Κόκκινα Δάνεια: Μπαίνει μέσα η Κεντρική για να καθαρίσει

Θα κάνουν φύλλο και φτερό όλη την περιουσία όλων όσων έχουν κόκκινα δάνεια

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΑΚΟΣ
Την κάθοδο εταιρειών στην Κύπρο με εμπειρία στα κόκκινα δάνεια προκρίνει ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Κωνσταντίνος Ηροδότου με την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (ΚΤΚ) κατόπιν οδηγιών του Διοικητή της να αναθέτει σε έγκριτους διεθνείς συμβουλευτικούς οίκους τη διενέργεια έργου με απώτερο στόχο τη διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Όπως διαφαίνεται η στασιμότητα στις Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις (ΜΕΧ) τα οποία έμειναν σχεδόν αμετάβλητα στα €2,68 δισεκατομμύρια τον Νοέμβριο του 2022, αλλά και οι διαδικασίες που ακολουθούνται εδώ και χρόνια δεν αφήνουν ικανοποιημένο τον ΔΚΤ και έτσι αποφάσισε όπως αναλάβει δράση

Όπως σημειώνει η Κεντρική σε σχετική της ανακοίνωση, την υλοποίηση του έργου ανέλαβε κατόπιν διεξαγωγής διεθνούς διαγωνισμού κοινοπραξία από εταιρείες με αποδεδειγμένη εμπειρία σε μεθόδους απομόχλευσης του χρηματοπιστωτικού κλάδου παγκοσμίως. 

Αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες ή/και διευκρινίσεις για αυτή την πρωτοβουλία Ηροδότου, πέραν από το ότι «αντικείμενο του έργου είναι η διαμόρφωση μιας συστημικής λύσης που μαζί με τα υφιστάμενα εργαλεία μπορεί να συμβάλει σε ενδεχόμενη περαιτέρω μείωση των ΜΕΧ καθώς και άλλων προβληματικών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα», την ίδια ώρα, όπως πληροφορείται η Brief, απώτερος στόχος του ΔΚΤ είναι η κατηγοριοποίηση των ατόμων που έχουν κόκκινα δάνεια ώστε να συλλεχθούν στοιχεία που θα βοηθήσουν στην Μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων. 

Όπως μας λέχθηκε από καλά ενημερωμένες πηγές οι εταιρείες αυτές μεταξύ άλλων θα συλλέξουν δεδομένα για τα περιουσιακά στοιχεία των δανειοληπτών που έχουν μη εξυπηρετούμενα και θα κατηγοριοποιηθούν. 

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα οι εν λόγω πηγές ανέφεραν τις περιπτώσεις ατόμων που ενώ διαμένουν σε κατοικίες μεγάλης αξίας, εντούτοις ούτε τα εισοδήματα τους, αλλά ούτε και η περιουσία που κατέχουν είναι επαρκείς για να αναδιαρθρώσουν ή να εξυπηρετήσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις. 

«Αυτές όλες οι περιπτώσεις πρέπει να κατηγοριοποιηθούν, να μελετηθούν και να αναλυθούν ούτως ώστε να εξευρεθεί μια φόρμουλα που να δίνει λύση στις Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις, αφού εδώ και μια δεκαετία αυτά τα κόκκινα δάνεια απλά μεταφέρονται από τράπεζες σε άλλες εταιρείες και δεν τακτοποιούνται», μας ειπώθηκε χαρακτηριστικά. 

Όπως επεξηγήθηκε στην Brief από τις ίδιες πηγές, η συλλογή στοιχείων και κατηγοριοποίηση των δανειοληπτών θα βοηθήσει και την κυβέρνηση αλλά και τις τράπεζες. Μάλιστα, βάσει αυτών των στοιχείων, όπως σημειώνεται, θα εξευρεθούν λύσεις και θα καταρτιστούν σχέδια που ενδεχομένως να βοηθήσουν στην περεταίρω μείωση των ΜΕΧ. 

Στα €2,68 δισεκατομμύρια τα Μη Εξυπηρετούμενα

Σχεδόν αμετάβλητα έμειναν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο τραπεζικό σύστημα τον Νοέμβριο με το ποσοστό των συνολικών ΜΕΔ έναντι των συνολικών δανείων να διατηρείται στο 10,5%, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία που δημοσίευσε τον Φεβρουάριο του 2023 η ΚΤΚ.

δωσψδαδςδδδ

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), τα συνολικά ΜΕΔ τον Νοέμβριο διαμορφώθηκαν στα €2,684 δισεκατομμύρια, σε σύγκριση με €2,698 δισ τον προηγούμενο μήνα. Οι συνολικές προβλέψεις έναντι των ΜΕΔ τον Νοέμβριο διαμορφώθηκαν στο 47,4% έναντι 47,3% τον προηγούμενο μήνα.

βωρψαεδςδδαδα

Τα συνολικά δάνεια με καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών διαμορφώθηκαν στα €2,03 δισ ή 7,9% των συνολικών δανείων και παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε σύγκριση με τον Οκτώβριο.

Εξάλλου, οι συνολικές χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν τον Νοέμβριο διαμορφώθηκαν στα €3,07 δισ σε σύγκριση με €3,09 δισ τον Οκτώβριο, εκ των οποίων τα €1,28 δισ συνεχίζουν να ταξινομούνται ως μη εξυπηρετούμενες.

Τα ΜΕΔ των νοικοκυριών τον Νοέμβριο διαμορφώθηκαν στα €1,33 δισ, σε σύγκριση με €1,35 δισ. τον προηγούμενο μήνα και αντιστοιχούσαν στο 50% των συνολικών ΜΕΔ, με τις συνολικές προβλέψεις να διαμορφώνονται στο 33,6%.

Τα ΜΕΔ σε μη χρηματοδοτικές εταιρείες ανήλθαν στο €1,04 δισ τον Νοέμβριο σε σύγκριση με €1,03 δισ τον προηγούμενο μήνα, με τις συνολικές προβλέψεις έναντι των επιχειρηματικών ΜΕΔ να διαμορφώνονται στο 64%.

Χαράλαμπος Ζάκος
 
24987