Κτηματολόγιο:Νόμιμα η χρήση κρατικής γης για ανάπτυξη βιομηχανιών

Η σχετική νομοθεσία καθορίζει πως το ενοίκιο για τη χρήση κρατικής γης είναι το αγοραίο ενοίκιο, σημειώνει

Η χρήση κρατικής γης για σκοπούς ανάπτυξης και λειτουργίας βιομηχανικών/βιοτεχνικών μονάδων, γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας και των κανονισμών, που διέπουν τη μίσθωση κρατικής γης, αναφέρει το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ) του Υπουργείου Εσωτερικών, σχολιάζοντας σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Χαραυγή» με τίτλο: «Το ΥΠΕΣ αύξησε κατακόρυφα τα ενοίκια στις Βιομηχανικές και ζητά αναδρομικά».
 
«Οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο με τέτοιο τρόπο, ώστε η κρατική γη να τυγχάνει αξιοποίησης και χρήσης με ανάλογο τρόπο, όπως και η ιδιωτική γη», αναφέρει το ΤΚΧ, προσθέτοντας ότι «η σχετική νομοθεσία καθορίζει πως το ενοίκιο για τη χρήση κρατικής γης είναι το αγοραίο ενοίκιο».
 
Προσθέτει ότι το ενοίκιο αυτό συμφωνείται μεταξύ κράτους και ενδιαφερόμενου κατά τη σύναψη της συμφωνίας μίσθωσης, όπως και κατά τις εκάστοτε αναθεωρήσεις.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Αναφέρει επίσης ότι σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει καθυστέρηση στην ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για την αναθεώρηση των ενοικίων, κάτι όμως που δεν αναιρεί τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
 
Κατά κανόνα, σύμφωνα με το ΤΚΧ, πάντα σε συνεννόηση μεταξύ ενδιαφερομένων και κρατικών υπηρεσιών γίνονται διευθετήσεις για την καταβολή συμφωνημένων υποχρεώσεων.
 
Το ΤΚΧ αναφέρει ότι πρόθεση του είναι να εξορθολογήσει τις σχετικές διαδικασίες, ώστε να γίνεται άμεση ενημέρωση των ενδιαφερομένων όταν θα γίνονται οι αναθεωρήσεις των ενοικίων. 

Σημειώνει ότι τα ποσά που αναφέρονται στο σχετικό δημοσίευμα αφορούν ετήσια ενοίκια και αυτά πρέπει να συγκρίνονται και με αντίστοιχα ενοίκια που πληρώνονται για αντίστοιχη ιδιωτική ακίνητη ιδιοκτησία.
 
Επιπλέον, το ΤΚΧ αναφέρει πως σε σχέση «με τον ισχυρισμό για ανισότητα του τρόπου καθορισμού των ενοικίων μεταξύ Υπουργείων Εμπορίου και Βιομηχανίας και Τμήματος Κτηματολογίου σήμερα οι υπολογισμοί γίνονται σύμφωνα με τη Νομοθεσία και τους κανονισμούς Διάθεσης Κρατικής Γης».

Αναφέρει επίσης ότι έχει ξεκινήσει διάλογος μεταξύ των δύο Υπουργείων, ώστε να υπάρξει προσπάθεια καθορισμού ενιαίου τρόπου υπολογισμού του ενοικίου, που αφορούν υφιστάμενες μισθώσεις, οι οποίες έχουν συναφθεί στο παρελθόν από τα δύο Υπουργεία.

ΚΥΠΕ

 
15252