιχη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου του 2021. Επιπλέον τα λειτουργικά κέρδη του «The Mall of Engomi» για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 ήταν €801.649 (για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021 ήταν €269.139).

Αναφορικά με την ζημία μετά από φόρους που σημείωσε  το «The Mall of Engomi» για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022, ανήλθε σε €260.399, σε σύγκριση με την περίοδο μέχρι 30 Ιουνίου 2021 που ήταν €15.601.

Όσο αφορά το σύνολο του ενεργητικού του «The Mall of Engomi», την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 ήταν €48.584.158 (στις 31 Δεκεμβρίου 2021 ήταν €49.003.097) και το καθαρό ενεργητικό ήταν €17.394.160 (στις 31 Δεκεμβρίου 2021 ήταν €17.654.559

>>> Δείτε ΕΔΩ αυτούσια τα οικονομικά αποτελέσματα του Mall of Engomi <<<

Καταληκτικά, στα οικονομικά αποτελέσματα σημειώνεται ότι οι επιδόσεις και των δύο εμπορικών κέντρων κρίνονται ικανοποιητικές.

 
23807