ΚΟΣΑΠΜ: Κατατέθηκε ο προϋπολογισμός του για το 2023

Αναλυτικά οι δαπάνες και τα έσοδα του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων απο Πολύτιμα Μέταλλα

Κατατέθηκε στην Βουλή ο Προυπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων απο Πολύτιμα Μέταλλα (ΚΟΣΑΠΜ).

>>>Διαβάστε αυτούσιο τον προϋπολογισμό του ΚΟΣΑΠΜ που κατατέθηκε<<<

Όπως σημειώνεται οι κύριες πρόνοιες του προϋπολογισμού του ΚΟΣΑΠΜ για το 2023:

Οι συνολικές δαπάνες του ανέρχονται στις €620,894 και αφορούν δαπάνες προσωπικού, λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες για μεταβιβάσεις εσωτερικού και εξωτερικού και το σύνολο των εσόδων του προϋπολογίζεται σε €558,951.

Δείτε ακόμη: