Κούσιος: Με Διατάγματα οι ιατρικές εξετάσεις εργοδοτουμένων

Τα Διατάγματα καθορίζουν γενικές κλινικές εξετάσεις, ειδικές εξετάσεις και εργαστηριακές εξετάσεις

Σε Υπουργικά Διατάγματα για τις Ιατρικές Εξετάσεις Εργοδοτουμένων, προχώρησε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κυριάκος Κούσιος.

Συγκεκριμένα, ο αρμόδιος Υπουργός ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σε αυτόν από τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Επιτήρηση της Υγείας) Κανονισμούς του 2017, έχει εκδώσει το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ιατρικές και Εργαστηριακές Εξετάσεις Εργοδοτουμένων σε Εργασίες με Αντικαρκινικά Φάρμακα) Διάταγμα του 2022 (Κ.Δ.Π. 365/2022) και το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ιατρικές και Εργαστηριακές Εξετάσεις Εργοδοτουμένων σε Εργοστάσια Παρασκευής, Τυποποίησης, Συσκευασίας και Επανασυσκευασίας Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων) Διάταγμα του 2022 (Κ.Δ.Π. 366/2022).

>>> Διαβάστε επίσης: Κούσιος: Ψάχνει λύση στην συνταξιοδότηση στο 63ο έτος <<<

Τα Διατάγματα καθορίζουν το είδος και την περιοδικότητα των αναγκαίων ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων στις οποίες πρέπει να υποβάλλονται οι εργοδοτούμενοι που εκτελούν εργασίες με αντικαρκινικά φάρμακα στον νοσοκομειακό τομέα και ευρύτερα στον τομέα παροχής φροντίδας υγείας καθώς επίσης το είδος και την περιοδικότητα των αναγκαίων ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων στις οποίες πρέπει να υποβάλλοντα εργοδοτούμενοι σε εργοστάσια παρασκευής, τυποποίησης, συσκευασίας και επανασυσκευασίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Οι εξετάσεις αυτές περιλαμβάνουν γενική κλινική εξέταση, ειδικές εξετάσεις, όπως πλήρη λειτουργικό έλεγχο των πνευμόνων (σπιρομέτρηση), ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) και εργαστηριακές εξετάσεις, όπως γενική εξέταση του αίματος και γενική ανάλυση ούρων.

Τα δύο νέα Διατάγματα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στον σύνδεσμο ΕΔΩ.

(ΚΥΠΕ)

 
23739