Κρατικές Εγγυήσεις: Προνόησε έως 31/3/22 το Υπ. Οικονομικών

Προνόησε σε ενδεχόμενη παράταση στην εφαρμογή των δανείων κρατικών εγγυήσεων το Υπουργείο Οικονομικών

Κατατέθηκε χθες (13/10) στη Βουλή το νέο αναθεωρημένο νομοσχέδιο που αφορά την παροχή κρατικών εγγυήσεων ύψους 1 δισ. ευρώ, μετά την τροποποίηση του βασικού νόμου ο οποίος είχε ψηφιστεί, καθώς έπρεπε να ενσωματωθούν σε αυτόν οι υποδείξεις που είχαν γίνει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ. 

Παράλληλα, μετά την καθυστέρηση η οποία έχει παρατηρηθεί, το Υπουργείο Οικονομικών, προχωρεί με προσπάθειες ώστε να εξασφαλιστεί παράταση στην εφαρμογή του πλαισίου παροχής κρατικών εγγυήσεων και εντός του 2022, καθώς η προθεσμία για την εφαρμογή του σχεδίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2021

Διάταγμα με πρόνοια σε περίπτωση παράτασης 

Όπως πληροφορείται η Brief το Υπουργείο Οικονομικών έχει προχωρήσει και με προσχέδιο Διατάγματος, το οποίο θα εκδοθεί μετά την ψήφιση του Νομοσχεδίου, και θα απευθύνει πρόσκληση στα τραπεζικά ιδρύματα για συμμετοχή στο σχέδιο των κρατικών εγγυήσεων. 

Στο εν λόγω προσχέδιο Διατάγματος μάλιστα γίνεται και αναφορά στη περίπτωση που θα εξασφαλιστεί παράταση στην εφαρμογή των κρατικών εγγυήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο προσχέδιο τα νέα δάνεια κρατικών εγγυήσεων θα παραχωρούνται μέχρι και την παύση της εφαρμογής της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όχι μεταγενέστερα της 31ης Μαρτίου 2022 (σ.σ. με τις σημερινές αποφάσεις η προθεσμία λήγει στις 31/12/2021).

Η Brief επικοινώνησε με αρμόδια πηγή του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία μας επεξήγησε πως η ημερομηνία της 31ης Μαρτίου 2022 που αναφέρεται στο Διάταγμα δεν είναι η ημερομηνία παράτασης, αλλά πρόνοια ώστε σε περίπτωση που αποφασιστεί τελικά παράταση από την ΕΕ να μη χρειαστεί αλλαγή στο Διάταγμα εν μέσω εορτών και έτσι να μην υπάρξει περεταίρω καθυστέρηση στην εφαρμογή των κρατικών εγγυήσεων. 

Να σημειώσουμε πως στο εν λόγω προσχέδιο Διατάγματος σημειώνεται μεταξύ άλλων πως οι κυβερνητικές εγγυήσεις θα ισχύουν για δάνεια με χρονική διάρκεια όχι μεγαλύτερη από τα 6 έτη, ενω παράλληλα το Υπουργείο έχει προχωρήσει και με αλλαγή σχετική με τις επιχειρήσεις και τους αυτοτελώς εργαζομένους οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλουν κατά την αίτηση τους δήλωση υπογεγραμμένη από μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, καθώς από την διαδικασία θα εξαιρούνται οι επιχειρήσεις και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι που δραστηριοποιήθηκαν εντός του 2019 και εντεύθεν.

 
21624