Κορωνοϊός: Πώς επηρέασε τις τιμές σε κύρια αγαθά και υπηρεσίες

Τα στοιχεία από τη Στατιστική Υπηρεσία για την ποσοστιαία μεταβολή των τιμών σημαντικών κατηγοριών

Έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που πρωτοεμφανίστηκε ο κορωνοϊός στην Κύπρο. Αυτό το γεγονός πώς επηρέασε τις τιμές σε κύρια αγαθά και υπηρεσίες;

Η Στατιστική Υπηρεσία δημοσιεύει γράφημα αναπαράστασης δεδομένων (infographic) που παρουσιάζει την ποσοστιαία μεταβολή των τιμών σημαντικών κατηγοριών αγαθών και υπηρεσιών, για τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους σε σχέση με τις αντίστοιχες περιόδους του προηγούμενου έτους. Οι χρονικές περίοδοι των συγκρίσεων καθορίστηκαν ώστε να παρουσιάζεται η επίπτωση των κατά περιόδους ισχυόντων απαγορευτικών μέτρων, για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 ως εξής: Μάρτιος-Μάιος 2020 (πρώτη περίοδος), Ιούνιος-Νοέμβριος 2020 (δεύτερη περίοδος) και Δεκέμβριος 2020-Φεβρουάριος 2021 (τρίτη περίοδος).

Τα κυριότερα συμπεράσματα συνοψίζονται ως ακολούθως:

Στις κατηγορίες Τρόφιμα (εξαιρουμένων φρέσκων φρούτων και λαχανικών) και Ταχυφαγεία παρατηρήθηκε μια σχετική αύξηση των τιμών, κατά την πρώτη περίοδο σύγκρισης, ενώ στη συνέχεια οι τιμές σταθεροποιήθηκαν.
Οι τιμές στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση, κατά την πρώτη περίοδο παρουσίασαν μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή (τα φυσικά υποστατικά ήταν κλειστά ενώ μπορούσαν να πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικές ή τηλεφωνικές παραγγελίες). Κατά τη δεύτερη και τρίτη περίοδο σύγκρισης  οι τιμές ανέκαμψαν.
Στην κατηγορία Αεροπορικά Εισιτήρια παρατηρήθηκε μείωση των τιμών κατά τις πρώτες δύο περιόδους ενώ στην τρίτη περίοδο οι τιμές παρουσίασαν αύξηση.
Οι τιμές των Καυσίμων και του Ηλεκτρισμού παρουσίασαν μείωση και στις τρεις περιόδους (για τον υπολογισμό του Ηλεκτρισμού συμπεριλήφθηκε η μείωση 10% της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας, που εφάρμοσε η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για την περίοδο Απρίλιος-Σεπτέμβριος 2020).
Στην κατηγορία Πρόσβαση στο Διαδίκτυο (οικιακή χρήση) καταγράφηκε μείωση στις τιμές, με παράλληλη αναβάθμιση των ταχυτήτων πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Σχετικό Γράφημα Αναπαράστασης Δεδομένων

F

 
16454