ΚΟΑΓ: Ζητά προσφορές για ασφάλειες 951 κατοικιών ύψους €100 εκατ.

Ψάχνει ασφαλιστική που θα καλύψει 951 κατοικίες και διαμερίσματα - ΛΙΣΤΑ

Με διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης κατοικιών αγοραστών του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης, βγαίνει ο ΚΟΑΓ με εκτιμώμενη αξία τις 150.000 ευρώ και με διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης τους 24 μήνες με δικαίωμα παράτασης μέχρι και ένα έτος. 

Σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού και με προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους την 23η Σεπτεμβρίου, ο διαγωνισμός αφορά την ασφάλιση κατοικιών / διαμερισμάτων των αγοραστών του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης στις περιοχές που αναγράφονται πιο κάτω στον πίνακα. 

Πιο συγκεκριμένα, η ασφαλιστέα αξία των κατοικιών / διαμερισμάτων φτάνει τα €100.874.700 και αφορά την κάλυψη 951 μονάδων (ισογείων και διώροφων κατοικιών / διαμερισμάτων) οι οποίες είναι κατασκευασμένες με σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα με ανοίγματα από αλουμίνιο ή ξύλο, δαπεδοστρώσεις από κεραμικό, τοιχοποιία από τούβλα και οροφές από μπετόν ή μπετόν και κεραμίδι σύμφωνα με την πιο κάτω αναλυτική κατάσταση: 

νητγρφεσαδςφσεφ

δφβεφσεφσεφσ

Όπως σημειώνεται στον επιτυχόντα προσφοροδότη θα δοθεί ο αναλυτικός κατάλογος με τις οικίες/διαμερίσματα που θα ασφαλιστούν, ενή η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να προσθέτει νέες οικίες και να αφαιρεί υφιστάμενες ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της.

Παράλληλα οι ασφαλιστέες αξίες θα αναθεωρούνται κάθε χρόνο.

Ασφάλιστρο:

Το ασφάλιστρο να εκφραστεί ως ποσοστό επί της ασφαλιστέας αξίας.

 

Κάλυψη 

Πυρκαγιά ή κεραυνού, έκρηξη, αεροπλάνα, οχλαγωγία ή απεργία, κακόβουλη ζημιά, σεισμός ή ηφαιστειογενής έκρηξη, καταιγίδα, τυφώνας, σίφουνας, κυκλώνας, θύελλα, πλημμύρα, χαλαζοθύελλα, διαφυγή υδάτων ή υπερχείλιση (από οποιαδήποτε υδατοδεξαμενή, συσκευή ή σωλήνες που προκαλείται από ρήξη ή υπερχείλιση τέτοιων εγκαταστάσεων) και πρόσκρουση.

 

Επεκτάσεις

Πρώτη απώλεια κλοπή: €10.000 / ανά έργο

 

Απαλλαγές (ανά ασφαλισμένη μονάδα)

  • Έκρηξη: €150
  • Αεροπλάνα: €150
  • Οχλαγωγία ή απεργία: €150
  • Κακόβουλη ζημιά: €150
  • Σεισμός ή ηφαιστειογενής έκρηξη: €1000
  • Καταιγίδα, τυφώνας, σίφουνας, κυκλώνας, θύελλα, πλημμύρα: €150
  • Διαφυγή υδάτων ή υπερχείλιση (από οποιαδήποτε υδατοδεξαμενή, συσκευή ή σωλήνες που προκαλείται από ρήξη ή υπερχείλιση τέτοιων εγκαταστάσεων): €150
  • Πρόσκρουση: €150
  • Πρώτη απώλεια κλοπή: €150

 

Περίοδος Ασφάλισης

Είκοσι τέσσερις (24) μήνες με δικαίωμα παράτασης για περίοδο μέχρι ένα (1) χρόνο. Η ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης αρχίζει από την υπογραφή του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ

 
16216
Thumbnail