Κόκκινος: O ψηφιακός μετασχηματισμός αναγκαίος για την κοινωνία

Όλα όσα ανέφερε στο συνέδριο του Economist που διεξάγεται στην Αθήνα.

Στον ρόλο που διαδραματίζει ο ψηφιακός μετασχηματισμός για της οικοδόμηση μιας δίκαιης και δημοκρατικής κοινωνίας, καθώς και μιας ισχυρής οικονομίας, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κύπρου, Κυριάκος Κόκκινος, στο συνέδριο του Economist που διεξάγεται στην Αθήνα.

Μιλώντας στη συζήτηση με θέμα «Ψηφιακοί μετασχηματισμοί σε εξέλιξη», ο κ. Κόκκινος ανέλυσε τη ζωτική σημασία που έχει η διττή ψηφιακή και πράσινη μετάβαση στην οικοδόμηση ενός βιώσιμου και πιο ανθεκτικού αναπτυξιακού μοντέλου.

Σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε ότι επίκεντρο του ψηφιακού μετασχηματισμού, ο οποίος θα δώσει ώθηση στη σταθερότητα και την ευημερία, θα πρέπει να είναι ο πολίτης.

Όπως ανέφερε ο κ. Κόκκινος, «για την επιτυχή υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού απαιτείται όπως επενδύσουμε παράλληλα και εξίσου σε τέσσερις βασικούς άξονες: στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την ψηφιοποίηση υπηρεσιών, στις ψηφιακές υποδομές και τη συνδεσιμότητα, στις σύγχρονες δεξιότητες για το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και στην ψηφιακή ικανότητα των επιχειρήσεων».

WSEGDHFNA

Ο Υφυπουργός σημείωσε ότι με την υιοθέτηση ενός τέτοιου μοντέλου ψηφιακού μετασχηματισμού υπηρετείται ο στόχος για «μια κοινωνία δίκαιη, δημοκρατική και χωρίς αποκλεισμούς και μία οικονομία ισχυρή, βασισμένη στη γνώση, την καινοτομία και την τεχνολογική ανάπτυξη, που να δημιουργεί ποιοτικές θέσεις εργασίας και να στέκεται ακλόνητη απέναντι στις παγκόσμιες προκλήσεις που απειλούν σήμερα τη βιωσιμότητά της».

Στο περιθώριο του συνεδρίου του Economist, ο κ. Κόκκινος πραγματοποίησε συναντήσεις και επαφές με ομολόγους του, κρατικούς αξιωματούχους και διεθνείς επιχειρηματικούς παράγοντες.

ΚΥΠΕ