ΚΤΚ: Αύξηση στις καταθέσεις και τα δάνεια τον Φεβρουάριο 2022

Στα €51,5 δισ. οι καταθέσεις - Στα €28,5 δισ. τα δάνεια

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα (24/3) τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Φεβρουάριο 2022, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Μαρτίου 2022.

Καταθέσεις: 

Οι συνολικές καταθέσεις τον Φεβρουάριο 2022 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €278,0 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €341,8 εκ. τον Ιανουάριο 2022. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφτασε στο 6,6%, σε σύγκριση με 5,8% τον Ιανουάριο 2022. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Φεβρουάριο 2022 έφθασε στα €51,5 δισ.

Δάνεια:

Τα συνολικά δάνεια τον Φεβρουάριο 2022 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €45,0 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €107,1 εκ. τον Ιανουάριο 2022. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο 2,2%, σε σύγκριση με 1,1% τον Ιανουάριο 2022. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Φεβρουάριο 2022 έφθασε στα €28,5 δισ.
Πατήστε εδώ.
 
1) Ο όρος "καθαρή μείωση/αύξηση" αντιπροσωπεύει τον όρο "συναλλαγές", δηλαδή δεν περιλαμβάνει τις μεταβολές που προήλθαν από αναταξινομήσεις, συναλλαγματικές και άλλες αναπροσαρμογές.