«Κομμένες» οι διπλές εισφορές για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Ανησυχίες για το κόστος στα δημόσια οικονομικά
  • Αυστηρές συστάσεις προς Διοικητικά Συμβούλια ημικρατικών και κρατικών επιχειρήσεων

ΓΡΑΦΕΙ Η 
ΧΡΥΣΩ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

Σαφείς και αυστηρές είναι οι συστάσεις του Υπουργείου Οικονομικών προς τα Διοικητικά Συμβούλια των οντοτήτων γενικής κυβέρνησης, των κρατικών επιχειρήσεων και των κρατικών οργανισμών αναφορικά με τα σχέδια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Οι οδηγίες που δίνονται, σύμφωνα με σχετική επιστολή του Υπουργείου και κατ’ ιδίαν ενημερώσεις των διοικήσεων είναι ότι, «τα ταμεία θα πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα και σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 23 Μαρτίου του 2019, ώστε από την 1η Ιουνίου του 2020 και μετέπειτα, με την πλήρη εφαρμογή του ΓεΣΥ, όλα τα σχέδια να καταργηθούν».
 
Πληροφορίες της Brief αναφέρουν ότι το Υπουργείο Οικονομικών δεν θα επιτρέψει καμιά παρέκκλιση στο θέμα εκφράζοντας τις ανησυχίες του για τις δημοσιονομικές επιπτώσεις που δημιουργούνται από τη συνέχιση της λειτουργίας των ταμείων, τις εισφορές της εργοδοτικής πλευράς και ταυτόχρονα με τις εισφορές που άρχισαν να καταβάλλονται στο πλαίσιο της λειτουργίας του Γενικού Σχεδίου Υγείας. 

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Το Υπουργείο θεωρεί ότι εάν συνεχιστεί η ταυτόχρονα καταβολή των εισφορών θα αυξάνεται το κόστος για τους οργανισμούς με δημοσιονομικές επιπτώσεις. 

Ήδη, από την 1η Μαρτίου 2019, η εργοδοτική πλευρά καταβάλλει στους εργαζομένους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα εισφορά στο ταμείο υγείας (από 1% μέχρι 12,5%, και 1,85% επί των εισοδημάτων του κάθε υπαλλήλου ξεχωριστά) για το ΓεΣΥ, ήτοι το κράτος το 1,65% για κάθε δικαιούχο και το ο εργαζόμενος το 1,70%. 

Εισφορές
Με την κατάθεση των προϋπολογισμών του 2020, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οι κρατικές επιχειρήσεις και οργανισμοί, κατόπιν συστάσεων του Υπουργείου και ενόψει της δεύτερης φάσης του ΓεΣΥ που εγκαινιάζεται από την 1η Μαρτίου του 2020, θα καταβάλλουν εισφορά μέχρι τις 29/2/2020, ίση με το 1,85% επί των ολικών αποδοχών του κάθε μισθωτού και από την 1/3/2020 2,90%). 

Οι υποδείξεις αποτελούν μέρος των γενικότερων συστάσεων του Υπουργείου για αυστηρή δημοσιονομική πολιτική κατά το 2020, με ρεαλιστικές εκτιμήσεις για έσοδα και ορθολογισμό των δαπανών στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων του κάθε οργανισμού.

Αυστηρή είναι και πάλι η νότα για την πολιτική απασχόλησης. Να σημειωθεί ότι πέραν από τις απολαβές προσωπικού υπάρχουν πρόνοιες για ετήσιες προσαυξήσεις σύμφωνα με την υφιστάμενη προσαύξηση που αναλογεί σε κάθε μισθολογική κλίμακα που είναι τοποθετημένο το προσωπικό και αναπροσαρμογή της ΑΤΑ. 

Ο τιμάριθμος στον βασικό μισθό καθορίζεται από την 1η Ιανουαρίου του 2020 στο 314,86% σε σχέση με 313,83% το 2019 και σύμφωνα με υπολογισμούς επίσης του Υπουργείου, κατά τα έτη 2021-2022, ο τιμάριθμος θα ανέλθει στο 317,35% και 320,48% αντίστοιχα.

Να αναφερθεί ότι τα ταμεία ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των οντοτήτων γενικής κυβέρνησης κ.λπ. καλύπτουν περίπου 10.000 εργαζόμενους με κόστος €500 εκατ. ετησίως.

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Ορισμένοι οργανισμοί καλύπτουν πλήρως τις εισφορές προς τα ταμεία ενώ σε άλλους συνεισφέρουν και οι εργαζόμενοι. Δικαιούχοι είναι μόνιμοι υπάλληλοι και μη, τα εξαρτώμενά τους, συνταξιούχοι, χήροι/ες και παιδιά αποβιώσαντων υπαλλήλων. 

Η απόφαση της Κυβέρνησης για τα ταμεία ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αφορά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τριτοβάθμια ακαδημαϊκά ιδρύματα, κρατικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις. 

Χρύσω Αντωνιάδου
 
6193
Thumbnail

Το Τμήμα Επιμόρφωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε συνεργασία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), διοργανώνει μία σειρά Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων με θέμα την Αφερεγγυότητα την ερχόμενη εβδομάδα 9-13 Δεκεμβρίου 2019 στο Ανώτατο Δικαστήριο.

ad1mobile

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, στα Σεμινάρια θα λάβουν μέρος Δικαστές Επαρχιακών Δικαστηρίων, Νομικοί Λειτουργοί του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Πρωτοκολλητές και Λειτουργοί της Κεντρικής Τράπεζας όπως επίσης και του Υπουργείου Οικονομικών.
 
Οι εμπειρογνώμονες εκπαιδευτές των Σεμιναρίων, οι Δικαστές  Leif Clark από τις Η.Π.Α και η Marie Baker από την Ιρλανδία θα παρουσιάσουν, με τρόπο πρακτικό και διαδραστικό, το πλαίσιο της Αφερεγγυότητας και συγκεκριμένα πρόνοιες που αφορούν τον περί Εταιριών Νόμο που σχετίζεται με το Διορισμό Εξεταστών και τον περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων Νόμου σε σχέση με Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής.

ad2mobile

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Θα γίνει επίσης μία παρουσίαση για τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία και τις πιθανές επιπτώσεις στην Κύπρο σε σχέση με τους υπό αναφερόμενους Νόμους.
 

article 1