Κοινότητες: Θα δίνουν άδεια λειτουργίας υποστατικών με «έκπτωση»

Μέσω πρότασης νόμου, οι Κοινότητες θα μπορούν να χορηγήσουν άδεια λειτουργίας χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης

 Αλλαγές έρχονται με τις άδειες λειτουργίας υποστατικών αφού πρόταση νόμου προνοεί να μην χρειάζεται η προσκόμιση πιστοποιητικού έγκρισης για να μπορεί η κοινότητα που βρισκεται το υποστατικό να χορηγεί την άδεια λειτουργίας.

Πιο συγκεκριμένα, σκοπός αυτής της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κοινοτήτων Νόμου, ώστε να δύναται το κοινοτικό συμβούλιο να χορηγεί, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου προσώπου, άδεια λειτουργίας υποστατικού, χωρίς την προσκόμιση πιστοποιητικού έγκρισης για το εν λόγω υποστατικό, το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή δυνάμει των διατάξεων του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου.

Σύμφωνα με τα όσα κατατέθηκαν, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, ώστε να επλυθούν τα προβλήματα που προκύπτουν από τη μη έκδοση άδειας λειτουργίας για ορισμένα υποστατικά, λόγω των παρατυπιών που διαπιστώνονται από την αρμόδια αρχή στις οικοδομές που βρίσκονται τα εν λόγω υποστατικά. 

>>> ΕΔΩ μπορείτε να διαβάσετε την πρόταση νόμου αυτούσια <<<

Την πρόταση κατέθεσαν οι Αρίστος Δαμιανού, Μαρίνα Νικολάου και Βαλεντίνος Φακοντής  εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 

Οι οποιεσδήποτε αλλαγές στην πρόταση νόμου αναμένεται να συζητηθούν στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

 
21547