Κλείσατε ταξίδι; Σήμερα εγκρίνει η Βουλή το Voucher

Τι θα ισχύει για οργανωμένα ταξίδια, κρουαζιέρες, κρατήσεις σε ξενοδοχεία και ενοικιάσεις οχημάτων

Στην Ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση, οδηγείται σήμερα (22/5) το κυβερνητικό νομοσχέδιο για διασφάλιση των δικαιωμάτων ταξιδιωτών, των οποίων τα ταξίδια ή οι κρατήσεις τους σε ξενοδοχεία ακυρώθηκαν ή θα ακυρωθούν λόγω του κορωνοϊού, μέσω παραχώρησης κουπονιών (voucher).

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Σκοπός του νομοσχεδίου που τιτλοφορείται ως «ο περί της Λήψης Έκτακτων Μέτρων στον Τομέα του Τουρισμού Νόμος του 2020», είναι η θέσπιση νομοθεσίας προς στήριξη του τομέα του τουρισμού, ο οποίος υπέστη πλήγμα συνεπεία της πανδημίας του ιού COVID-19, με την οποία:

1/ Παραχωρείται δικαίωμα σε διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών, τουριστικές επιχειρήσεις και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να εκδίδουν πιστωτικές σημειώσεις (voucher) στα αντισυμβαλλόμενα μέρη για προπληρωμές που είχαν λάβει, στην περίπτωση ακυρώσεων συμβάσεων λόγω της πανδημίας του SARS-COVID-19. και

2/ Παραχώρηση κρατικών εγγυήσεων προς όφελος των δικαιούχων των πιστωτικών σημειώσεων, σε περίπτωση που διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών, τουριστικές ή ξενοδοχειακές επιχείρησεις που εξέδωσαν πιστωτική σημείωση καταστούν αφερέγγυοι.     

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, η οποία συζήτησε το νομοσχέδιο σε 4 συνεδρίες της, η έξαρση της πανδημίας του SARS-COV-2, που έχει δημιουργήσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας πλήττει την κοινωνία ευρύτερα, προκαλώντας κλυδωνισμούς στην παγκόσμια και εθνική οικονομία. 

Συναφώς, προστίθεται, στο πλαίσιο της προσπάθειας για ανάσχεση της εξάπλωσης του ιού COVID-19 έχουν ληφθεί διάφορα μέτρα σε πλήρη συνάφεια με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), όπως ο κοινωνικός περιορισμός, το κλείσιμο ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, η απαγόρευση ταξιδιών από και προς την Κύπρο, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της προστασίας της δημόσιας υγείας. 

Βάσει των ίδιων στοιχείων, ως αποτέλεσμα των πιο πάνω έκτακτων μέτρων, ο τομέας του τουρισμού επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από ακυρώσεις οργανωμένων ταξιδιών από την Κύπρο προς το εξωτερικό, όπως και ταξιδιών από το εξωτερικό προς την Κύπρο σε ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα τόσο μέσω οργανωτών ταξιδιών, όσο και ιδιωτικών κρατήσεων απευθείας με τα ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα. 

Ως εκ τούτου, επισημαίνεται, είναι αναγκαία η λήψη έκτακτων μέτρων στήριξης του νευραλγικής σημασίας για την κυπριακή οικονομία τουριστικού τομέα.

Τι προνοεί το νομοσχέδιο
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει αναθεωρηθεί, σε περίπτωση κατά την οποία διοργανωτής ή καταναλωτής προχωρεί στην ακύρωση σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού λόγω της πανδημίας του Covid-19, ο διοργανωτής δύναται να προσφέρει σε κάθε καταναλωτή που κατέβαλε μερική ή ολική πληρωμή για συμμετοχή σε οργανωμένο ταξίδι που ακυρώθηκε, πιστωτική σημείωση (κουπόνι), ενώ διευκρινίζεται ότι ο διοργανωτής δεν θα έχει οποιαδήποτε υποχρέωση για καταβολή πρόσθετης αποζημίωσης στον καταναλωτή σε σχέση με την ακύρωση της σχετικής σύμβασης. 

Τονίζεται ότι, η πιστωτική σημείωση εκδίδεται στο όνομα του καταναλωτή με τον οποίο ο διοργανωτής σύναψε τη σύμβαση του οργανωμένου ταξιδιού, και θα λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2021, ενώ ο δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει το κουπόνι για οργανωμένο ταξίδι που θα πραγματοποιηθεί και μετά την ημερομηνία αυτή. 

Με το νομοσχέδιο ρυθμίζεται, ακόμη, το δικαίωμα να εκχωρήσει σε άλλο πρόσωπο το κουπόνι, ενώ επισημαίνεται πως, σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν προχωρήσει σε εξαργύρωση της πιστωτικής σημείωσης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, ο διοργανωτής οφείλει να επιστρέψει στον εν λόγω καταναλωτή κάθε ποσό που έχει καταβληθεί από ή εκ μέρους του καταναλωτή για το οργανωμένο ταξίδι το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022.
 
Επιπρόσθετα, οι διοργανωτές οφείλουν να διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη ή/και να έχουν εξασφαλίσει τραπεζικές εγγυήσεις για ποσό τουλάχιστον ίσο με το συνολικό ποσό των πιστωτικών σημειώσεων που θα έχουν εκδώσει σε δικαιούχους, αποκλειστικά για αποπληρωμή όλων των δικαιούχων και διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που η επιστροφή των χρημάτων σε δικαιούχο καταναλωτή είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί μέσω ασφαλιστικής κάλυψης ή/και τραπεζικής εγγύησης, τότε ο εν λόγω καταναλωτής θα αποζημιωθεί από το κράτος.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<
 
Κρατήσεις σε ξενοδοχεία
Αναφορικά με τις κρατήσεις σε ξενοδοχεία, το νομοσχέδιο προνοεί πως, το ξενοδοχείο ή/και τουριστικό κατάλυμα, μπορεί να εκδώσει και παραδώσει στον καταναλωτή πιστωτική σημείωση για διαμονή στο ίδιο ξενοδοχείο/ ή τουριστικό κατάλυμα ίδιας αξίας με το ποσό που ο καταναλωτής πλήρωσε δυνάμει των προνοιών της σύμβασης μεταξύ τους. 

Η πιστωτική σημείωση θα είναι προσωπική και θα ισχύει η ημερομηνία χρήσης της και η επιστροφή χρημάτων όπως και για το οργανωμένο ταξίδι.
 
Ακύρωση κρουαζιέρων
Σε ό,τι αφορά τις κρουαζιέρες, το νομοσχέδιο προνοεί ότι, η εταιρεία κρουαζιέρας δικαιούται να εκδώσει και παραδώσει στον διοργανωτή πιστωτική σημείωση για διαμονή στο ίδιο ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα ή συμμετοχή σε κρουαζιέρα ίδιας αξίας με το ποσό που καταβλήθηκε από το διοργανωτή. 

Διευκρινίζεται ότι η πιστωτική σημείωση είναι ονομαστική χωρίς δικαίωμα μεταβίβασης ή εκχώρησης της και θα αφορά προπληρωμές που λήφθησαν ήδη για το 2020 και η διαμονή στο σχετικό ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα ή κρουαζιέρα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία ο διοργανωτής δεν χρησιμοποιήσει ολόκληρο το ποσό της πιστωτικής σημείωσης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, τότε η υποχρέωση για κρατική εγγύηση που προβλέπεται παύει να ισχύει και η ξενοδοχειακή επιχείρηση ή εταιρεία κρουαζιέρας οφείλει να επιστρέψει στο διοργανωτή το υπόλοιπο ποσό που του οφείλει, το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022.
 
Ενοικίαση-εκμίσθωση οχημάτων
Όσον αφορά την εκμίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό, το νομοσχέδιο προνοεί πως, η επιχείρηση δύναται να εκδώσει και παραδώσει στον καταναλωτή πιστωτική σημείωση για εκμίσθωση οχήματος χωρίς οδηγό σε άλλη χρονική περίοδο που θα συμφωνηθεί μεταξύ των μερών ίδιας αξίας με το ποσό που ο καταναλωτής πλήρωσε δυνάμει των προνοιών της σύμβασης μεταξύ τους. 

Και σε αυτή την περίπτωση, η πιστωτική σημείωση είναι ονομαστική χωρίς δικαίωμα μεταβίβασης ή εκχώρησης της και θα λήγει δε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, ενώ ο καταναλωτής ο οποίος θα χρησιμοποιήσει την πιστωτική σημείωση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, μπορεί να εκμισθώνει το όχημα και μετά την ημερομηνία αυτή. 

Σε περίπτωση, όμως, που ο καταναλωτής δεν χρησιμοποιήσει την πιστωτική σημείωση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, η επιχείρηση η οποία έχει εκδώσει την πιστωτική σημείωση, υποχρεούται να καταβάλει στον καταναλωτή ποσό σε μετρητά ίσο με την αξία της σύμβασης που δικαιούτο νοουμένου ότι ο καταναλωτής υποβάλει στη επιχείρηση απαίτηση για πληρωμή όχι αργότερα από τις 31 Ιανουαρίου 2022.

Οι κρατικές εγγυήσεις
Σύμφωνα, επίσης, με το νομοσχέδιο, για την έκδοση κουπονιών από διοργανωτές ταξιδίων παρέχονται κυβερνητικές εγγυήσεις συνολικού ποσού ύψους €1.500.000, με σκοπό την εγγύηση προς καταναλωτές του ποσού που αναφέρεται στο κουπόνι και αφορά προκαταβολές που καταβλήθηκαν το 2020.
 
Στο νομοσχέδιο προβλέπεται και η παραχώρηση ποσού κυβερνητικών εγγυήσεων ύψους €5.000.000 για κουπόνια σε διοργανωτές ταξιδίων, από διοργανωτές κρουαζιέρων ή και από ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα για διαμονή στο ίδιο ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα ίδιας αξίας με το ποσό που καταβλήθηκε από το διοργανωτή. 

Επίσης, θα παραχωρηθούν κυβερνητικές εγγυήσεις €80.000.000 με σκοπό την εγγύηση σε περίπτωση κατά την οποία ο διοργανωτής δεν χρησιμοποιήσει ολόκληρο το ποσό της πιστωτικής σημείωσης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, οπόταν παύει η υποχρέωση για κρατική εγγύηση και η ξενοδοχειακή επιχείρηση ή εταιρεία κρουαζιέρας οφείλει να επιστρέψει στο διοργανωτή το υπόλοιπο ποσό που του οφείλει, το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022.
 
Για την παραχώρηση κουπονιών σε καταναλωτές που ενοικίασαν όχημα, το ποσό των κρατικών εγγυήσεων έχει καθοριστεί στις €100.000.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<
 
Ποιες επιχειρήσεις δεν θα δικαιούνται κρατικές εγγυήσεις
Πέραν των προαναφερθέντων, το νομοσχέδιο προνοεί πως, ουδεμία κυβερνητική εγγύηση εκδίδεται σε σχέση με επιχείρηση που ήταν προβληματική σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 και αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 και η οποία κατά τη ρηθείσα ημερομηνία παρουσίαζε καθυστερήσεις στην καταβολή οποιασδήποτε δόσης υφιστάμενου δανείου που της έχει παραχωρηθεί από πιστωτικό ίδρυμα πέραν των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που προνοείται στις υφιστάμενες συμβατικές της υποχρεώσεις, ανεξάρτητα αν κατά την ψήφιση του νόμου αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες και ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της πανδημίας του Covid-19.
 
Ξεκαθαρίζεται ακόμα ότι ουδεμία κυβερνητική εγγύηση εκδίδεται με βάση τον νόμο αυτό, σε σχέση με προκαταβολές που έχουν καταβληθεί για λόγους πέραν της διαμονής, διατροφής και ναύλου ή σε σχέση με προκαταβολές που έχουν καταβληθεί μετά την 1η Οκτωβρίου, 2020.

Μάριος Αδάμου
 
21680