Κονδύλια για συνεργάτες & αποπαγοποιήσεις θέσεων πάνε στη Βουλή

Αποδεσμεύσεις κονδυλίων, αποπαγοποιήσεις θέσεων και εξέταση νομοσχεδίων στην ατζέντα

Συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα, 13/09/21, η επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, όπου ανάμεσα σ’ άλλα θα εξετάσει αιτήματα για αποδεσμεύσεις κονδυλίων για συνεργάτες του ΠτΔ καθώς και του Υφ. Τουρισμού

>>> Γεμίζουν τα Ταμεία με ευρώ για κουρεμένους και αξιόγραφους <<<

Θα τεθούν επίσης στο επίκεντρο αποδεσμεύσεις κονδυλίων για Υπουργεία, τμήματα και Υπηρεσίες λόγω αναγκών που προέκυψαν σ’ αυτά, ενώ αρκετές είναι και οι αποπαγοποιήσεις θέσεων που πρέπει να μελετηθούν. 

Επί τάπητος θα τεθούν και δύο νομοσχέδια.

Πιο συγκεκριμένα: 

1) Αποδεσμεύσεις κονδυλίων για συνεργάτες στο Προεδρικό και το Υφ. Τουρισμού: 

Α) Αποδέσμευση κονδυλίου €35.000 για συνεργάτη του Προέδρου, Βίκτωρα Παπαδόπουλο, για την περίοδο Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2021. 

Β) Αποδέσμευση κονδυλίου €9.160  για τη συνεργάτιδα του Προέδρου Ευρούλα Νεοφύτου, για την περίοδο 15 Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 21

Γ) Αποδέσμευση κονδυλίου €9.160 για το συνεργάτη του Υφ. Τουρισμού Μάριο Φιλίππου,  , για την περίοδο 15 Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 21

2) Επιπλέον αποδεσμεύσεις κονδυλίων Κρ. Προϋπολογισμού 2021 

Α) Αποδέσμευση κονδυλίου €25.000.000 Προς το εθνικό ταμείο αλληλεγγύης για τη δημιουργία αποθεματικού, με σκοπό τη σταδιακή και σε βάθος χρόνου χρηματική στήριξη ομάδων του πληθυσμού που έχουν συνεισφέρει στην κεφαλαιοποίηση των δύο συστημικών τραπεζών από ίδιους πόρους. 

Β) Αποδέσμευση κονδυλίου €27.665. Πιο συγκεκριμένα το κονδύλι αφορά € 14.165 για αγορά αναλογιστικών υπηρεσιών και €13.500 για αποπληρωμή της δεύτερης δόσης της υπογραμμένης Συμφωνίας Ερευνητικής Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Γ) Αποδέσμευση κονδυλίου €9.000 για κάλυψη της δαπάνης για μετάφραση νομοθεσιών στην αγγλική γλώσσα στα πλαίσια των διεθνών υποχρεώσεων του Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας , ως ο επίσημος φορέας ενοποίησης και μετάφρασης των νόμων .

Δ) Αποδέσμευση κονδυλίου € 15.000 για το Υπ. Γεωργίας. Αφορούν αγορά νομικών υπηρεσιών από ιδιώτη δικηγόρο για την ετοιμασία νομοσχεδίου για τη δημιουργία και λειτουργία Πολυλειτουργικών – Επισκέψιμων Αγροκτημάτων, σε συνεργασία με την Επίτροπο Νομοθεσίας.

Ε) Αποδέσμευση κονδυλίου € 35.750 για το Τμήμα Μετεωρολογίας που αφορούν δαπάνη για εν ισχύ σύμβαση παροχής υπηρεσιών μετεωρολογικού ραντάρ . Το διαθέσιμο κονδύλι δεν επαρκεί, λόγω της οριζόντιας αποκοπής η οποία είχε γίνει κατά την ψήφιση του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2021. 

ΣΤ) Αποδέσμευση κονδυλίου €10.000 για το Υπουργείο Μεταφορών για αγορά υπηρεσιών μεταφραστή.  Η ανάγκη έχει προκύψει από το γεγονός ότι μια εκ των διαχειριστριών εταιρειών στο Λιμάνι Λεμεσού έχει προσφύγει σε διαιτησία εναντίον της Δημοκρατίας στον International Chamber of Commerce ( ICC ), όπως προβλέπεται στη Σύμβαση Παραχώρησης . Η Νομική Υπηρεσία έχει προχωρήσει σε αγορά υπηρεσιών από εξειδικευμένο οίκο Νομικών από το εξωτερικό για υποβοήθηση στην διαδικασία και υπάρχει ανάγκη μετάφρασης μεγάλου όγκου αρχείων από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα τόσο για σκοπούς ενημέρωσης των Συμβούλων του Κράτους όσο και για κάλυψη των αναγκών του ICC.

Ζ) Αποδέσμευση κονδυλίου €551.100 για το Υπ. Ενέργειας, για επέκταση της χρονικής διάρκειας των υφιστάμενων Συμφωνιών/Συμβάσεων παροχής υπηρεσιών από ανέργους ( 167 άτομα X €1.100X 3 μήνες ) για επιτήρηση των μέτρων αντιμετώπισης της εξάπλωσης του COVID -19, για ακόμα τρεις μήνες. 

3) Αποπαγοποιήσεις θέσεων: 

Α) Υπ. Γεωργίας: Μία θέση πρώτου πτηνοτροφικού επιθεωρητή (α11) και μία θέση Τεχνικού Γεωργικών Ερευνών 1ης τάξης (Κλίμακα Α8 και Α9(i) 

Β) Δήμος Παραλιμνίου (Μία κενή θέση γραμματειακού λειτουργού)

Γ ) Παν. Κύπρου (Δύο θέσεις Ανώτερου Μηχανικού Τεχνικών Υπηρεσιών (Κλίμακα α13)  και μία θέση Τεχνικού Μηχανικού 1ης τάξης (Κλίμακα α9) 

Δ) Υπ. Μεταφορών : (i) Δύο κενές θέσεις Ανώτερου Τεχνικού Μηχανικού (Κλ . Α10 + 1 ) , 
  (ii) Μία κενή θέση Τεχνικού Μηχανικού 1ης Τάξης ( Κλ. Α9 +1 ) , 
 (iii) Μία κενή θέση Ανώτερου Τεχνικού ( Κλ . Α9 + 1 )

E) ΑΗΚ : (i) Δύο θέσεις θα κενωθούν την 1η Σεπτεμβρίου και την 1η Δεκεμβρίου 2021 μετά από αφυπηρέτηση των κατόχων τους. 
(ii) Δύο θέσεις θα κενωθούν την 1η Μαρτίου και την 1η Απριλίου 2022 μετά από αφυπηρέτηση των κατόχων τους

( ΣΤ)Δήμος Κάτω Πολεμιδιών : Κενή θέση γραμματειακού λειτουργού 

(Ζ) Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού : Θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Ανθρώπινου Δυναμικού και Λειτουργού Διοίκησης και Προσωπικού 1ης Τάξης, λόγω αφυπηρέτησης των κατόχων τους .

(Η) ΥΠΕΣ : Δύο κενές θέσεις στη Διοίκηση του Υπουργείου (Τεχνικές Υπηρεσίες)  και δύο κενές θέσεις στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών 

3) Νομοσχέδια: 

Α) Ο Περί εργασιών πιστωτικών ιδρυμάτων. Εγκρίθηκε από Υπουργικό και τίθεται ενώπιον Βουλής για έγκριση. 

Σκοπός η ορθότερη και η εκ νέου εναρμόνιση με με ευρωπαϊκή οδηγία, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων καθώς και την καλύτερη εφαρμογή του νόμου. 

Β) Ο Περί εθνικού ταμείου επενδύσεων και του Κυπριακού Οργανισμού διαχείρισης επενδύσεων .

Σκοπός να διευκρινιστεί ότι συγκεκριμένα άρθρα του νόμου ενεργοποιούνται ή  τίθενται σε ισχύ  μετά τη λήξη της συμβατικής περιόδου, καθώς και ν’ αποσαφηνιστεί ότι οι λειτουργικοί διαχειριστές θα διοριστούν μόνο όταν το εθνικό ταμείο επενδύσεων θα διαθέτει περιουσιακά στοιχεία. 
 
 

0030283_0.pdf459.68 KB
 
19991