Κόκκινα Δάνεια: Φέρνει εταιρείες για να βρουν λύση ο Ηροδότου

Αγκάθι τα κόκκινα δάνεια - Με αυτή τη λύση προχωρά ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας - Τι δηλώνει

Λύση προς περαιτέρω μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) τα οποία έμειναν σχεδόν αμετάβλητα στα €2,68 δισεκατομμύρια τον Νοέμβριο του 2022 ψάχνει ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), Κωνσταντίνος Ηροδότου. Προς αυτή την κατεύθυνση η ΚΤΚ υπό τις οδηγίες του ξεκινά μια νέα προσπάθεια με συνεργασία με διεθνή κοινοπραξία από εταιρείες που ειδικεύονται στον τομέα των ΜΕΧ, οι οποίες μπορούν - όπως σημειώνει η Κεντρική - να μειώσουν τα «κόκκινα δάνεια» και να ενισχύσουν τον τραπεζικό τομέα, αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες ή/και διευκρινίσεις για τον τρόπο που θα γίνει αυτό. 

Ειδικότερα, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) όπως σημειώνει σε ανακοίνωση της, ανέθεσε πρόσφατα σε έγκριτους διεθνείς συμβουλευτικούς οίκους τη διενέργεια έργου με απώτερο στόχο τη διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Αντικείμενο του έργου είναι η διαμόρφωση μιας συστημικής λύσης που μαζί με τα υφιστάμενα εργαλεία μπορεί να συμβάλει σε ενδεχόμενη περαιτέρω μείωση των ΜΕΧ καθώς και άλλων προβληματικών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα. Την υλοποίηση του έργου ανέλαβε κατόπιν διεξαγωγής διεθνούς διαγωνισμού κοινοπραξία από εταιρείες με αποδεδειγμένη εμπειρία σε μεθόδους απομόχλευσης του χρηματοπιστωτικού κλάδου παγκοσμίως.

Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, κ. Κωνσταντίνος Ηροδότου, δήλωσε σχετικά πως: «Σε συνεργασία με διεθνή κοινοπραξία συμβούλων ξεκινούμε μία νέα προσπάθεια που έχει σκοπό τη διαμόρφωση μίας συστημικής λύσης η οποία θα μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή για ενδεχόμενη περαιτέρω διαχείριση του αποθέματος των ΜΕΧ στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Επιπρόσθετα, με μια τέτοια λύση στη διάθεσή μας, θα είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε και τυχόν μελλοντικές προκλήσεις. Η πρωτοβουλία αυτή θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ανθεκτικότητα του τραπεζικού τομέα, θα ενισχύσει περαιτέρω τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και θα λειτουργήσει προς όφελος της οικονομίας της χώρας». 

Στα €2,68 δισεκατομμύρια τα Μη Εξυπηρετούμενα

Σχεδόν αμετάβλητα έμειναν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο τραπεζικό σύστημα τον Νοέμβριο με το ποσοστό των συνολικών ΜΕΔ έναντι των συνολικών δανείων να διατηρείται στο 10,5%, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία που δημοσίευσε τον Φεβρουάριο του 2023 η ΚΤΚ.

δωσψδαδςδδδ

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), τα συνολικά ΜΕΔ τον Νοέμβριο διαμορφώθηκαν στα €2,684 δισεκατομμύρια, σε σύγκριση με €2,698 δισ τον προηγούμενο μήνα. Οι συνολικές προβλέψεις έναντι των ΜΕΔ τον Νοέμβριο διαμορφώθηκαν στο 47,4% έναντι 47,3% τον προηγούμενο μήνα.

βωρψαεδςδδαδα

Τα συνολικά δάνεια με καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών διαμορφώθηκαν στα €2,03 δισ ή 7,9% των συνολικών δανείων και παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε σύγκριση με τον Οκτώβριο.

Εξάλλου, οι συνολικές χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν τον Νοέμβριο διαμορφώθηκαν στα €3,07 δισ σε σύγκριση με €3,09 δισ τον Οκτώβριο, εκ των οποίων τα €1,28 δισ συνεχίζουν να ταξινομούνται ως μη εξυπηρετούμενες.

Τα ΜΕΔ των νοικοκυριών τον Νοέμβριο διαμορφώθηκαν στα €1,33 δισ, σε σύγκριση με €1,35 δισ. τον προηγούμενο μήνα και αντιστοιχούσαν στο 50% των συνολικών ΜΕΔ, με τις συνολικές προβλέψεις να διαμορφώνονται στο 33,6%.

Τα ΜΕΔ σε μη χρηματοδοτικές εταιρείες ανήλθαν στο €1,04 δισ τον Νοέμβριο σε σύγκριση με €1,03 δισ τον προηγούμενο μήνα, με τις συνολικές προβλέψεις έναντι των επιχειρηματικών ΜΕΔ να διαμορφώνονται στο 64%.